Súostrovie Gulag

Alexander Solženicin

Súostrovie Gulag

Komunistická tajná polícia, ktorej názov sa viackrát menil vrátane, Čeka, OGPU, GPU, NKVD, NKGB, MGB, a KGB, bola najobávanejším policajným aparátom vo svetovej histórii. Uväznila, umučila alebo zavraždila viac ako 30 miliónom Rusov a Východoeurópanov. Rovnako konzervatívnejší sovietski historici 60- tých rokov uvádzali počet zavraždených medzi 20 až 40 miliónmi. Tieto údaje neobsahovali milióny, ktorí boli vyhnaní, uväznení, v exile, umučení a vysídlení. Držiteľ Nobelovej ceny Alexander Solženicin vo svojom diele "Súostrovie Gulag" vychádzal z údajov sovietskych štatistikov, ktorí mali prístup k tajným štátnym archívom, I. A. Kurganov uviedol, že v období rokov 1918 až 1959, najmenej 66 miliónom ľudí zomrelo rukami komunistických vládcov Ruska. Hoci počty môžu byť oveľa vyššie.