hlavna stranka

Symbolická pietna spomienka pri Pamätníku usmrtených na hraniciach v r. 1948-1989 v Kežmarku 26.6.2011


Návrat na stránku - Pamätník usmrtených na hraniciach v rokoch 1948-1989

Zdieľaj  | 


V nedeľu 26. júna 2011 si rodina Ondreja Brejku a niekoľko členov Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov (SZČPV) symbolicky položením kvetov uctilo obete komunizmu usmrtené na hraniciach. Pred siedmimi rokmi bol v Kežmarku odhalený Pamätník usmrteným na hraniciach v rokoch 1948-1989, ktorý je venovaný viac ako 400 obetiam. Pri tomto pamätníku sú pochované aj dve obete, ktoré boli po exhumácii z Rakúska prevezené na Slovensko -- Ondrej Brejka a Milan Dlubač.   Obaja boli usmrtení 7. júla 1980.

Ospravedlnenie:

Pretože komisia zriadená ministrom vnútra za KDH D. Lipšicom po piatich rokoch neschválila  dotáciu  na činnosť SZČPV na rok 2011,  touto cestou sa ospravedlňujeme rodinným príslušníkom, našim členom i  verejnosti za tohtoročnú pietnu spomienku, ktorá sa  uskutočnila z rozhodnutia výboru SZČPV  iba ako symbolický akt  bez pozvania hostí, bez jeho tradičného ukončenia hymnami štátov, z ktorých pochádzali obete, ako aj bez účasti médií  a bez recepcie. 

Vďaka výnosu bývalého ministra vnútra SR Vladimíra Palka o poskytovaní dotácií občianskym združeniam  na uskutočňovanie pietnych a spomienkových akcií venovaných obetiam komunizmu, SZČPV každoročne organizovalo  okrem iných aj dôstojnú pietnu spomienku v Kežmarku. Žiaľ, súčasný minister vnútra SR D. Lipšic zrušil pôvodný výnos  a vydal výnos nový, podľa ktorého bola  zriadená komisia rozhodujúca o poskytovaní dotácii.  Zámienkou pre neschválenie žiadosti malo byť údajné nepredloženie potrebných príloh k žiadosti o dotáciu.  Uvedený postup komisie výbor SZČPV považuje za účelový, v rozpore so zákonom a bola proti nemu podaná sťažnosť pre porušenie zákona.O tomto kroku  podrobne informujeme na našej webovej stránke.Sťažnosť pre porušenie zákona odoslaná GP SR a Ústavnoprávnemu výboru NR SR

Rovnako iba ako  symbolický akt sa uskutoční aj pietna spomienka za obete okupácie 21. augusta 1968.  Je poľutovaniahodné, že jediné združenie, ktoré si pravidelne pripomínalo toto smutné výročie, má byť súčasným vedením MV SR zlikvidované. Rovnako poľutovaniahodné je, že 21. august nie je  dodnes ani len pamätným dňom a na Slovensku  doteraz nebol inštalovaný centrálny pamätník obetiam okupácie. Bohužiaľ, ani 21 rokov po "zamatovom" páde komunizmu sa na Slovensku nenašlo dostatok politickej vôle na inštaláciu takéhoto pamätníka.
Slovensko je posiate pamätníkmi venovanými tzv. osloboditeľom - príslušníkom Červenej armády, ktorá v skutočnosti Československo kolonizovala a Stalin bol ešte  donedávna čestným občanom Prešova! Ale okrem Popradu sa na Slovensku nenájde jediný pamätník venovaný obetiam „bratskej internacionálnej pomoci“ so štatistikou počtu jej obetí!

Modlíme sa za obete komunizmu i  zato, aby ľudia svojou zlomyseľnosťou neničili šľachetné snahy iných ľudí.

Svetové združenie bývalých československých politických väzňov

hlavna stranka