hlavna stranka

Späť na stránku Nebojte sa

KLAN RODINY HAVLŮ

Není to dávno, co lid Československé republiky osla­voval znovunavrácení demokracie a státní suverenity. Dnes však hlasitý nesouhlas s novou zahraniční i ekono­mickou politikou státu dávají občané najevo různými pro­testními akcemi. Stejně tak nesouhlasí s vládní politi­kou i řada parlamentních stran. Co se to děje v Čes­koslovensku?
Přes halasné sliby, že se v rámci privatizace převede významná část národního majetku do rukou občanů, zůstalo ze slibovaných 600 mld. Kčs pouze zlomek -a to asi 160 mld. Kčs! Přes sliby, že se v přímém odpro­deji zahraničním zájemcům zachová „rodinné stříbro", t. j. podniky, které jsou spojeny s národní tradicí, se prá­vě tyto podniky zahraničním zájemcům prodávají!
Po zlých zkušenostech lidu Československa s germán­skou expanzí se uzavírá přes odpor občanů nedůstojná smlouva ze SRN, která je horší než ta, kterou uzavřel r. 1974 komunistický režim. Otevírá se jednostranně trh pro zboží přednostně z Německa a Rakouska, které je vyso­ce dotované, zatímco se dotování československých vý­robků zastavuje. Uměle se komplikuje schválení státo­právního uspořádání, přestože je inteligentním obča­nům zřejmé, že jde o zahraniční zájmy.
Na vysvětlení toho všeho a pochopení příčin současné­ho stavu je třeba vycházet ze současné geopolitické situa­ce ve světě.
Rozpad SSSR odstraňuje jedinou překážku pro Ně­mecko, pokračovat v tradiční expanzi, tentokrát eko­nomické - na východ a na jih.
Proč se jednostranné vládou i hlavou státu upřednostňuje Německo je jasné z následujícího:
• Ze svazku StB - SEO (registr svazků Státní bezpeč­nosti) vyplývají tato fakta:
Výslechem Klause Wilfera, rezidenta II. Oddělení pražské SD (Sicherheitsdienst) bylo
zjištěno, že

  1. Miloš Havel, strýc prezidenta Václava Havla a
  2. Vaclav Havel senior, otec Václava Havla spolu-Gestapem    a    SD (Sicherheitsdienst).

  pracovali    za    války v pražském podniku Lucerna (hotelový restaurační a zábavný komplex ve vlastnictví jmenovaných Havlů) ustavili rezidentům SD a zřídili konšpiratívni byty. Zde získávali občany ke spolupráci s SD a Gestapem. Miloš Havel zajišťoval pro Gestapo a SD večírky, hony a zábavy s děvčaty a optoval německou národnost i občanství. Dostal doklady na německé jméno a příjmení. Pracoval zpočátku jako agent, pak jako řádný úředník pražského Gestapa. V protokolech o výslechu Klause Wilfera se objevují jména osob, které Miloš Havel dostal do koncentračního tábora, nebo vězení.
Po válce byl zařazen pod svým německým jménem na listinu válečných zločinců. R. 1945 uprchl do Bavorska, kde žil pod cizím jménem a spolupracoval s organizacemi sudetských Němců. Svazek StB-SEO byl spatřen napo­sledy r. 1976. V době ustanovení Charty 77 byl pravděpo­dobně zlikvidován, nebo odcizen.
Československá rozvědka zjistila via Stasi (Tajná poli­cie bývalé DDR), že Václav Havel udržoval kontakt se strýcem Milošem nepřímo via Österreich až do jeho úmrtí v Mnichově. Mezinárodní image Václava Havla byla za­jišťována německou rozvědkou - BND (Bun-desnachrichtendienst). Vydíratelnost a ovladatelnost Václava Havla byla kromě kolaborace otce a strýce s fašistickým Německem zabezpečena též tím, že Vác­lav Havel byl do r. 1967 členem KSČ, kteroužto skuteč­nost prezident tají! BND určila knížete Schwarzenberka jako kurátora Václava Havla, který je pro BND z pohledu dlouhodobé perspektivy nepřijatelný pro svoje špatné osobní vlastnosti, nedostatečné vzdělání a alkoholis­mus. Je určen urychleně ještě do voleb odevzdat úplný ekonomický mandát nad Československem Německu! Havel byl pověřen uskutečnit řízenou destabilizaci ČSFR a rozdělení státu! Po navozené krizi určila BND Schwarzenberka za předsedu úřednické vlády v ČSFR.
Schvalováním pro ČSFR nevýhodných zákonů a jejich soustavnou novelizací se zajišťuje ireverzibilní ekono­mická a politická vazba na SRN.
Zajištění kontinuity politiky státu výhodné pro SRN, je pojištěno dosazením většího počtu agentů BND, ze kterých se podařilo 18 dosadit do federálních a národních vlád, do Federálního shromáždění a do republikových parlamentů. Větší počet agentů je i v mimoparlamentních stranách a počítá se s jejich využitím v politických orgánech po volbách.

Východočeský  Prak  ročník I. Č. 28Kletba fotografie Vaclava Havla...

Neni zadnym tajemstvim, ze v dobe druhe svetove valky byla rodina byvaleho prezidenta Vaclava Havla na cele prazske smetanky a za techto okolnosti se dobre znali i s risskym protektorem Reinhardem Heydrichem, jejich rodiny se znaly a stykaly. Neni tajemstvim ani to, ze se znaly tak dobre, ze existuje fotografie sediciho Reinharda Heydricha, ktery na kolenou drzi tehdy asi petileteho Vaclava Havla. I kdyz lze mit duvodne pochyby, ze by si Vaclav Havel sam tuto udalost z detstvi pamatoval, tato fotografie by jiste byla zajimavym prispevkem k ceske historii. Je rovnez znamo, ze nekolik exemplaru teto fotky existuje v Praze.

Nam znamy zdroj ovsem odmita se o tuto kuriozitu s nami (a celym svetem) podelit s tvrzenim, ze "kdokoliv tu fotku spatril, pak v kratke dobe spachal sebevrazdu". Ano, to je doslova citace. A ze pry nechce mit nic spolecneho s nejakymi sebevrazdami.

Well, ani my nechceme mit nic spolecneho s nejakymi sebevrazdami. I kdyz...

Vyhlasuji tedy patrani po zminene fotografii (dle nepotvrzenych zdroju byla pry otistena i v knize, vydane v Praze v dobe valky, kdyz jeste nikdo netusil, co z maleho Vaclava jednou vyroste). Fotografii hodlam zverejnit. Pochopitelne autor techto radku neveri v zadne kletby ci cernou magii, ktera by mohla zpusobit hromadne sebevrazdy, ale opatrnosti neni nikdy nazbyt, ze ano? Proto fotografii zverejnime pouze na serverech s vetsim vyskytem komunistu jako je pravo.cz nebo blog.idnes.cz , aby pripadnymi hromadnymi sebevrazdami nevznikla nejaka vetsi skoda narodu a spolecnosti a pockame, co to s nimi udela.

hlavna stranka