hlavna stranka

Henry de Bracton:...non sub homine, sed sub deo et sub lege...
...nie pod človekom, ale pod bohom a zákonom musí žiť ľud !

SZČPV sa pripája k protestu Matice Slovenskej

V sobotu 21. novembra sa na námestí v Poprade pri Pamätníku obetiam okupácie 21. augusta  1968 uskutočnila spomienková akcia mladých ľudí, ktorú pod názvom, Stop totalite 2009, pripravilo Slovenské hnutie obrody. Bývalí politickí väzni a obete komunizmu, združení v Svetovom združení bývalých čsl. politických väzňov, úprimne oceňujú túto iniciatívu našej mládeže, ktorá je dôkazom, že súčasní mladí ľudia nie sú len večne sa zabávajúcimi a telefonujúcimi teenegermi, akých nám sústavne prezentujú  komerčné  konzumné média. V čase likvidácie kresťanských hodnôt našich predkov, rušenia kresťanských symbolov v školách a úradoch a morálneho a mravného úpadku, je vzácnym javom ak sa medzi mládežou nájdu vzácni jedinci, ktorí majú čisté srdcia a nechcú byť len členmi stáda, ktoré už nevie ani samostatne a slobodne myslieť a verí len tomu čo sa mu predsúva. Z príhovorov pred pamätníkom vyznela túžba po skutočnej slobode bez nálepkovania a nasadzovania náhubkov. Zároveň odzneli aj slová kritiky k defraudácii ideálov z novembra 1989.  Symbolické miesto stretnutia, kde 21. augusta 1968 okupanti zastrelili 19. ročného Jozefa Bonka, účastníkom pripomenulo, že rovnaká zrada sa uskutočnila aj v roku 1989.  S poľutovaním však musíme konštatovať, že mládež si namiesto slov ocenenia za tento počin, od prítomnej TV TA3 vyslúžila hanebné odsúdenie a dehonestáciu označením za „ľudí s extrémistickými názormi“v príspevku s názvom "Stretnutie extrémistov podporila Matica slovenská". Táto prax údajne nezávislých  médií, ktoré začínajú mať panický strach, z toho že ľudia môžu mať aj vlastný názor, začína až príliš zaváňať totalitným páchom z čias, kedy bola amorálnosť, servilnosť a zbabelé prisluhovanie mocným, povýšené na životný princíp. Pri pamätníku neodznelo nič, čo by nezodpovedalo historickým faktom, Mladí ľudia ukázali, že poznajú históriu a presvedčivo argumentovali výrokmi W. ChurchilaZ. Brzezinského, ktorý uviedol, že západný svet tvrdošijne schvaľuje stíhanie nacistických zločinov, ale zločiny komunizmu jednoducho ignoruje, pričom tento systém má na svedomí podľa historikov viac obetí ako nacizmus. Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov sa pripája k stanovisku Matice Slovenskej a žiada TV TA 3 aby prestala s totalitnými praktikami, neobjektívnym a zmanipulovaným spravodajstvom, ktoré v 21. storočí  patrí na smetisko dejín.

            Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov


Každý kto bude nespokojný s režimom a bude sa domáhať nápravy vecí verejných, bude zaradený medzi extrémistov. Aké jednoduché! Nastáva ale veľký problém, štát bude musieť pojem extrémismus exaktne, matematicky presne definovať. Matematicky presnou definíciou, oddeliť legitímny boj občanov za svoje práva od extrémismu! Ak to štát nevie, alebo neurobí, tak ide o nástroj teroru voči vlastným občanom. Potom pre občanov platia ustanovenia z Deklarácie nezávislosti USA...
Otto Gender- nezávislý publicista
http://dolezite.sk/Policie_definuje_politicky_aktivismus_jako_Domaci_extremismus.html
Je podľa denníka Sme a TV TA3 podporovateľ extrémistov aj prezident Slovenskej republiky?

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky odpovedala Igorovi Cagáňovi zo Slovenského hnutia obrody na list, ktorým bolo prezidentovi doručené Memorandum prvej ponovembrovej generácie slovenskej mládeže prijaté 25. augusta 2009 valným zhromaždením SHO v Nových Zámkoch.
Ako potvrdzuje odpoveď, každý skutočný demokrat musí oceniť postoj prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča, ktorý na rozdiel od novodobých inkvizítorov z denníka Sme a televízie TA3, napriek nesúhlasnému stanovisku s niektorými bodmi memoranda, ocenil prejav vlastenectva mládeže a záujem o otázky, ktoré sú v popredí spoločenského záujmu. Odbor vnútornej politiky ponúkol mladým ľuďom zo Slovenského hnutia obrody, v prípade ich záujmu možnosť prijatia.

Ako zareagujú inkviziční strážcovia prejavu slobody slova a názoru na stanovisko prezidenta po ich žlčovitých obvineniach zo šírenia nenávisti a extrémizmu, ktoré odzneli v televízii TA3 a denníku Sme napr. v článku Extrémni pokrytci, alebo Kedy sú extrémisti nebezpeční? Označia po Matici Slovenskej za podporovateľov extrémistov aj Kanceláriu prezidenta republiky?
Kto dal právo týmto tzv. nezávislým médiám striehnuť ako kopovi na každý slobodný prejav a iný názor k historickým faktom a realite, ktorý sa im nehodí do ich tzv. scenára jednostrannej informovanosti, podľa nich, tej jedinej správnej a slušnej. Všetko ostatné sa musí izolovať a eliminovať hneď v zárodku, pretože ináč by tu hrozila prinajmenšom občianska vojna alebo ďalší holokaust. Na pietnej spomienke venovanej desiatkam miliónom obetí teroru svetového komunizmu, odzneli len historické fakty, ktoré potvrdí každý nezávislý historik. Označenie národnosti páchateľov genocídy vlastného národa, nemožno označiť za šírenie nenávisti. V tom prípade by bolo šírenie nenávisti voči Nemcom a Rakúšanom aj označenie národnosti nacistických vojnových zločincov

http://www.sho.sk/archiv/reakcia-morvay.html
Reakcia na článok Petra Morvaya v denníku SME

hlavna stranka