hlavna stranka

Otvorený list Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov

STANOVISKO K NÁVRHU ZÁKONA O ZRUŠENÍ ÚPN

            Vážení poslanci klubu SNS

            Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov (SZČPV) ako najstaršia organizácia združujúca bývalých politických väzňov, účastníkov odboja a obete nacistického a komunistického totalitného režimu, ktorá vznikla v roku 1968 vo Švajčiarsku a v súčasnosti pôsobí ako sídelná organizácia v Slovenskej republike, na podnet viacerých našich členov žijúcich v zahraničí, Vás žiada  o späťvzatie návrhu poslancov NR SR  Jána SLOTU, Rudolfa PUČÍKA, Jána SLABÉHO a Rafaela RAFAJA na vydanie zákona, ktorým sa zrušuje zákon č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 - 1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) v znení neskorších predpisov.
Súčasne však cteným poslancom odporúčame, aby ste vec riešili návrhom na odvolanie Predsedu správnej rady ÚPN Ing. Ivana Petranského pre viaceré pochybenia a neprofesionálny postup.
Predsedu správnej rady ÚPN týmto listom vyzývame, aby v záujme zachovania tejto inštitúcie abdikoval na svoju funkciu.
Zrušenie Ústavu pamäti národa by podľa nášho názoru poškodilo SR ako členskú krajinu EÚ a NATO v zahraničí a aj z historického, resp. spoločensko-politického hľadiska by bolo kontraproduktívne.

Odôvodnenie:

Napriek tomu, že naša organizácia mala už od vzniku ÚPN zásadne výhrady k nedemokratickému výberu kandidátov do správnej a dozornej rady ÚPN, v ktorej mali minimálne zastúpenie býv. politickí väzni a úplne žiadne členovia  SZČPV, považujeme existenciu ÚPN za prospešnú z viacerých všeobecne známych dôvodov.

 V minulosti sme kriticky vystupovali aj k samotnej činnosti ÚPN pod vedením nebohého Ing. Jána Langoša. Poukazovali sme predovšetkým na podstatný fakt, že agentúra KGB a ŠtB sa po novembri 1989 úspešne pretransformovala do najvplyvnejších ekonomických, finančných aj mediálnych štruktúr v celom bývalom Československu. Podľa dohody v duchu zamatového scenára nesmeli byť 15 rokov zverejnené mená príslušníkov I. správy ŠtB. Všeobecne bolo známe len to, že bývalý hlavný veliteľ komunistickej ŠtB odsúdený v ČR, pôsobil na úseku informačných a zabezpečovacích systémov vo finančnej (rusko-slovensko-českej) skupine, ktorej filiálka Vinako stála aj za (dnes toľko pertraktovaným) predajom Slovenského plynárenského priemyslu. V ČR boli oneskorene oficiálne uznané tzv. Cibulkové zoznamy spolupracovníkov ŠtB s právnou relevanciou.

 Ani po vstupe SR do NATO sa v odhaľovaní utajovaných zložiek totalitného štátu (čo je podľa zákona prioritou ÚPN), nedosiahlo to, čo v susednej ČR. Prioritou ÚPN malo byť totiž nielen odhaľovanie hlavných vinníkov, ktorí sa podieľali na represívnom aparáte KSČ, ale aj nestranné hodnotenie doby neslobody, čo sa nestalo. ÚPN sa naopak, čoraz viac dostával pod vplyv politických protežantov, čo vyvrcholilo škandálom, ktorý odhalili české médiá, keď manželku expredsedu ÚPN pristihli v okrajovej štvrti Prahy s dvomi miliónmi ČK v kabelke!  Nie je známe napríklad ani to, kam sa podeli archívne
spisy bývalého špičkového agenta VKR a ponovembrového zbohatlíckeho prominenta,  ktoré „súkromne“ študoval nebohý Ján Langoš! Na tieto otázky podnes nedostala verejnosť odpoveď. Vzniklo opodstatnené podozrenie, že s citlivými archívnymi materiálmi ÚPN sa ilegálne obchodovalo.

