hlavna stranka

Kázeň Mons. Rudolfa Baláža, banskobystrického  diecézneho  biskupa  zo Sv. omše celebrovanej 1. januára. 2009, na slávnosti   Panny  Márie  Bohorodičky v Katedrále  sv.  Františka  Xaverského  v  Banskej  Bystrici 

 

Drahí  bratia  a  sestry,  milí  veriaci,
začíname  nový  občiansky  rok.  V  tejto  chvíli  každý  normálny  človek  sa  musí  zamyslieť  nad  svojou  budúcnosťou.  Čo  nám  nový  rok  prinesie?  Čo  osobne  bude  tento  rok  znamenať  pre  mňa?  Všetci  máme  nejaké  plány  a  túžby.  Neskríži  nám  ich  choroba,  smrť  alebo  niečo  nepredvídané?  Veď  denne  nás  strašia  rôzne  negatívne  správy  zo  sveta.  Sv.  Otec  Benedikt  XVI.  k  novému  roku  praje  celému  svetu  pokoj.  Aby  sme  mohli  žiť  v  pokoji,  treba  bojovať  proti  chudobe.

To  je  hlavná  téma  jeho  príhovoru  pre  celý  svet  na  dnešný  deň.  Chudoba  patrí  medzi  faktory,  ktoré  vyostrujú  konflikty  a  nepokoje  vo  svete.  Chudoba  veľkej  časti  obyvateľstva  zeme  je  príznakom  toho,  že  ľudstvo  nie  je  zdravé.  Chudoba  je  príčinou  vojen  a  stálej  nenávisti,  lebo  polarizuje  svet.  Delí  ho  na  zámožných,  bohatých  a  žobrákov.

Rozdiel  medzi  chudobnými  a  bohatými  je  stále  väčší.  Tento  problém  apeluje  na  ľudské  svedomie,  lebo  veľká  časť  ľudstva  žije  v  podmienkach,  ktoré  urážajú  ľudskú  dôstojnosť  a  tým  je  ohrozený  aj  skutočný  pokrok  svetového  spoločenstva.  Nemožno  hovoriť  o  pokroku,  keď  veľká  časť  ľudí  žije  doslova  na  žobráckej  palici.  Treba  myslieť  na  to,  že  aj  chudobní  sú  povolaní  k  tomu,  aby  boli  účastní  na  tom  istom  Božom  pláne,  ktorí  povoláva  všetkých  ľudí  budovať  jedinú  rodinu,  v  ktorej  všetci,  tak  jednotlivci,  ako  aj  národy,  podriadia  svoje  správanie  princípom  bratstva  a  zodpovednosti.
Napriek  veľkým  nedostatkom  v  tejto  oblasti  musíme  byť  ľuďmi  nádeje.  Sme  predsa  stúpencami  Krista,  ktorého  nazývame  Kniežaťom  pokoja.  Je  ním  preto,  lebo  priniesol  radikálne  riešenie,  ako  nastoliť  pokoj.

Najprv  treba  odstrániť  koreň  každého  nepokoja,  ale  nie  fyzicky  likvidovať  nepriateľov.  Nepestujme  v  sebe  pomstu,  túžbu  po  odplate  a  akúkoľvek  nenávisť.

Knieža  pokoja,  Ježiš  Kristus,  prináša  a  vyžaduje  lásku.  A  to  nielen  k  sympatickým,  dobrým  a  milým  ľuďom.  On  sám  dokázal  milovať  nepriateľov,  pokrytcov,  mučiteľov  a  zradcov.  Všetkým  nám  ukázal  príklad,  ako  ho  máme  nasledovať. 

V  dnešnom  svete  existujú  aj  javy  marginalizácie  celého  ľudstva,  spoločenstiev,  pretože  ľudia  sa  veľmi  radi,  dokonca  niektorí  akoby  chorobe,  s  hrdosťou,  delia  na  bohatých  a  žobrákov,  na  bohatých  a  chudobných.  To  je  nenormálne  myslenie.  Toto  predsa  nemôže  byť  v  Božej  rodine.  A  my,  či  sa  nám  to  páči  alebo  nie,  sme  takto  postavení  vo  svete,  že  máme  tvoriť  rodinu  nebeského  Otca.  Kto  do  toho  vkladá  negatívy,  veľmi  sa  prehrešuje  proti  Božím  plánom,  kazí  svet.

