hlavna stranka

Zomrel politický väzeň, bývalý predseda Svetového združenia býv. čsl. politických väzňov a vzácny človek

Mons. ThDr. Antonín Huvar

Česť jeho pamiatke!

http://www.huvar.webzdarma.cz/index.htm

huvar2

Hlásej slovo! Přicházej s ním, ať je to vhod, či nevhod, usvědčuj, zakazuj, povzbuzuj, … pracuj jako hlasatel evangelia, dobře konej svoji službu.
                                         (2 Tim 4, 2.5)

 

 

 

 

 

 

Po naplněném životě ve službě Bohu i lidem, odešel k nebeskému Otci

Mons. ThDr. ANTONÍN HUVAR, Fam. OT
papežský prelát

 

Narodil se 23. července 1922 v Albrechtičkách. Svátost kněžství přijal   5. července 1947 v Olomouci. Svou kněžskou službu začal jako kaplan ve farnosti Vizovice a Pozděchov. Od 26. září 1948 byl 10 let vězněn ve 13 žalářích. Po návratu z vězení byl zaměstnán ve Státním rybářství Jistebník. Po udělení státního souhlasu r. 1967 byl ustanoven jako kaplan ve Fulneku. Od roku 1969 – 1972 působil ve farnostech Velká Bystřice a Hlubočky. R. 1972 byl přeložen do farnosti  Velká Štáhle, Břidličná a Václavov. V r. 1975 byl zbaven státního souhlasu, pracoval v Dopravních stavbách Olomouc a ve Velkomlýně Jeseník n/O. Roku 1982 byl ustanoven administrátorem v Orlové a krátce působil i ve farnostech Rychvald a Petřvald. Od roku 1990 působil opět ve farnosti Velká Bystřice a Hlubočky. Současně vyučoval na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě Olomouc (1990 – 1993). 1. ledna 2005 odešel do důchodu, který prožíval ve Vražném, nadále však vypomáhal kněžskou službou.

 

 

Zaopatřen svátostmi zemřel v úterý 22. září 2009
v nemocnici v Novém Jičíně.

Se zesnulým se rozloučíme při eucharistické oběti
ve čtvrtek 1. října 2009 ve 14:00 hod.
v kostele sv. Mikuláše v Albrechtičkách.
Po mši svaté bude pohřben do kněžského hrobu na místním hřbitově.

R. I. P.

Kněží olomoucké arcidiecéze, ostravsko – opavské diecéze
a zarmoucená rodina.

huvar1Šestaosmdesátiletý Msgre. ThDr. Antonín Huvar OT a jeho publicistická, přednášková a literární činnosti
Jiří V. Musil, předseda VSMO – Marcela Musilová, PdF UP Olomouc-PDF

hlavna stranka