hlavna stranka

List politického väzňa Jozefa Vaškoviča predsedovi Konfederácie politických väzňov Slovenska A. Srholcovi


Poučme sa a buďme ako hebrejci!


Vo Viedni. 9.9.09.

Pán Srholec,

Takmer každý rok sa zúčastňujem tzv. „muklovskej púti" na Sv. Hostýne. Stretávam sa tam so zaujímavými ľuďmi z radov bývalých väzňov. Zo začiatku tieto stretnutia boli búrlivé. Mali v sebe „iskru". Bolo to v dobe. kedy sa týchto stretnutí zúčastňovali smelí a nebojácni politickí väzni ako Komínek, Hučín, Huvar, Koudelka a iní. Pretože sa proti nim či už zo strachu, alebo zo závisti začala stavať umiernená časť väzňov z KPV. nebojácni mukli prestali toto stretnutie navštevovať. Úroveň stretnutí upadala a v súčasnosti by som tieto stretnutia prirovnal k pohrebným sprievodom. Súčasná vládnuca garnitúra z kedysi bojovných a nezlomných muklov urobila ochočených psíkov. Sem - tam im pripne na obojok nejaký odznak, alebo stužku a ..psici" radostne krútia chvostami a šťastne zaštekajú. Sami seba presvedčujú akí sú slobodní, napriek tomu, že sú priviazaní na reťazi pri miske ohlodaných kostí. Môžu si kedykoľvek slobodne „zaštekať". Pritom musia dobre vedieť aká je skutočnosť. Mukli, ktorí mali byť chrbtovou kosťou národa sa stali tenkým vysušeným steblom, kývajúcim sa vo vetre všetkými smermi. Je len otázka času. kedy ich silnejší závan vetra zlomí.

Počúval som Vašu reč na Hostýne pri pomníku, i v pútnickom dome. Nebola to dobrá reč. Vyžarovala z nej bojazlivosť a zbabelosť. Je to všeobecný jav. Mukli sa stali ustrašenými. Stratili svoju bojovnosť, vzdor a nezlomnosť. Jadro Vášho hovoru sa sústreďovalo najedno: Odpúšťať, odpúšťať a ešte raz odpúšťať. Hraničilo to so zbabelosťou. Hovoril z Vás strach.

Ak Vy osobne chcete nejakému zločincovi odpustiť, je to Vaša súkromná vec, ale nevnucujte svoje bojazlivé a zbabelé názory iným. Ste kňaz a ako taký viete, že každý zločin má byť potrestaný spravodlivým trestom, nie odpustením. V skutočnom živote sa nikto Vašimi radami neriadi. Ani súdy. Uvedomujete si. ako by to vyzeralo, ak by sa každému zločincovi jeho zločin odpustil a nebol by potrestaný?  Zločinci by vedeli, že sa im nič nestane. Premenili by túto planétu na planétu hororového teroru. Vládli by neobmedzene, robili by všetko, čo by si zmysleli. Koho by chceli toho by zabili, ženy by znásilňovali, z ľudí by urobili otrokov. Raz taká situácia už na zemi bola. Boh sa na to nemohol dívať a obyvateľov zeme potrestal. Opakujem : Potrestal ich ! Za ich zločiny ich potrestal potopou a zachránil len osem spravodlivých duší - Noeho s rodinou.

Vy namiesto toho, aby ste žiadali pre zločincov spravodlivý trest presviedčate ostatných, aby zločincom odpúšťali. Jednáte proti Biblii, proti Kristu, proti Bohu. Ak zločincovi odpustíte, dodá mu to chuť páchať nové zločiny. Zločiny musia byť potrestané ! Nastolená spravodlivosť sa nedá budovať na starej nespravodlivosti.

Zločiny, ktoré boli na nevinných ľuďoch spáchané, dodnes nie sú odčinené - a už sa páchajú zločiny nové. Svoj podiel majú na tom žiaľ aj takí ľudia ako ste Vy, ktorí nežiadajú potrestanie zločincov, ktorí toto všetko zapríčinili. Mali by ste ale vážne zamyslieť nad tým čo hovoríte, aby ste nedopadli ako Lótova žena, ktorá prejavila veľkú ľútosť nad osudom Sodomy a Gomory a jej skazených obyvateľov a ostala s nimi na výstrahu ako soľný stĺp. Žije ešte veľa väzňov, ktorí boli nevinne zatvorení. Nie sú odškodnení, nedostávajú žiadne príplatky za väzenie, nič im z ukradnutého nebolo vrátené, sú diskriminovaní na každom kroku. Medzi nich opatrím i ja. Vaše reči o odpúšťaní mnohí odsudzujú. Veľká časť muklov žiada potrestanie vinníkov za zločiny ktorých sa na nás dopustili a nie zbabelé odpúšťanie.