Nech  je  to  ktokoľvek!  Nech  je  to  akýkoľvek  mocnár,  nech  sú  to  prezidenti  štátov,  nech  sú  to  vlády  jednotlivých  štátov!  Ak  sa  oni  koncentrujú  na  osobné  bohatstvo  a  na  bohatstvo  svojej  klientely,  a  ostatný  národ  je  na  žobráckej  palici,  hrešia  tvrdo  proti  ľudskosti! 
Toto  je  myslenie  pápeža.  On  naozaj  pozná  situáciu  vo  svete.  Treba  vytvárať  také  sociálne  vzťahy,  aby  boli  únosné  naozaj  pre  všetkých.  Keby  bolo  ľudstvo  spravodlivé  a  delilo  by  sa  o  majetky  tejto  zeme,  tak  to  s  ľahkosťou  dokáže.
Marginalizácia  sa  často  prejavuje  aj  v  diskriminácii  ľudí,  ktorí  nepatria  do  vyvolenej  kasty  niektorého  štátu  alebo  spoločenského  zriadenia.  Ďalšia  hrubá  nehorázna  a  neľudská  chyba. 

Tu  najlepšie  vydíme,  ako  veľmi  chýba  v  ľudských  systémoch  Kristus.  Nie  Kristus  ako  spomienka,  ale  Kristus  ako  centrum  života,  ako  príklad  a  ako  Pán  neba  i  zeme,  ktorému  budeme  zodpovední  za  každú  sekundu  nášho  života,  či  bola  prežitá  správne  a  dobre,  podľa  noriem  Božích,  alebo  či  sme  to  pokazili.

Kde  je  tento  nedostatok,  že  je  ignorancia  Krista,  zákonite  prichádza  aj  duchovná  a  za  ňou  aj  materiálna  bieda.  To  je  diagnóza  mnohých  častí  súčasného  ľudstva.

Na  podklade  materiálnej  i  duchovnej  biedy  nie  je  rešpektovaná  dôstojnosť  ženy,  a  je  ignorované  právo  manželov  zvoliť  si  slobodne  počet  detí.  Nerešpektuje  sa  ani  právo  na  život.  Tak  sa  opakovane  robí  vyhladzovanie  miliónov  nenarodených  detí  v  mene  boja  proti  chudobe,  a  to  je  blud,  a  tak  sú  odstraňovaní  tí  najbiednejší  spomedzi  ľudských  bytostí.

Pápež  Benedikt  XVI.  pripomína,  že  likvidáciou  detí  sa  zároveň  ničí  veľký  mozgový  potenciál  ľudstva,  pretože  medzi  tými  miliónmi  zabitých  mohli  byť  budúci  vedci,  veľkí  myslitelia,  ktorí  tomuto  svetu  mohli  ukázať  správne  cesty.  A  keď  si  ich  ľudstvo  vyvraždilo,  ostáva  tupé,  ostáva  nemohúce,  ostáva  totálne  choré.

Pápež  Benedikt  XVI.  pripomína,  že  by  sme  sa  mali  vyhnúť  týmto  strašným  bludom  a  týmto  veľkým  hriechom  a  chybám  na  ľudskej  dôstojnosti.  Dôkazom  tejto  biedy  sú  krajiny,  ktoré  sa  len  nedávno  objavili  na  medzinárodnej  scéne  ako  nové  ekonomické  mocnosti  a  rýchly  rozvoj  zažili  práve  vďaka  veľkému  počtu  obyvateľov.  Najrozvinutejšie  sú  tie  krajiny  vo  svete,  aj  s  veľkou  perspektívou  do  budúcnosti,  ktoré  majú  najvyššie  indexy  pôrodnosti.  Tam,  kde  pôrodnosť  klesá,  národ  musí  myslieť  veľmi  objektívne  na  svoje  vyhynutie,  na  svoje  zakapanie.  Nad  týmto  musí  uvažovať  aj  Slovensko,  lebo  my  tiež  veselo  zabíjame  tých,  ktorí  ešte  nevedia  svoju  rúčku  zdvihnúť  na  obranu.  A  ospravedlňujeme  to  všelijakými  nezmyslami.  Každý,  kto  sa  počal,  má  právo  na  život.  Toto  právo  mu  dal  Boh  a  nemôže  to  žiaden  špekulant  tejto  zeme  preinačiť.

Populácia  je  teda  skôr  bohatstvo  a  nikdy  nie  príčinou  chudoby.  Treba  vytvárať  atmosféru  jednej  svetovej  rodiny.  To  je  úlohou  Kristovej  Cirkvi.  Potom  nás  bude  trápiť  chudoba  detí,  ktoré  sú  obvinené  z  toho,  že  sú  príčinou  tejto  chudoby,  čo  nie  je  pravda,  a  tak  sa  stávajú  aj  obetou  pokazeného  myslenia.  Svet  sa  však  sám  od  seba  nezmení.  Veď  svet,  to  sme  my  ľudia.  Násilie  neprináša  pokoj  a  kto  raní  druhého,  zraňuje  navždy  seba.  Radosť  zažije  človek  len  konaním  dobra.  Preto  dnes  prosme  Pána  :  Kráľ  pokoja,  Pane  Ježišu  Kriste,  daj,  aby  sme  všetci  boli  tvorcami  pokoja.  Priveď  národy  k  svornosti  a  utvor  z  nich  jednu  rodinu. 

