hlavna stranka

Čo sa stane, keď človek verí v nič

MUDr. Jaroslav Lhotka

Svědomí-Consience č. 3/2009

Politické bábky prichádzajú a odchádzajú zo scény, nechávajú sa dnes nazývať, demokratmi, liberálmi, konzervatívcami, bojovníkmi za mier a slobodu. V masmédiách sa nepíše a nehovorí, kto stojí v šere, za týmito figúrkami na šachovnici. Tajná spoločnosť  mocných z Bildenberskej skupiny pochádza z klanu superbohatých  internacionalistov a zároveň sa vydáva za liberálov. Z histórie je známe, že prvé stretnutie tejto skupiny mazaných politikov sa uskutočnilo v hotely Bildenberg v holandskom mestečku s kúpeľmi Oesterbeek v.r. 1954. Od tej doby sa členovia konferencie nazývajú „ Bildenbergovia“. Stretnutia sú utajené pred verejnosťou za spolupráce tých, ktorí kontrolujú najväčšie masmédia. Preto o stretnutiach týchto „ triednych nepriateľov“ neinformuje ani tzv. proletárska tlač Haló noviny, Rudé právo ani televízia.  Na konferencie Bildenbergovcov  sú pozývaní len tí politici, ktorí sú oddaní intrigám Rockefelerov a Rotchildov. Nacionálne a antikomunisticky zameraní politici nie sú pozvaní pretože odporujú svojou politikou „ Novému svetovému poriadku“. Ich byrokratický aparát sa vytvoril z pracovníkov univerzít, parlamentov, nadácii oslobodených od štátnych daní (napr. Rockefelerová nadácia.) Touto nadnárodnou byrokraciou sú potom ovládané orgány  „ Nového svetového poriadku “ (New World Order) ako sú Medzinárodný menový fond, Svetová banka, OSN, UNESCO, Svetová rada cirkvi, CIA, KGB, Mosad. Tento  tzv. nový poriadok nastoľuje destabilizáciu nezávislých vlád, ničením národných mien, podporou svetových monopolov a likvidáciou nepriateľov  „pokroku“. Mazaní bohatí svetoví bankári sú v pozadí za bábkami, na kontakt používajú svojich plne oddaných, spoľahlivých a zaviazaných agentov, nepriateľov Dobra.

Kto pozná spôsoby jednania Rotchildovcov, tak vie, že sa zriedkakedy ujímajú priameho vedenia akcie. Paul Warburg prišiel do USA  z Nemecka pred I. sv. vojnou. Pochádza zo židovskej bankárskej rodiny a v USA sa stal hlavným architektom „Federal Reserve System-FED , ktorý sa zmocnil kontroly financií USA a bol agentom Rotchildovho bankového klanu. Jeho brat Max. Warburg dal počas vojny Leninovi  5 miliónov dolárov na financovanie boľševickej revolúcie, keď prechádzal cez Nemecko v zaplombovaných vagónoch so svojimi kumpánmi. Dodnes masmédia arogantne zamlčujú fakt, čo to bola vlastne za revolúcia proletariátu, keď  vedúci revolucionári boli dovezení a financovaní zo Západu.
Poznámka prekladateľa: Mnohí tzv. pravicoví politici sa v súčasnosti radi oháňajú V. Churchilom ako ich vzorom,(naposledy tak urobila neúspešná prezidentská kandidátka I. Radičová“) zámerne však zatajujú a obchádzajú fakt, že W. Churchil ešte v roku 1920 varoval a upozorňoval na prepojenie svetového  sionizmu s boľševickou revolúciou.
1.Winston Churchill- The Role of the Jews during The Russian Revolution
(http://www.mosaisk.com/revolution/Winston-Churchill-Zionism-Versus-Bolshevism.php
)
2.Rt. Hon. Winston S. Churchill:A Struggle for the Soul of the Jewish People -Sunday Herald February 8, 1920, page 5 (http://www.fpp.co.uk/bookchapters/WSC/WSCwrote1920.html)
3.1920 - Churchill - Zionism versus Bolshevism
( http://www.scribd.com/doc/200538/1920-Churchill-Zionism-versus-Bolshevism-on-Illuminati-OCR-by-MatRoX
)
4.SIONISMUS A RUSKA REVOLUCE

