hlavna stranka

Pietna spomienka pri Pamätníku usmrtených na hraniciach v r. 1948-1989 v Kežmarku


Návrat na stránku - Pamätník usmrtených na hraniciach v rokoch 1948-1989

Zdieľaj  | 
19. júna 2023 sa v Kežmarku na starom historickom cintoríne konala pietna spomienka pri Pamätníku usmrtených na hraniciach v r. 1948-1989. Ako hostia za zúčastnili, viceprimátor mesta Kežmarok Mgr. Bc. Jozef Matia, prednosta Okresného úradu v Kežmarku Ing. Vladimír Škára a prednosta Okresného úradu v Poprade Dr. Jozef Bednár. Na pietnej spomienke sa zúčastnili žiaci Základnej školy s Materskou školou Sv. Kríža v Kežmarku, ktorí držali štátne vlajky štátov z ktorých pochádzali obete na hraniciach.

V roku 2004 bol v Kežmarku odhalený Pamätník usmrteným na hraniciach v rokoch 1948-1989, ktorý je venovaný viac ako 400 obetiam. Pri tomto pamätníku sú pochované aj dve obete, ktoré boli po exhumácii z Rakúska prevezené na Slovensko - Ondrej Brejka a Milan Dlubač. Obaja boli usmrtení 7. júla 1980. V období neslobody prišlo o život na československých hraniciach viac ako 400 ľudí.

Príhovor predsedu Svetového združenia bývalých politických väzňov

Vážení hostia, milí priatelia,Stojíme na mieste kde boli po exhumácii v roku 2004 pochované dve z obetí  režimu, ktorý v mene politickej ideológie vraždil vlastných občanov.
Chvála bohu na našich hraniciach už nezomierajú ľudia len preto, lebo nemohli vycestovať, kvôli železnej opone a rozdeleniu sfér vplyvu medzi víťazné mocnosti po skončení II. sv. vojny. Dnešná mladá generácia si už nevie predstaviť, žeby im niekto zakazoval vycestovať tam kam chcú a už vôbec si nevie predstaviť, žeby po nich na hranici strieľali. 

Pripomeňme si slová  prvého slovanského pápeža  Jána Pavla II., ktoré vyslovil na  začiatku jeho pontifikátu 22. októbra 1978:
„Nebojte sa, nemajte strach! Otvorte dvere Kristovi, otvorte mu ich dokorán! Otvorte jeho vykupujúcej moci hranice štátov, hospodárske a politické systémy“.

Klamali by sme však sami seba keby sme tvrdili, že sa slová Jána Pavla II. naplnili, pretože  Kristovi a jeho vykupujúcej moci  sa hranice štátov neotvorili, ale naopak čoraz viac sa zatvárajú a učenie Ježiša Krista ku ktorému sa hlásila po stáročia Európa a kresťanský svet sa stáva pre dnešných vedúcich politikov  nežiaducou príťažou.

Žiaľ  svet dnes rozdeľujú opäť  iné  hranice a nové železné  opony. Tieto opony sú žiaľ ekonomicko-politické a sú hranicami medzi  krajinami sužovanými vojnovými konfliktmi, chudobou, biedou a krajinami, ktoré si svoj blahobyt vybudovali často na bohatstve získanom z krajín, ktoré boli ich bývalými kolóniami.

Žiaľ, prísne strážené hranice existujú vo svete i v súčasnosti po zbúraní Berlínskeho múru a páde železnej opony.  Okrem iných je to aj  múr medzi Izraelom a palestínskym územím, hranica Severnej a Južnej Kórey, plot medzi Mexikom a USA  a najnovšie už aj hranica medzi Ukrajinou a Ruskou federáciou.

Žiaľ aj dnes zomierajú ľudia len preto, lebo chcú opustiť svoju rodnú vlasť z dôvodov a príčin za ktoré nenesú žiadnu vinu, tak ako to bolo v prípade Ondreja Brejku a Milana Dlubača.

Tento pamätník v roku 2004 odhaľoval dnes už nebohý predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Ján Langoš, ktorý tu pri tomto pamätníku sľúbil, že budú potrestaní ti, ktorí sú zodpovední za smrť týchto ľudí. Žiaľ doposiaľ sa tak nestalo a Ústav pamäti národa na žiadosti príbuzných, aby uznali Ondreja Brejku podľa zákona o protikomunistickom odboji ako veterána protikomunistického odboja neodpovedal a žiaľ po skúsenostiach aké máme s ľuďmi, ktorí zomreli v sovietských gulagoch, Ústav pamúti národa všetky žiadosti, aby boli uznaní ako súčasť protikomnustického odboja zamieta.

Nech je  preto tento pamätník mementom, aby sme  nezabúdali na  zločinecké zákony, ktoré legalizovali zabíjanie na hraniciach, ktorého obeťami sa stali Ondrej Brejka a Milan Dlubač.

Česť ich pamiatke!
hlavna stranka
hlavna stranka