Ako kňaz určite viete, že existuje národ, ktorý o sebe prehlasuje, že je vyvoleným národom a je určený od Boha. aby vládol tomuto svetu. Sú to Židia. Ako vyvolený národ tvrdia, že sa riadia spravodlivými zásadami založenými na Biblii, z ktorej i Vy pri svojich bohoslužbách čítate. V očiach tohto vyvoleného národa sme my kresťania nečistí, neobřezaní pohania. Ako takí vzhliadame k tomuto vyvolenému národu a mali by sme sa snažiť ich metódy kopírovať Pozrieme sa, ako tento vyvolený národ rieši situácie voči tým. ktorí sa nejako proti nim previnia. tak ako sa previňujú mnohí proti nám. muklom :
Ak sa nejaký Palestinec dopustí nejakého násilia na príslušníkovi vyvoleného národa, rieši sa to tak. že priestupníka zastrelia, z domu kde priestupník žil vyženú celú jeho rodinu a dom vyhodia do povetria. Potom príde buldozér a všetko zrovna so zemou. Problém je vyriešený, trest je vykonaný.

Dá sa to riešiť i tak. že rozľútený jednotlivec z vyvoleného národa vtrhne so samopalom do palestínskej synagógy a vystrieľa desiatky Palestíncov. Ak pritom príde o život, celý vyvolený národ schváli jeho čin. Urobia z neho národného mučeníka. V prípade Palestíncov sa nejedná o žiadnych príslušníkov menej hodnotného národa, ale o obyvateľov, ktorí podľa historických záznamov sú židovskými vlastnými bratmi. Mali spoločného otca Abraháma. Ten mal dve ženy. Jedna mu porodila Izáka - praotca dnešných Židov a druhá mu porodila Izmaela, praotca dnešných Palestíncov. Napriek tomu, že sa Židia k nim chovajú diskriminačné, žiadna organizácia proti tomu neprotestuje. Dokonca ani slovenská „Ľudia proti rasizmu". Zabíjanie a diskriminovanie Palestíncov Židmi je všetkým ľahostajné. A beda by bolo každému, kto by sa opovážil na tieto skutočnosti poukázať.

Vyvolený židovský národ nerieši takto drasticky problémy spoločného spolužitia len v súčasnosti. V minulosti ich riešil ešte drastickejšie. Zaiste ste počuli o židovskom sviatku Púrim. Tento sviatok je starý mnoho stáročí. Vyvolený národ slávi tento sviatok do dnešných dní. Touto radostnou oslavou si Židia pripomínajú vyvraždenie 70.000 obyvateľov Medoperzie /dnešného Iraku/ za to, že obyvatelia Medoperzie prejavovali nepriateľský postoj proti židovskému národu.

My, ktorí sme podľa vyvoleného národa na nízkom stupni oproti nim, by sme mali kopírovať ich metódy napríklad i v tom, ako je treba trestať zločincov. Nie im zbabelo odpúšťať ! Nie je potom divu, že s nami, /s kresťanmi/ tento vyvolený národ pohŕda a opovržlivo o nás hovorí ako o gójoch. Mali by sme jednať tak isto ako oni ! Riešiť problémy ako oni ! Ak máme problémy s cigánmi / ako oni s Palestíncami /, tak by sme mali postaviť okolo cigánskeho tábora vysoký múr./ ako ho stavajú i oni, aby oddelili nepriateľských Palestíncov od obyvateľov vyvoleného židovského národa. / Proti tomu múru Organizácia „Ľudia proti rasizmu" neprotestuje, teda s výstavbou múru súhlasí. Mladí Židia sú plní elánu a nebojácnosti. Ak s niečím nesúhlasia, vtrhnú v Izraeli do synagógy a premaľujú Dávidovu hviezdu a iné náboženské židovské symboly hákovými krížmi. Zaiste ste o tom čítali. Proste sú smelí a nebojácni.
Ak v budúcnosti budete mať prejav, prosím, aby ste poukazovali na metódy vyvoleného národa ako trestajú zločincov a rázne požadovali, aby tak isto postupovali

i  kresťania. Musia napodobňovať metódy tohto národa. To je jediná správna cesta, ako získať u nich uznanie a autoritu. Musíme nasledovať ich skutky hlavne v trestaní zločincov.

Vaškovič Jozef Lorystrasse 40-42 / 6 / 6 1110 Wien. Ôsterreich.

Poznámka SZČPV:
 Anton Srholec:
1. kňaz - http://www.osobnosti.sk/index.php?os=zivotopis&ID=2025
2. súčasný predseda Konfederácie politických väzňov - http://www.kpvs.sk/index.asp
3. člen Rotary klubu- http://www.bratislava.rotary.cz/cs/klub/bratislava/clenove
4. evidovaný v registračných zväzkoch ŠtB
http://www.upn.gov.sk/regpro/vysledky-vyhladavania.php?kraj=&priezvisko=Srholec&meno=&datum_narodenia=&kategoria=
http://www.cibulka.com


Katechismus hebrejce v SSSR (Pravidla chování)
http://tnit.fr/book/katechismus.htm

http://dolezite.sk/Pravidla_chovani.html

Je žiadúce sa poučiť a slovo Hebrejec nahradiť slovom Slovák,antikomunista,občan ect!


hlavna stranka