Plány Bildenbergov na svetovú diktatúru, za vytvorenia svetového štátu, sa ďalej napĺňajú: V Európe prebieha likvidácia kresťanských koreňov , zväz ateistov a voľnomyšlienkárov prevádza v EÚ kampaň  pod heslom „Boh nie je“. V Španielsku jazdia mestské autobusy  s nápismi „Boh nie je“, ministerský predseda, socialista Zapatero jasá.  Jeho starý otec ako republikán strieľal do hláv zahrabaných katolíkov ako do terčov, počas občianskej španielskej vojny.  Ateizmus dneška je agresívny, neznášanlivý ako islamský fundamentalizmus, ktorý končí zlom ako ateizmus útočný.

Veľká maškaráda ZLA  premiešala všetky etické pojmy. Hra na šachovnici pokračuje bez Božieho Desatora. Bez Boha chýba ľudstvu LÁSKA a človek nemá v čo dúfať, nemá sa o čo oprieť, verí v prítomnosť mocných- pred pol rokom česká koruna posilovala aby po štyroch mesiacoch zase oslabovala, vraj sa nás finančná kríza nemala dotknúť. Hlupáka nemá zmysel presviedčať, je to zbytočné a aj nebezpečné. Predsudky a frázy ovplyvňujú hlupáka natoľko, že  je  natvrdlým fanatikom.

Len Božia bázeň odstraňuje hlúposť a natvrdlosť. Je to láska, čo dáva človeku zmysel života, a nie revolúcie i stou poslednou – zamatovou, ktorá zakonzervovala komunistov. Bezbožnej spoločnosti chýba záväzný morálny kódex, kde si ateista dnes myslí niečo  a zajtra zase niečo iné, stáva sa manipulovaný, pretože mu chýba merítko dobra a zla, plodí utrpenie, prázdnotu duše, neschopnosť vysporiadať sa s utrpením a s problémami života. Ateizmus je cesta nikam. Pre finančných oligarchov to platí dvojnásobne!  Odpadovou stokou liberalizmu je komunizmus, ústiaci do nihilizmu. Boj za „ nový poriadok“  je podstatou dnešného  politického boja, handrkovanie s „bónusom „ pre víťazov po voľbách a s novým volebným zákonom sú dokladom utuženia demokratúry  ako formy diktatúry. Stále narážame na prežívajúce dedičstvo po komunistoch. Sem tam počujem v kostole spev  „Dedičstvo otcov nachovaj nám Pane!“ Moderná demokracia to nepozná. Česi ako národ, kam sa potom podejú? Už Hitler a po ňom Stalin ich chceli vymazať zo stredu Európy. Vtedy stál na našej strane Boh, pretože sme verili.

MUDr. Jaroslav Lhotka
Svědomí-Consience č. 3/2009

Preklad a redakčná úprava: SZČPV


Filmový dokument Alexa Jonesa o Bildenbergu - "End Game" s českými titulkami

Zeitgeist Addendum (slovenské/české titulky). Slovenské alebo české titulky si môžete prepnúť kliknutím na ikonku vedľa CC

Alex Jones-Podvod menom Obama

Americkí kresťania - noví politickí malomocní

Nádherný hawajský ostrov Molokai zvykli kedysi nazývať Ostrovom malomocných. Istá malá časť ostrova je dokonca i teraz vyhradená pre "kolóniu malomocných" a nachádza sa tam liečebné stredisko pre postihnutých Hansenovou chorobou, celé storočia nazývanou lepra alebo "malomocenstvo".

