Hlavná stránka
Späť na stránku Právo a zákony

 

                              

Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a rodiny SR

                               Bratislava

                                                                                              Poprad 19.02.2005

 

Výzva politických väzňov  k ukončeniu diskriminácie obetí komunizmu

 

Svetové združenie bývalých československých politických väzňov vyzýva Ministerstvo práce rodiny a sociálnych vecí ako aj poslancov NR SR k prijatiu účinných opatrení na odstránenie diskriminácie perzekuovaných bývalým totalitným komunistickým režimom.

 

Reagujúc na nedávnu televíznu diskusiu poslancov NR SR s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny odvysielanú na  STV 1 dňa 13.2.05 uvádzame, že ešte15 rokov po prevrate v novembri 1989 je ekonomická  a sociálna   situácia obetí komunizmu neporovnateľná v porovnaní so zabezpečením, ich justičných katov, bývalých príslušníkov ŠtB, dozorcov v komunistických koncentračných táboroch a iných prisluhovačov komunistického režimu.

Dôchodky týchto kategórii občanov SR sú rádovo niekoľkokrát vyššie a sociálne a zdravotné zabezpečenie na diametrálne odlišnej úrovni.  Je všeobecne známe, že odchádzajúcim príslušníkom ŠtB bolo okamžite vyplatené vysoké odstupné, zatiaľ čo obete komunizmu čakali na prijatie zákona o súdnych rehabilitáciách  č. 119/90, podľa ktorého im bola vyplatená žobračenka vo výške 30 000 Sk. v hotovosti a zbytok oneskorene v dlhopisoch po značnom znehodnotení meny. Celkovo 2500 Sk za mesiac väzenia, čo možno považovať za  výsmech všetkým, ktorý prišli o život a zdravie v zápase o slobodu a demokraciu.

Po rozdelení bývalej ČSFR bola v susednej Českej republike prijatá séria zákonných opatrení na zmiernenie spáchaných krívd najmä tých politických väzňov, ktorých zdravie bolo trvalo poškodené nútenými prácami na ťažbe uránovej rudy. V Slovenskej republike úplne absentujú  podobné zákonné opatrenia a výška odškodnenia v porovnaní s Českou republikou dosahuje sotva jednu tretinu.

Súčasný stav preto považujeme za pokračujúcu  a trvalú diskrimináciu  všetkých skupín postihnutých komunistickým režimom. Ak sú dôchodky tyranov a väzniteľov 3x vyššie ako dôchodky ich obetí potvrdzuje to závažné podozrenie, že november 1989 bol vopred pripraveným prevratom v réžii KBG a ŠtB, s cieľom zabezpečiť beztrestnosť a ponechanie ekonomických výhod pre všetkých prisluhovačov komunizmu.  To potvrdzuje aj skutočnosť, že mená príslušníkov I. správy ŠtB nesmú byť zverejnené do roku 2007. Berúc v úvahu, že dnes je Slovensko členom NATO, najmä proti ktorému bola zameraná činnosť I. správy ŠTB, túto skutočnosť možno jednoznačne označiť za zakrývanie trestnej činnosti a spolupáchateľstvo. Bez zveličovania to možno prirovnať k situácii po páde nacizmu v Nemecku  kde by sa prijal zákon, ktorý by zakázal na   obdobie 15 rokov zverejnenie mien príslušníkov Abwehru a vo vedúcich politických a ekonomických postoch by naďalej ostali  príslušníci NSDAP a Gestapa, vrátane siete ich konfidentov.

 

                                                           2

Z uvedených dôvodov žiadame poslancov NR SR ako aj kompetentné Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny o prijatie zákonných opatrení na odstránenie tejto diskriminácie a zrovnoprávnenie obetí komunizmu s uvedenými kategóriami privilegovaných občanov v takom časovom horizonte, ktorý by obetiam komunizmu umožnil dožiť sa odstránenia uvedenej diskriminácie.

 

            Svetové združenie bývalých československých politických väzňov

 

Predseda SZČPV-SR                  Podpredseda  SZČPV-SR             Tajomník SZČPV-SR

František Bednár             Emil Švec                                       Štefan Pazdera