hlavna stranka

Rekonštrukcia hrobu Jozefa Bonka a sv. omša za obete okupácie 21.augusta1968 v Hôrke pri Poprade


Žiadosť SZČPV prezidentovi Ruskej federácie o odškodnenie príbuzných usmrtených obetí okupácie

Späť na stránku Nezabúdame na našu spoločnú minulosť

Dňa 22. augusta 2008 sa v obci Hôrka, neďaleko Popradu, konala Sv. omša venovaná pamiatke obetí augustových udalostí spred 40. rokov. Rodina Jozefa Bonka, usmrteného pri vpáde okupačných armád 21. augusta 1968, so skromnou finančnou pomocou  Svetového združenia združenie bývalých čsl. politických väzňov (SZČPV) za vlastné peniaze zrekonštruovala schátralý hrob na ktorom je umiestnená náhrobná tabuľa s vysvetľujúcim textom príčiny jeho smrti.  Až do roku 1989  sa nikto  kto sa pristavil pri hrobe nesmel dozvedieť ako Jozef Bonk zahynul.  Žiaľ  zákon o odškodnení obetí okupácie sa v prípade usmrtených vzťahoval len na ich rodičov a  deti. Rodičia väčšinou mladých ľudí usmrtených a auguste 1968 už nežijú a ich súrodenci na odškodnenie nemajú nárok. V snahe o účinnú satisfakciu aj pre príbuzných usmrtených obetí, na ktorých zákon nemyslel, SZČPV pripravuje žiadosť o odškodnenie príbuzných usmrtených obetí  invázie v roku 1968, ktorá bude predložená priamo prezidentovi Ruskej federácie Dmitrijovi Medvedevovi.


hlavna stranka