Oznámenie spoločnosti T-Com o akceptovaní osvedčení Sekcie násilne odvlečených SZČPV