Bohužiaľ situácia sa zásadne nezmenila ani po nástupe Ing. I. Petranského na post predsedu správnej rady ÚPN.  Nezainteresovanému by sa mohlo zdať, že ÚPN začal aktívnu činnosť v odhaľovaní nevyšetrených vrážd kňazov a obetí na hraniciach. Prakticky je však táto činnosť ÚPN len symbolická, pretože je všeobecne známe, že po novembrovom prevrate u nás (na rozdiel od denacifikácie Nemecka po páde nacistického režimu), nedošlo  k deboľševizácii spoločnosti, ale naopak ku kontinuite komunistického právneho systému a preto neexistujú podmienky na  ukončenie vecí vynesením právoplatného rozsudku.

Za zásadne pochybenia predsedu správnej rady ÚPN však možno označiť najmä prieťahy pri praktickom uvádzaní zákona č. 219/2006 Z.z o protikomunistickom odboji,  podľa ktorého bol ÚPN oprávnený vydávať preukazy účastníkom protikomunistického odboja. Po viacerých našich urgenciách  napokon ÚPN začal konať ale tak šalamúnsky, že vo viacerých prípadoch došlo k vopred prejudikovaným rozhodnutiam samotným predsedom správnej rady ešte pred tým ako zasadala samozvaná komisia. Navyše v prípade nášho člena, násilne odvlečeného Jána Korpáša, ktorý strávil v Gulagu vyše osem rokov došlo zo strany ÚPN k pochybnému zverejneniu neoverenej informácie, že bol spolupracovníka ŠtB len na základe dvojstránkového bezobsažného spisu ŠtB. Podrobnosti sú na internetovej stránke ŠZČPV v príspevkoch :

“ Predseda Správnej rady ÚPN cynicky traumatizuje obeť stalinistického Gulagu“

http://www.szcpv.org/07/upn/korpas.html
„Bože už opäť nás kádrujú -Predseda  ÚPN potvrdil kontinuitu totalitného právneho systému“
http://www.szcpv.org/07/upn/upn.html
Je potrebné zdôrazniť, že dokumenty ŠtB vedené najmä na bývalých politických odporcov komunizmu, nemajú v radoch politických väzňov žiadnu váhu, čoho dôkazom je nedávne zvolenie pátra Antona Srholca za predsedu Konfederácie politických väzňov. Napriek tomu, že ho ŠtB evidovala ako agenta má plnú dôveru a svoje čisté svedomie preukázal skutkami.

            Predseda správnej rady ÚPN Ivan Petranský nesie priamu zodpovednosť aj za  neprofesionalitu svojich podriadených, ktorí v duchu predchádzajúceho princípu politickej inklinácie zverejňovali mediálne pikošky, namiesto zdokumentovanej faktografie o skutočných zločincoch totalitného režimu, čím činnosť ÚPN degradovali na úroveň bulváru. Je poľutovaniahodné, že takej medializácie ako sa dostalo prípadu dnes už nebohého otca predsedu SNS a jeho samotného, sa nedostalo skutočným prominentnom z radov VKR a ŠtB. Od ÚPN sa občania nikdy nedozvedeli ani len takú elementárnu informáciu, k akým záverom došlo vyšetrovanie „samovraždy“ agenta KGB a bývalého komunistického predsedu SNR Viliama Šalgoviča, či ako dopadli previerky bývalých agentov ŠtB, ktorí dnes suverénne pôsobia v rôznych ekonomických štruktúrach štátu. Občania sú však nadštandartne informovaní o mladíckej nerozvážnosti 17 ročného chlapca, ktorý je dnes pronárodne orientovaným politikom.  Je potrebné rozlišovať hlavné od balastu. Ani v takých  USA sa témou č. 1. v médiách nestala spolupráca finančníka Prescota Busha, starého otca G. W. Buscha s nacistami pri prepieraní ich zlata a peňazí ešte aj dlhý čas po vojne. A to je o niečom úplne závažnejšom!
BUSH-NAZI CRIME FAMILY HISTORY http://www.youtube.com/watch?v=ISOs_GXEL40&feature=PlayList&p=693B4DA0E8B75B77&index=4 .
Na základe vyššie uvedeného v záujme  zachovania renomé Slovenskej republiky žiadame o zváženie našich argumentov a dôsledkov, ktoré by mohli nastať zrušením  Ústavu pamäti národa. Veríme, že poslanci NR SR sa rozhodnú správne.

Na vedomie: Poslanecký klub SNS
Predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa

 

František Bednár, predseda SZČPV
Marián Dudinský, predseda Sekcie násilne odvlečených

Poprad dňa:  6.mája 2008


List predsedu správnej rady ÚPN z 2.5.2008

hlavna stranka