Tento  deň  je  v  Cirkvi  poznamenaný  aj  ako  deň  a  sviatok  Bohorodičky  Panny  Márie.  Začíname  nový  občiansky  rok.  To  je  výzva  začať  ho  dobre,  spravodlivo.  V  tejto  chvíli  každý  normálny  človek  musí  myslieť  na  svoju  budúcnosť.  Čo  nám  nový  rok  prinesie?  Čo  osobne  bude  tento  rok  znamenať  pre  mňa?  Všetci  máme  nejaké  plány  a  túžby.  Neskríži  nám  ich  choroba,  smrť  alebo  niečo  nepredvídané?  Veď  denne  nás  strašia  rôzne  negatívne  správy  zo  sveta.

Milí  bratia  a  sestry,  my  sa  života  nemusíme  báť,  ak  dovolíme  Tomu,  ktorý  je  naším  ochrancom,  ktorý  je  naším  hlavným  zdrojom  správneho  života,  aby  nám  dával  rady  a  aby  sme  ich  my  veľmi  ochotne  prijímali  z  jeho  odkazu,  ktorý  nám  nechal  v  Biblii.  Prosme  Pána  o  túto  svoju  vlastnú  dobrú  vôľu.  Nie  je  dobrý  národ,  ktorý  chodí  zoskratovaný  po  svojej  krajine  práve  preto,  že  mnohí  majú  krvavé  ruky  na  zabijáctve  nenarodených!  To  sa  musí  veľmi  tvrdo  a  jasnou  rečou  nazývať.  To  je  jedna  špinavá  revolúcia  proti  nemohúcim! 
Pokiaľ  toto  bude  vládnuť  vo  svete,  ľudstvo  sa  bude  zabárať  do  stále  väčšej  biedy. 
Dnes  nám  aspoštol  Pavol  v  lekcii  zdôrazňuje  dielo  vykúpenia,  ktoré  vykonal  Kristus,  na  ktorom  spolupracovala  aj  Panna  Mária,  lebo  vďaka  Panne  Márii  Boží  Syn  vzal  na  seba  ľudské  telo  a  prišiel  na  svet  ako  človek.  To  nás  učí,  že  ak  aj  my  budeme  rešpektovať  Božie  zámery,  ak  nebudeme  spôsobmi  života  škrtať  Božiu  vôľu,  a  budeme  robiť  to  isté,  čo  Mária,  naše  prijatie  Božej  vôle  sa  bude  v  našom  svete  prejavovať  Božím  požehnaním,  ktoré  svet  nadovšetko  potrebuje.

Bratia  a  sestry,  pozrime  sa  do  histórie.  O  Krištovi  Kolumbovi  je  známe,  že  skôr,  než  sa  dal  na  cestu  objavovania  nových  svetov,  zasvätil  seba  i  celú  posádku  Panne  Márii.  Aj  jeho  loď  pomenovali  Virgo  Maria,  Panna  Mária.  Počas  plavby  sa  nesmeli  používať  žiadne  tvrdé  a  hriešne  slová.  Denne  sa  celá  posádka  na  kolenách  modlila  ruženec.  Bohatstvo,  ktoré  Kolumbus  pri  výpravách  získal,  posielal  do  Svätej  zeme,  aby  pomohol  vykúpiť  posvätné  miesta  z  pohanských  rúk.  Ostatné  peniaze  už  vtedy  išli  na  chudobu  sveta.  Oni  si  na  lodi  nenechávali  nič  a  Kolumbus  vždy  hovoril:  Stačí  nám  Boh  a  jeho  spokojnosť  s  nami.  Aj  my  sme  na  začiatku  plavby  do  neznáma. 
Začíname  nový  rok.  Veď  nevieme  ani  to,  čo  bude  zajtra.

Nebo  nám  ponúka  ochranu  -  Božiu  Matku.  Žime  v  jej  spoločenstve  celý  nastávajúci  rok.  Prijímajme  do  svojho  života  ako  program  jej  spôsoby  života.  Radi  sa  modlime.  Vzdávajme  vďaky  univerzálnej  Matke  celej  Cirkvi  Márii  za  starostlivosť  o  nás.  Modlievajte  sa  v  rodinách  ruženec.  To  je  jeden  veľmi  dôležitý  liek  na  uzdravenie  národa.  A  všetko  dopadne  dobre.  Ona  je  predsa  naša  dobrotivá  a  láskavá  Matka.

Amen.    


Novoročný príhovor-Mons. Rudolf Baláž, banskobystrický diecézny biskup, náboženské vysielanie-Slovenský rozhlas
hlavna stranka