Návrat do rubriky Svedectvá-zatajovaná pravda o zrode komunizmu


Stalinovi dobrovoľní kati

18. November 2005

Fotografia zo Solženicinovej knihy "Súostrovie Gulag II", strana 79, na ktorej sú šiesti najvyšší správcovia Gulagov.

Alexander Solženicin

Komunistická tajná polícia, ktorej názov sa viackrát menil vrátane, Čeka, OGPU, GPU, NKVD, NKGB, MGB, a KGB, bola najobávanejším policajným aparátom vo svetovej histórii. Uväznila, umučila alebo zavraždila viac ako 30 miliónom Rusov a Východoeurópanov. Rovnako konzervatívnejší sovietski historici 60- tých rokov uvádzali počet zavraždených medzi 20 až 40 miliónmi. Tieto údaje neobsahovali milióny, ktorí boli vyhnaní, uväznení, v exile, umučení a vysídlení. Držiteľ Nobelovej ceny Alexander Solženicin vo svojom diele "Súostrovie Gulag" vychádzal z údajov sovietskych štatistikov, ktorí mali prístup k tajným štátnym archívom, I. A. Kurganov uviedol, že v období rokov 1918 až 1959, najmenej 66 miliónom ľudí zomrelo rukami komunistických vládcov Ruska. Hoci počty môžu byť oveľa vyššie. V Súostroví Gulag II. Solženicin potvrdil, kto zriaďoval a organizoval správu systému sovietskych koncentračných táborov, v ktorých umierali milióny kresťanov. Na obrázku zo strany 79 Súostrovia Gulag II. sú vedúci velitelia najväčšej vraždiacej mašinérie na svete. Sú to Aron Solts, Yakov Rappoport, Lazar Kogan, Matvei Berman, Genrikh Yagoda, and Naftaly Frenkel.