Malomocenstvo, to je desivé, pustošivé onemocnenie, požierajúce telesné tkanivá. Vždy bolo nanajvýš nákazlivé a už od biblických čias si vyžadovalo karanténu - oddelenie postihnutých od ostatnej spoločnosti. Keď sa chorý musel pohybovať medzi inými, musel si tvár a telo zakryť a hlasito vykrikovať: "Nečistý! Nečistý"! ako varovanie pre normálnych, zdravých ľudí. Život malomocného, to je veľmi osamelá, bezútešná, izolovaná existencia.
A hádajte, čo sa teraz stalo? Rovno tu, v krajine slobodných a v domove statočných - v krajine, ktorú založili kresťania na kresťanských princípoch a s jasným úmyslom zabezpečiť slobodu vierovyznania pre všetkých: ľudia, ktorí chcú byť stále identifikovaní ako kresťania, sa teraz stávajú novými malomocnými!

Ako čítam noviny, počúvam a sledujem spravodajstvo a čítam ten nekonečný prúd listov od konzervatívne zmýšľajúcich skupín, bojujúcich za zachovanie slobôd, ktoré sme vždy pokladali za zaručené, nemôžem ani uveriť tomu, čo sa teraz deje štátu, o ktorom sa vždy hovorilo ako o "kresťanskej krajine".
I keď kresťania nepopierateľne stále predstavujú väčšinu, teraz nás podrážajú údermi pod pás, zvádzajú, škriepia sa s nami, nesprávne vysvetľujú naše tvrdenia a čoraz väčšmi prevalcovávajú ultra "liberálne", svetské a niektoré vyložene buričské skupiny špeciálnych záujmov. Bez toho, aby sme si toho boli vedomí, naše školy - a prostredníctvom tých naše deti - teraz také mocné organizácie ako ACLU, NEA a Únia učiteľov odťahujú od tradičného vierovyznania. Tieto, z nepochybne jasných dôvodov, zakazujú deťom na základných školách spomínať Boha, ako aj všetky nevinné prejavy kresťanstva.

John Whitehead z Ruthefordovho inštitútu, ktorý poskytuje legálne služby, keď ide o obhajobu náboženských slobôd, pripomína prorocké výroky Johna Leoa, bývalého redaktora U. S. News a World Report, ktoré napísal takmer pred siedmimi rokmi:
"Z učebníc dejepisu odstránili všetky zmienky o náboženstve a zo sviatkov všetky narážky na náboženstvo a náboženské symboly. Niektorí intelektuáli sa teraz dožadujú, aby argumenty nábožensky založených ľudí odstránili aj z verejných diskusií, ibaže by zodpovedali tomu, čo schvaľujú elity. V školách je proti-náboženská kampaň často priam hysterická. Keď deti vyzvali, aby napísali pojednanie o historických osobnostiach, zvyčajne tým myslia Stalina alebo Jeffrey Dahmera (známy vrah), ale nie Ježiša alebo Luthera, pretože náboženstvo sa pokladá v školách za nebezpečné, ale odsúdeniahodní lotri nie. Podobne aj minútu ticha teraz považujú za kontroverznú, pretože niektoré deti ju vraj môžu využiť na to, aby sa na pôde verejného vlastníctva v tichosti na pomodlili. Tá hrôza! Celkový odkaz tohto úsilia je, že náboženstvo je zaostalé, nebezpečné a toxické."

