hlavna stranka

Stanovisko Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov k návrhu poslanca za SDKÚ-DS Martina Fedora na novelu zákona o ÚPN

Svetové združenie bývalých československých politických väzňov (SZČPV) v zásade súhlasí s novelou zákona o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939-1989 a o založení ÚPN, podľa ktorej by mesačnú odmenu dostával iba predseda Správnej rady ÚPN. Súčasnú odmenu vo výške dvojnásobku priemernej mesačnej nominálnej mzdy v hospodárstve za predchádzajúci rok považujeme za neprimeranú vzhľadom na to, že členovia Správnej a dozornej rady ÚPN  pracujú zväčša popri dôchodku alebo hlavnom zamestnaní a  majú teda iný hlavný zdroj príjmu. Z doterajších skúseností s činnosťou ÚPN pri presadzovaní požiadaviek účastníkov protikomunistického odboja ako aj nárokov obetí komunizmu, nám nie je známy žiadny významnejší aktívny postoj členov správnej a dozornej rady. Máme za to, že súčasné postavenie oboch rád je len pasívne, pretože o zásadných veciach rozhoduje predseda Správnej rady ÚPN. Z tohto dôvodu považujeme za dostatočné aby členovia oboch rád mali nárok na preplatenie nákladov, ktoré im vzniknú v súvislosti s činnosťou pre ÚPN. 

Súhlasíme aj s názorom, aby funkcia člena správnej a dozornej rady bola čestná a nestala sa trafikou pre vyvolených. Nesúhlasíme však s odôvodnením návrhu poslanca Fedora o potrebe zníženia výdavkov na odmeny z dôvodu finančnej krízy. Rozpočet ÚPN za minulý rok predstavoval  46,5  milióna korún s odmenami  vo výške 7,1 milióna korún. Z hľadiska ušetrených peňazí za odmeny pre 12 členov oboch rád  je táto suma pre štátny rozpočet zanedbateľná v porovnaní so sumou aká je ročne vyplácaná na výsluhové dôchodky dôstojníkov komunistickej tajnej služby  (ŠtB).

Ak by sa pán poslanec Fedor chcel v skutočnosti zasadiť o výrazne úspory z dôvodu finančnej krízy, mal by v prvom rade iniciovať predloženie novely zákona o zrušení výsluhových dôchodkov pre dôstojníkov ŠtB, aký bol prijatý v Poľsku. Považujeme za nemorálne aby štát  šetril na zamietaní príplatkov k dôchodkom pre siroty po občanoch, ktorí boli násilne odvlečení do pracovných táborov v bývalom ZSSR, pričom tí, ktorí sa aktívne podieľali na potláčaní základných ľudských práv a slobôd za to poberajú výsluhové dôchodky.

                                   Svetové združenie bývalých československých politických väzňov                                                

 

 

hlavna stranka