hlavna stranka

20. výročie 17. novembra 1989

Pietna spomienka pri pamätníku popraveným a umučeným politickým väzňom komunizmu

na Ružinovskom cintoríne v Bratislave

17. novembra 2009


  
        


SZČPV sa pripája k iniciative ZPKO vytvorit postupne jednotnú organizáciu. Uverejňujeme list predsedu ZPKO Arpáda Tarnóczyho predsedovi KPVS.

Politickí väzni
Zväz protikomunistického odboja
Obchodná 52, 811 06 Bratislava Tel./Fax.: 02/52964610,
uzpko@mail.t-eom.sk
Naša zn. : 205/2009/Tr                                              Bratislava 20.10.2009

Vec: Váš list zo dňa 13.10.2009
Na základe skúseností z procesu zjednotenia politických väzňov našej vlasti, Vám predkladáme návrh Rokovacieho poriadku organizácií : PV ZPKO, KPVS, Zavlečení do ZSSR , SZČPV , Slovenský zväz VTNP-PTP.

  1. Dotknuté organizácie si vzájomne predložia svoje predstavy o jednotnej organizácii.
  2. Špecifikovať podmienky pre titl. „Politický väzeň " podľa zákona č. 119/1990 Zb.
  3. Zaradiť overiteľnosť politických dôvodov u PTP a VTNPr-
  4. Štatisticky vyhodnotiť status:

a./ politický väzeň ( manželka, deti), týka sa organizácií PV ZPKO, KPVS, SZČPV a
násilne zavlečených do ZSSR,
b./ zaradiť „poškodený komunistickým systémom" z overených podkladov ( archív MOSR, resp. ÚPN),
     c./ zo zoznamov vylúčiť bývalých členov KSČ, KSS, milicionárov, registrovaných  
     spolupracovníkov STB, kádrové rezervy KSS.
Po vzájomnom vyhodnotení a výmene zoznamov, vypracovať :

  1. Návrh na organizačnú štruktúru budúcej organizácie, modelovať to ako „Stanovy".
  2. Vyhodnotiť súčasné náklady na chod organizácie.

Po stanovenom čase zvolať zástupcov organizácií k vyhodnoteniu, resp. pripomienkovaniu „návrhov."
Ďalej pokračovať podľa dohodnutého scenára, na dohovor je potrebný súhlas zainteresovaných.
Predložený materiál je návrhom PV ZPKO.
     Na vedomie : SZCPV a Slov. zväz VTNP-PTP
                                                                        Politickí väzni
Zväz protikomunistického odboja
     Obchodná 52, 811 06 Bratislava
    Arpád Tarnóczy-predseda ZPKO

hlavna stranka