Ako malomocenstvo
Vidíte? Zatiaľčo liberálne skupiny - a dokonca aj súdne dvory - chránia obete vírusu HIV a AIDS a snažia sa presadiť, aby nemuseli prezradiť svoj zdravotný stav v žiadnych záznamoch, keďže v tom prípade by im mohli odoprieť nejakú verejnú aktivitu alebo zamestnanie, nevinné deti v školách drhnú, dezinfikujú a izolujú, aby v žiadnom prípade nemohli šírit nebezpečný vírus zvaný "kresťanstvo".
Whitehead uvádza, že sa naňho obrátil rodič z Colorada, ktorého synovi Wadeovi zadali v 4. triede úlohu vybrať si "hrdinu", popísať ho a potom sa zaňho obliecť v "živom voskovom múzeu" a predstaviť ho celej triede. Keď si 9-ročný Wade vybral Ježiša, zástupcovia školy okamžite trvali na tom, aby si vybral niekoho iného. Keď rodičia proti tomu namietali, škola ponúkla kompromis: Wade môže napísať esej o Ježišovi a preobliecť sa zaňho, ale slovne ho predstaví učiteľke len v súkromí jej pracovne, nie pred celou triedou ako iní žiaci. Aký odkaz tým vyslali Wadeovi a jeho spolužiakom? Ježiš nie je vhodným hrdinom a dieťa, ktoré si myslí že je, by sa za to malo hanbiť a treba ho izolovať od ostatných detí.

Ako malomocného
Aj mnohí iní rodičia sa teraz obracajú na Ruthefordov inštitút, keď ich deti podobným spôsobom diskriminujú. V Las Vegas požiadali žiačku 3. triedy, aby napísala, čo sa jej na decembri najviac páči. Keď napísala, že Ježišove narodeniny, učiteľka jej poklepala po pleci a vysvetlila, že v škole nesmie písať o "náboženstve". A teraz nám Alan Sears z Aliancie obranného fondu hovorí, že Nadácia pre oslobodenie sa od náboženstva podala na súd dve žaloby, aby zrušili celoštátny "Deň modlitby", ktorý im naháňa hrôzu.
Živiac sa na kampani zastrašovania, pravotenia sa a dezinformácie zo strany ACLU, táto militantná anti-náboženská nadácia podala žalobu proti Shirley Dobsonovej, šéfky iniciatívy celoštátneho Dňa modlitby a manželky Jamesa Dobsona tvrdiac, že Deň modlitby utvára "neprívetivé prostredie" pre tých, ktorí nie sú veriaci a to vraj predstavuje "porušovanie Prvého dodatku" - kde sa, ak si spomínate, špecificky uvádza, že kongres nemôže schváliť žiadny zákon, ktorým by sa "obmedzoval slobodný prejav náboženského vierovyznania"! Táto horkosť, tento ne-americký pokus vydierať a zastrašovať kresťanov, aby sa vzdali svojho dedičstva a totožnosti, je ako nočná mora, povedané miernymi slovami.
George Washington počas výkonu prezidentskej funkcie často menoval kresťanských kaplánov a vyzýval k modlitbe na bojisku našej revolúcie. Thomas Jefferson a kongres vydeľoval finančné prostriedky pre misionárov, aby "mohli kázať evanjeliá Indiánom". Prezident Lincoln v roku 1863 vyzval krajinu, aby sa modlila a Roosevelt v roku 1944 vyhlásil celoštátny deň modlitby. Kongres v roku 1952 schválil zákon, ktorým sa ten deň oficiálne uznal a v roku 1988 prezident Reagan podpísal dodatok k legislatíve, ktorým sa presne určilo, že prvý štvrtok v máji bude výročným celoštátnym Dňom modlitby.
Ja to viem. Bol som vtedy tam, v Oválnom úrade, dívajúc sa mu ponad plece, keď ten sviatok vpisoval do nášho celoštátneho kalendára. Podieľal som sa vtedy na tom úsilí spolu s Vonetteou Brightovou. Len o pár desaťročí neskôr tieto podlé, maniacke skupiny vo mne vidia malomocného - nositeľa otravnej infekcie. A želajú si, aby mňa a ostatných kresťanov umlčali.

