Hlavná stránka
Späť na stránku Právo a zákony

Jozef Vaškovič

Titl.

Národná rada  Slovenskej republiky

Bratislava

Slovenská republika                                                                      Vo Viedni , 18. februára 2007.

Vážení pani poslanci,

                                    Ako nábožensky založený človek som bol v socialistickom Československu kruto prenasledovaný. Súčasťou tohto prenasledovania  bola i strata slobody a pobyt vo viacerých väzniciach. K výkonu trestu patrilo i psychické a fyzické týranie.

Svojimi nezlomnými, čestnými charakterovými vlastnosťami  som poslúžil  ako pevný základ  na ktorom si vybudovalo nerozborné socialistické spoločenstvo  / súdy, prokuratúry a polícia / svoje kariéry. Napriek tomu, že som bol odsúdený bez rozsudku, /aby som sa nemohol odvolať/, som celý trest odpykal. Bol som zatvorený za 5 minútový náboženský nekrológ u hrobu 81 ročnej ženy.  Na nekrológ som podľa vyjadrenia Kainovho potomstva / StB / nemal povolenie.

V roku 1984 som od ŠtB dostal príkaz do troch dní opustiť republiku. Pod hrozbou ďalšieho 40 mesačného trestu  som musel podpísať, že odchádzam dobrovoľne, že k odchodu nie som nútený tými, ktorí si na mne vybudovali svoju kariéru a že sa už nikdy nevrátim. Domnievam sa, že takýchto prípadov  bolo mnoho. Usudzujem tak z toho, že na Slovensku bol vymyslený zákon, podľa ktorého tým, ktorí boli vyhnaní sa nesmie nič vrátiť, ani nesmú byť odškodnení.

Bolo to ideálne riešenie. Ak by boli v tej dobe vyhnali všetkých, dnes by na Slovensku neexistoval žiaden politický väzeň a nebolo by potrebné nikoho odškodniť !

Zákony, ktoré dnes na Slovensku existujú  sú skutočným odrazom  stavu dnešnej slovenskej demokracie a nestoja za nič.

Aby sa čiastočne objasnili zločiny minulosti bol založený ÚPN. Tento ústav dostal niekoľko desiatok železničných vagónov  spisového materiálu z doby totalitného prenasledovania nevinných ľudí. Zločiny o ktorých sa v menovaných spisoch pojednáva sú dávno premlčané. Nedá sa s nimi nič podniknúť. Skutočnosťou ostane, že nikto z ÚPN nechce prezradiť, koľko takýto spis obsahuje strán, teda koľko bude ÚPN požadovať za kópie  precenzúrovaného spisu s vymazanými osobnými údajmi. Toto považujem za bezcharakternosť  a biznis. Bol som zatvorený úplne nevinne. Vo väzení som musel pracovať často len za polovičnú dávku stravy. Niekedy sa pracovalo  i 24 hodín v kuse – napríklad pri výstavbe rekreačného strediska Družba v Trenčianskych Tepliciach. Toto stredisko sa stavalo pre príslušníkov ministerstva vnútra a muselo byť s niekoľko mesačným predstihom  ukončené, aby sa príslušníci Ministerstva vnútra mali kde rekreovať.

Musel som opustiť  republiku  a preto nemám nárok na odškodnenie.

Sú po mne požadované peniaze / nikto nechce prezradiť koľko a v akej výške/ za preležané a premlčané spisy ktoré o mne potomkovia Kainovi /ŠtB/ viedli a na základe ktorých zničili život nielen mne, ale i celej mojej rodine.  

Dodnes sa nesmiem vrátiť. V roku 2005 som išiel na pohreb mojej matky  a bol som rád, že som sa s mojou 72 ročnou spolucestujúcou vrátil živý naspäť.

Mám záujem si prečítať idiotské nezmysly ktoré o mne nedávny kandidát na post slovenského prezidenta  JUDr. Ján Demikát ako vysoký a významný príslušník ŠtB  o mne viedol, ale nie som ochotný za tieto idiotštiny splodené v choromyseľných, rakovinou napadnutých mozgoch  príslušníkov ŠtB platiť peniaze. Nesúhlasím so žiadnym vydieraním, alebo vymáhaním peňazí za tieto spisy. Žiadam Vás, aby mi boli moje spisy a spisový materiál  vedený komunistickými eštebákmi o mne vydané v nezmenenej forme, zdarma, necenzurované a so všetkým, čo k nim patrí.  Dokážem si ich archivovať i sám a nepotrebujem k tomu ani  ÚPN s desiatkami preverených pracovníkov.  Ak sa už vymysleli zákony na základe ktorých sa odmieta vyplatiť najlepším synom slovenského národa odškodnenie za zničené životy, tak prosím dajte príkaz, aby tieto spisy boli vydané žijúcim obetiam bez platenia aj napriek tomu, že tieto nie sú občanmi židovského pôvodu a nie sú zaradené do skupiny obetí tzv. holocaustu.

Ďakujem za porozumenie.

Vaškovič Jozef

Lorystrasse 40 – 42 / 6 / 6

1110 Wien - Austria

Hlavná stránka