hlavna stranka

SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE DEKRÉTOV VETERÁNOM A ÚČASTNÍKOM PROTIKOMUNISTICKÉHO ODBOJA Z PREŠOVSKÉHO KRAJA

Zdieľaj  | 

Vo štvrtok 27. apríla 2017  sa uskutočnilo v Prešove slávnostné odovzdávanie dekrétov veteránom a účastníkom protikomunistického odboja z Prešovského kraja. Podujatie organizoval Ústav pamäti národa v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom. Dekréty Ústav Pamäti národa  udeľuje od roku 2006 ľuďom, ktorí  nemlčali a aj v najťažších časoch ostali verní svojmu presvedčeniu  za ktoré boli ochotní obetovať aj svoj život a slobodu. Na slávnostnom odovzdávaní sa zúčastnili: predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák, Štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Krajňák,  predseda VÚC  MUDr. Peter Chudík, zástupca Gréckokatolíckeho arcibiskupstva Prešov Mons. Milan Lach, SJ, generálny vikár  rímskokatolíckej Spišskej diecézy Mons. Anton Tyrol, zástupcovia občianskych združení politických väzňov na Slovensku a ďalší hostia. V kultúrnom programe vystúpil zbor PASA z Prešova a žiaci ZUŠ Jána Poschla a ZŠ sv. Mikuláša z Prešova.

V Prešove odovzdali devätnásť dekrétov, z toho desať in memoriam. „Ústav pamäti národa nie je sudcom tých, čo páchali zločiny, je advokátom tých, čo trpeli. Sú to ľudia, ktorí v minulosti nepatrili k mlčiacej väčšine. Odmietli sa iba nečinne prizerať, keď v ich okolí či na ich blížnych bola páchaná neprávosť,“ povedal predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák.

Predseda Správnej rady vyzdvihol osud umučeného gréckokatolíckeho kňaza Mirona Petrašoviča, ktorý za svoju vieru zomrel 9. augusta 1959 utýraný vo väzení. 28. apríla 1950 bola smutne znýmym prešovským Soborom prakticky zlikvidovaná gréckokatolícka cirkev. Jeden z tých, ktorý veriacich povzbudzoval k viere, organizoval petície za obnovu gréckokatolíckej cirkvi a vyzýval zodpovedných na nápravu, bol aj prešovský gréckokatolícky farár Miron Petrašovič.

ÚPN k  dnešnému dňu priznal postavenie veterána protikomunistického odboja 715 osobám, z toho 240 in memoriam.

Dekrét veterána protikomunistického odboja bol odovzdaný  aj trom členom Svetového združenia bývalých politických väzňov.

  • In memoriam Jozefovi Olessákovi, ktorý bol  násilne odvlečený do bývalého ZSSR,  kde  zomrel 30. mája 1945. Dekrét prevzala jeho dcéra a členka nášho združenia Mgr. Mária Tureková. Svedectvo o nebohom Jozefovi Olessakovi, uverejnené na webovej stránke združenia. http://www.szcpv.org/sno06/olessak.html


  • Františkovi Bednárovi, odsúdenému za aktivity Popradskej skupiny v 80-tych rokoch. Protikomunistický odboj v ČSSR v čase normalizácie. http://www.szcpv.org/12/3odboj.html  • Branislavovi Dluhošovi, bývalému nadporučíkovi Československej ľudovej armády. Dekrét kvôli jeho chorobe prevzal hospodár Svetového združenia bývalých politických väzňov.
    Ojedinelý pokus o útek z komunistického Československa na 122mm samohybnej húfnici 2s1-gvozdika. http://www.szcpv.org/15/dluhos.html
    Veteráni a účastníci protikomunistického odboja z Prešovského kraja po slávnostnom prevzatí dekrétov. Autor: Peter Juščák, ÚPNhttp://www.upn.gov.sk/sk/slavnostne-odovzdavanie-dekretov-veteranom-protikomunistickeho-odboja-z-presovskeho-kraja/

https://presov.korzar.sme.sk/c/20519521/ocenili-bojovnikov-proti-komunizmu-aj-umuceneho-knaza-petrasovica.html

http://www.reporter24.sk/clanky/slavnostne-odovzdavanie-dekretov-veteranom-protikomunistickeho-odboja-z-presovskeho-kraja/
hlavna stranka