Ja, Pat Boone, Američan, odmietam, aby ma umiestňovali do karantény!
Pat Boone (známy americký spevák, autor a herec)
World net Daily: "Christians: The new political lepers"
http://www.worldnetdaily.com/index.php?fa=PAGE.view&pageId=93831
zdroj PROP:http://www.protiprudu.info

EÚ chce zakázať kresťanské symboly


Kríže možno z ulíc zmiznú. Navrhuje to Európsky parlament.
Bratislava - Koniec krížov, modlitieb pred podávaním jedla v charitatívnych organizáciách, či žiadne omše na verejných priestranstvách?
Aj to by sa mohlo údajne prihodiť, ak by Európsky parlament schválil pripravovanú legislatívu. Tak to aspoň vidia kritici tohto návrhu.
"Čo napríklad známe Biblie z vydavateľstva Gideon na hotelových izbách? Zakáže Európsky parlament scény zrodenia v divadelných hrách?," pýtal sa Simon Calvert z Kresťanského inštitútu v britskom denníku Daily Mail.Calvert sa totiž obáva, že akceptovaním návrhu európskych poslancov, by sa otvorila Pandorina skrinka.
Bezdomovci sa už možno nepomodlia. Vážne výhrady majú však aj predstavitelia Anglikánskej cirkvi. Obávajú sa, že hospice, či ubytovne pre bezdomovcov by sa mohli stať predmetom súdnych sporov. Takýto scenár by sa mohlo stať realitou, ak by klienti týchto zariadení používali symboly svojej viery na verejnosti.
Anglická biskupská rada sa navyše obáva, že ateisti by mohli namietať proti veriacim, ktorí sa chcú pred jedlom pomodliť. Na druhej strane sa môže pripravovaná legislatíva obrátiť k jej tvorcom aj opačným koncom. Ako upozorňuje anglická Právnická spoločnosť, súdne spory môžu v tejto záležitosti vyvolať aj veriaci.
Dušan Čaplovič
Podpredseda vlády D. Čaplovič odmieta návrh EP. Uvádza sa to v oficiálnom výklade, ktorý spoločnosť poslala zástupcom Európskej únii: "Napríklad, v obchode alebo ubytovni, by mali byť umiestnené vývesné tabule upozorňujúce na tovar útočiaci na základy ich viery," upozorňujú zástupcovia Právnickej spoločnosti.Takým by mohol byť napríklad pútač, či priamo film Život Briana. Ten v roku 1979 nakrútila komediantska spoločnosť Monty Python a svojráznym spôsobom prerozprávali udalosti zachytené v Biblii. Pripravovaná európska legislatíva však naráža nielen na odpor konzervatívcov, či predstaviteľov cirkvi, ale nepozdáva sa ani podpredsedovi slovenskej vlády Dušanovi Čaplovičovi. Ten má v kompetencii práve otázku ľudských práv. Ako povedal pre Aktuálne.sk, je vždy proti akýmkoľvek zákazom, ktoré chcú v slobodnom svete na jednej strane zachovať slobodu vyjadrenia názoru, na druhej strane sú však zamerané proti slobode druhých.
"V tomto prípade nepovažujem za správne, aby bola schválená iniciatíva, ktorá by zaväzovala resp. odporúčala takéto aktivity, ktoré by sa mohli zneužívať. Zneužiť by sa to mohlo totiž proti akémukoľvek náboženskému symbolu. A vieme, ako by Európa horela, keď sa útočí proti náboženskému symbolu, či už je to polmesiac, šesťcípa hviezda, alebo kresťanský kríž," upozornil podpredseda Smeru-SD.
Aj preto Čaplovič verí, že iniciatíva neprejde schvaľovacím procesom v Európskom parlamente. "Treba dať možnosť, aby sme si uchovávali to, čo tu je a nebúrali sochy, kríže, kostoly, synagógy či mešity. To je proti akýmkoľvek zásadám slušného spolunažívania v mnohoetnickej a multináboženskej Európe," dodal podpredseda vlády.
http://aktualne.centrum.sk/domov/politika/clanek.phtml?id=1179271
zdroj PROP:http://www.protiprudu.info

hlavna stranka