hlavna stranka

Literárna rubrika


MAX EHRMAN

POŽIADAVKA

D e s i d e r a t a

*** na každého z nás ***

Kráčaj ticho v pozemskom hluku a zhone, maj na pamäti a uvedomuj si ten úžasný pokoj,

ktorý je v mlčaní a v tichu teba. Pokiaľ je to možné, bez toho aby si sa vzdával či podliehal,

udržuj priateľské vzťahy so všetkými osobami. Svoju pravdu vyslovuj pokojne, ticho a jasne,

pozorne počúvaj každého v tvojom okolí, aj, keď je nudný, možno hlúpy, či nevychovaný,

buď trpezlivý vypočuť ho, pretože každý má svojský, ľudský, životný príbeh .

Vyhýbaj sa hlučným a agresívnym ľuďom, pretože spôsobujú trápenie tvojej duši.

Ak sa budeš porovnávať s niekým iným, možno pocítiš isté sklamanie, zatrpknutie, možno

svoju nadradenosť, avšak pamätaj, že vždy je niekto väčší čí menší od teba. Porovnávanie

sa vôbec nevypláca, poteš sa z toho, čo si v živote dosiahol a čo ešte môžeš dosiahnuť.

Zaujímaj sa o osobný rast v tvojom povolaní, aj keď je akokoľvek skromné, pretože tvoja

snaha a postoj k práci je tým najlepším prostriedkom na dosiahnutie šťastia v budúcnosti .

Buď obozretný v tvojom zamestnaní a obchodných záležitostiach, pretože tento svet

je ľstivý a plný trikov, avšak, nech ťa to vôbec neodrádza , mať k nemu dôveru.

Ešte stále veľa ľudí používa iba česť a slušnosť na dosiahnutie veľkých cieľov a ideálov,

a buď si vedomý, že kdekoľvek sa pozrieš, život je plný hrdinských činov.

Buď sám sebou a správaj sa prirodzene, obzvlášť nepredstieraj priateľstvo a prosím

nebuď cynický k Láske, pretože tvárou v tvár k istej suchopárnosti a rozčarovaniu,

ktoré občas zažívame, Láska je trvalá a večná ako tráva v tvojom okolí.

Láskavo prijímaj skúsenosti uplynulých rokov a priam s pôvabom vzdávaj sa túžob

a potrieb mladosti. Sila Ducha ti pomôže v neočakávaných nepríjemnostiach, avšak,

nedaj sa vyrušiť zbytočnými predstavami. V osamelosti a únave rodia sa tvoje obavy.

Popri tvojej snahe o osobnú disciplínu, ktorá ti pravdaže prospieva, buď citlivý sám k sebe.

Buď si vedomý : Ty si Dieťa Vesmíru, o nič menej ako stromy a hviezdy, a pamätaj máš

plné právo byť Tu! vo Vesmíre, a či ti je to celkom jasné alebo nie, nepochybuj, že

Vesmír je nám odhalený presne tak, ako má byť. To znamená, ži v pokoji s Bohom,

čokoľvek si o ňom myslíš. A nech tvoja práca a túžby v tomto zmätenom a náhlivom

živote sú akékoľvek, maj mier a pokoj v tvojej duši a rozdávaj ho. Popri tom všetkom

klamstve, neprávostiach, vysilujúcej práci a drine, sklamaných snoch, stále je to

ten prekrásny Bohom daný Svet. Buď opatrný a najmä usiluj sa byť šťastným.

 

* Na požiadanie Svetového združenia bývalých československých politických väzňov z angličtiny preložil známy básnik a prekladateľ, bývalý austrálsky emigrant :

Jozef Škrabák * JOŠi *05.05.2005 v Poprade *


Desiderata

-- written by Max Ehrmann in the 1920s --
Not "Found in Old St. Paul's Church"! -- see below

Go placidly amid the noise and the haste,
and remember what peace there may be in silence.

As far as possible, without surrender,
be on good terms with all persons.
Speak your truth quietly and clearly;
and listen to others,
even to the dull and the ignorant;
they too have their story.
Avoid loud and aggressive persons;
they are vexatious to the spirit.

If you compare yourself with others,
you may become vain or bitter,
for always there will be greater and lesser persons than yourself.
Enjoy your achievements as well as your plans.
Keep interested in your own career, however humble;
it is a real possession in the changing fortunes of time.

Exercise caution in your business affairs,
for the world is full of trickery.
But let this not blind you to what virtue there is;
many persons strive for high ideals,
and everywhere life is full of heroism.
Be yourself. Especially do not feign affection.
Neither be cynical about love,
for in the face of all aridity and disenchantment,
it is as perennial as the grass.

Take kindly the counsel of the years,
gracefully surrendering the things of youth.
Nurture strength of spirit to shield you in sudden misfortune.
But do not distress yourself with dark imaginings.
Many fears are born of fatigue and loneliness.

Beyond a wholesome discipline,
be gentle with yourself.
You are a child of the universe
no less than the trees and the stars;
you have a right to be here.
And whether or not it is clear to you,
no doubt the universe is unfolding as it should.

Therefore be at peace with God,
whatever you conceive Him to be.
And whatever your labors and aspirations,
in the noisy confusion of life,
keep peace in your soul.

With all its sham, drudgery, and broken dreams,
it is still a beautiful world.
Be cheerful. Strive to be happy.

The Confused History of "Desiderata"

In the Public Domain or Copyrighted?

Insights...
Grasping the inner nature of things intuitively.

Desiderata Plaque

Would you like to have this 9" x 12" wood plaque with the text of "Desiderata"
to hang on your wall or to give as a gift?

Contact us

Return to Quotations Page
Fleur-de-lis Designs Home Page

hlavna stranka