hlavna stranka

Poznámka Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov

Takmer 18 rokov po zamatovom prevrate sa v Českej republike začína po vzore SR hovoriť o tzv. protikomunistickom odboji.  Treba pripomenúť, že zo zákona o protikomunistickom odboji sa na Slovensku vďaka bývalej Dzurindovej vláde a súčasnému predsedovi Ústavu pamäti národa stala žalostná fraška.  Minister financií Mikloš v rámci „veľkého ekonomického reformátorstva“ nepovažoval za potrebné  k tomuto zákonu prijať aj navrhované finančné zabezpečenie na jeho realizáciu v praxi. A tak sa z tohto zákona stala nepríjemná povinnosť a záťaž pre Ústav pamäti národa. Od prijatia zákona a jeho účinnosti ÚPN takmer rok vôbec nekonal a po viacerých urgenciách a sťažnostiach iniciovaných aj našou organizáciou začal konať tak aby sa našla vhodná zámienka pre nepriznanie postavenia účastníka protikomunistického odboja pre najvyšší počet žiadateľov. (To sa zrejme nevzťahovalo na konfidentov z radov tzv. Protikomunistického odboja –ZPKO). Paradoxne o priznaní postavenia účastníka protikomunistického odboja rozhodujú mládežníci, ktorí komunizmus ani nezažili a v duchu socialistickej optiky považujú konanie  žiadateľa z čias totality za trestné aj  podľa súčasných zákonov a v konečnom dôsledku za prekážku pre priznanie postavenia účastníka protikomunistického odboja. V duchu tejto optiky ostávajú zločincami aj naďalej bratia Mašínovci, Vladimír Hučín a mnohí ďalší, ktorí si dovolili odporovať komunistom so zbraňou v ruke. Podrobnosti o tomto postupe ÚPN uvádzame na stránke http://www.szcpv.org/07/upn/upn.html. Chceli by sme dúfať, že Česká republika neprijme taký jalový zákon ako Slovenská republika a všetci skutoční odporcovia komunizmu budú mať také postavenie aké si zaslúžia. Zatiaľ tomu tak Bohužiaľ nieje, pretože Vladimír Hučín ma stále pozastavené členstvo v KPVS http://www.szcpv.org/07/seminar.html# kpvc.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY
SENÁT

6 . funkční období
Pozvánka
Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice
v souvislosti s přípravou návrhu zákona pořádá
pod záštitou místopředsedy Senátu Jiřího Lišky
seminář
Třetí – protikomunistický – odboj
v úterý 13. listopadu 2007 od 9.30 do 12.30 hod.
v Jednacím sále Senátu
Úvodní slovo: místopředseda Senátu MVDr. Jiří Liška
                         předseda výboru Doc. MUDr. Karel Barták, CSc.

  1. Pplk. PhDr. Eduard Stehlík: Charakteristika a hlavní směry III. odboje
  2. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.: Odboj jako projev práva na odpor
  3. Čestmír Čejka: Stanovisko Konfederace politických vězňů ČR

Přestávka (cca 10.45 – 11.00 hod.)

  1. JUDr. Ing. Ivan Šimko: Prijatie zákona o protikomunistickom odboji na Slovensku
  2. Mgr. Jiří Kaucký: Principy návrhu zákona o III. odboji a jeho ústavní limity
  3. Mgr. Tomáš Bursík: III. odboj ve světle archivních pramenů a paměti

Diskuse
Seminář je volně přístupný, prezence účastníků
od 9.00 hodin ve Valdštejnském paláci (vstup z Valdštejnské ulice – recepce A)
Účast, prosím, potvrďte na adrese bendap@senat.cz

Ta srandovní Konfederace polepseních veznu...

V Olomouci prave probiha sjezd Konfederace politickych veznu.  Dostal jsem email: "Vladimiru Hucinovi neopravnene pozastavilo vedeni KPV clenstvi, aby nemohl byt zvolen prerovskym sdruzenim delegatem na sjezd. Domnival se, ze kdyz je sjezd KPV verejny, ze se tam dostane alespon jako divák. Nestalo se, policie ho tam nevpustila. Pry je to uzavrena spolecnost. Proto tam nevpustili ani jine cleny olomouckeho a prerovskeho sdruzeni (sjezd je v Olomouci). Pritom v novinach predesly den bylo, ze sjezd je otevreny pro cleny a v urcitou dobu i pro verejnost. Zalezitost budu osobne sledovat jeste zitra, kdy sjezd pokracuje. Bude volba noveho predsednictva."
Je to az k neuvereni, co se vsechno v tom Cesku deje. Konfederace polepsenych veznu, doposud rizena udajnou politickou vezenkyni, ktera po propusteni pracovala na komunistickem ministerstvu planuje zitra jako novou predsedkyni zvolit dceru one "politicke vezenkyne, ktera pracovala na komunistickem ministerstvu" - ackoliv ona dcera nikdy nebyla politickym veznem a tudiz se nekvalifikuje ani na pouhe clenstvi. Kvalifikaci Vladimira Hucina na "politickeho vezne" (za Husakova i za Havlova rezimu) snad nikdo nepopira! To je jako kdyz v Syrii zvolili po tatickovi Hafizu Assadovi jeho syna Bashira Assada (freneticky potlesk) nebo v severni Koreji "zvolili" po Kim Ir-senovi jeho syna Kim Il-jonga.
Vy jste se tam v tom Cesku uz opravdu zblaznili? Vystupte z NATO a EU a zacnete znova stavet ploty z ostnateho dratu!
Ross Hedvicek

http://hedvicek.bigbloger.lidovky.cz/c/13398/Ta-srandovni-Konfederace-polepsenych-veznu.html

hlavna stranka