hlavna stranka

Symbolická pietna spomienka pri príležitosti stého výročia narodenia hokejistu a účastníka boja za národné oslobodenie Antona Babonyho

Zdieľaj  | 

Dňa 20. decembra sa pri pamätnej tabuli na Zimnom štadióne v Poprade uskutočnila symbolická skromná pietna spomienka pri príležitosti stého výročia narodenia hokejistu a účastníka boja za národné oslobodenie Antona Babonyho. Dcéra Antona Babonyho Aurélia Čarnoká s manželom si spolu s niekoľkými členmi   Svetového združenia bývalých politických väzňov položením venca k pamätnej tabuli uctili pamiatku na tohto vzácneho človeka.  O pohnutom osude Antona Babonyho bol na blogu v Pravde uverejnený príspevok predsedu združenia.
 http://fb102.blog.pravda.sk/2017/12/10/100-rokov-od-narodenia-zabudnuteho-hrdinu-antona-babonyho/
100 rokov od narodenia zabudnutého hrdinu Antona Babonyho

Združenie musí s poľutovaním konštatovať, že dôvodom uskutočnenia len symbolickej pietnej spomienky, bez pozvania  hostí  a dôstojného zabezpečenia, je dlhodobá diskriminácia združenia zo strany štátu. Po odhalení pamätnej tabule v roku 2016 bola združeniu ešte  znížená dotácia na činnosť poskytovaná Ministerstvom vnútra. Hoci je Svetové združenie bývalých politických väzňov  občianskym združením rovnocenným z hľadiska počtu členov a činnosti združeniu  Konfederácia politických väzňov(KPVS) a združeniu Politickí väzni Zväz protikomunistického odboja (PV ZPKO), dlhodobo dostáva najnižšiu dotáciu, ktorá nepostačuje na plnohodnotnú činnosť a vydávanie časopisu. Pritom Svetové zduženie bývalých politických väzňov zastupuje najvyšší počet občanov z radov násilne odvlečených NKVD do pracovných táborov v bývalom ZSSR a je jediným z týchto troch združení, ktorého predseda bol ako politický väzeň väznený. (Predsedovia KPVS a PV ZPKO neboli odsúsení a väznení). Priali by sme si preto, aby táto pietna spomienka nebola poslednou a aby sa osobnostiam, ktoré sa podieľali na našej ceste ku slobode, či už v boji proti fašizmu alebo komunizmu, dostalo náležitej podpory zo strany štátu ale aj mesta Poprad, ktoré je síce uvedené na pamätnej tabuli, pričom jediná jeho podpora spočívala v udelení súhlasu s inštaláciou pamätnej tabule na budove Zimného štadióna mesta. Návrh zduženia, aby sa podľa Antona Banonyho pomenoval štadión  však ostal v zabudnutí.
Veríme, že po komunálnych v roku 2018 vznikne  nádej, že aj týmto krokom prispejeme k ucteniu si pamiatky vzácneho človeka a prispejeme k zachovaniu historickej pamäte pre našu mládež.hlavna stranka