hlavna stranka
Nocentem qui defendit,sibi crimen parit, alebo, kto chráni vinníka sám sa dopúšťa viny /Publilius Syrus/

Späť na stránku „Protikomunistický odboj“ na Slovensku optikou predsedu Správnej rady ÚPN-alebo upozorňovať na dôstojníka III.správy ŠtB-VKR vo FNM SR sa nepatrí!

hlavna stranka