Hlavná stránka

Stanovisko Huberta Rozmanitého
ODSÚDENIE NEZÁVISLÉHO NOVINÁRA PETRA CIBULKU

Zdá sa, že Česká justícia, ktorá po prevrate v novembri 1989 neprešla ani len kozmetickými úpravami rovnako ako Slovenská, opäť potvrdila nepopierateľný fakt o kontinuite komunistického právneho systému v oboch nástupníckych štátoch bývalého Československa. Po kauze bývalého kapitána BIS a bývalého politického väzňa Vladimíra Hučína sa ďalšou obeťou komunisticko-eštebáckej finančnej oligarchie stal novinár Peter Cibulka. ODSOUZENÍ NEZÁVISLÉHO NOVINÁŘE

ODSOUZENÍ NEZÁVISLÉHO NOVINÁŘE
PETRA CIBULKY,
VYDAVATELE SEZNAMŮ StB,
NA PŘEDVOLEBNÍ POLITICKOU
(A ŠPIONÁŽNÍ) OBJEDNÁVKU
(POST) KOMUNISTICKÝCH
VLÁDNOUCÍCH KRIMINÁLNÍCH ELIT!

SPOLEČNÉ TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ
Výboru na obranu
nespravedlivě stíhaných
(VONS)

Sdělení VONS č. 1115

a vedení politické strany
Pravý Blok
strana za ODVOLATELNOST politiků,
NÍZKÉ daně, MINIMALIZACI byrokracie,
SPRAVEDLIVOU justici, REFERENDA
a PŘÍMOU demokracii
WWW.CIBULKA.NET

Novinář Petr Cibulka:
Opět vězeň svědomí?

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006041001

Motto: 
Za pravdu je různá sazba,
někdy pomník,
někdy vazba.
Kdo jí řekne dřív než včas,
tomu pravda zláme vaz!  
Nejznámější český novinář
Karel Havlíček Borovský
před 150 lety... 

Dva měsíce po získání svého posledního rehabilitačního rozsudku z dob komunistické diktatury a sovětské okupace je nezávislý novinář Petr Cibulka, pětinásobný politický vězeň komunismu, vydavatel seznamů 200 tisíc důstojníků a spolupracovníků komunistického Gestapa StB, šéfredaktot NECENZUROVANÝCH NOVIN a serveru www.cibulka.net, opět odsouzen (post) komunistickou justicí v politickém procesu k trestu odnětí svobody!

Tato situace se v České republice v případě Petra Cibulky, jeho NECENZUROVANÝCH NOVIN a jim vedené politické strany Pravý Blok - strana za ODVOLATELNOST politiků, NÍZKÉ daně, MINIMALIZACI byrokracie, SPRAVEDLIVOU justici, REFERENDA a PŘÍMOU demokracii WWW.CIBULKA.NET, která usiluje o prosazení svého unikátního programu švýcarské a americké PŘÍMÉ demokracie "NEVĚŘÍTE POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM? NO KONEČNĚ! VĚŘME SAMI SOBĚ!!!" do současného politického systému České republiky, opakuje v nejrůznějších variantách před každými důležitými volbami s neúnavnou pravidelností:

1) PARLAMENTNÍ VOLBY 2002:

a) PŘEDVOLEBNÍ MIMOŘÁDNÁ TISKOVÁ KONFERENCE DISIDENTŮ A POLITICKÝCH VĚZŇŮ KOMUNISMU A POSTKOMUNISMU PETRA CIBULKY A VLADIMÍRA HUČÍNA V PRAZE NA ŽOFÍNĚ
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005041002

b) Zbabělý předvolební politický útok Václava Klause na Petra Cibulku a jím vedenou politickou stranu Pravý Blok v televizním pořadu "Kotel", 14 hodin před volbami a žaloba, na kterou česká justice nereaguje!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005031203

c) Petr Cibulka: DOPLNĚNÍ ŽALOBY NA PRESIDENTA VÁCLAVA KLAUSE, ZA JEHO POLITICKY LIKVIDAČNÍ VYSTOUPENÍ V POŘADU KOTEL, 14 HODIN PŘED PARLAMENTNÍMI VOLBAMI 2002!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005062502

d) HISTORIE SUBVERZNÍ POLICEJNÍ OPERACE O POLITICKÉ OVLÁDNUTÍ ANEBO LIKVIDACI NEJDŮLEŽITĚJŠÍ OPOZIČNÍ POLITICKÉ STRANY PRAVÝ BLOK A ROLE ČESKÝCH MASMÉDIÍ
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005041201

e) TRESTNÍ OZNÁMENÍ PETRA CIBULKY NA VELITELSKÉ ŠPIČKY REPRESIVNÍCH SLOŽEK (POST) KOMUNISTICKÉ STÁTNÍ MOCI
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2003101201

f) Průběh a podrobný popis skandálních kriminálních policejních operací - PROVÁDĚNÝCH VŽDY POD DOZOREM A NEJVYŠŠÍ OCHRANOU STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ - proti Pravému Bloku v souvislosti s parlamentními volbami 2002
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005031201

2) EVROPSKÉ VOLBY 2004:

a) NÁSILNÉ OBSAZENÍ BYTU PETRA CIBULKY: BOJOVNÍCI ZA SVOBODU A DEMOKRACII V POSTKOMUNISTICKÉ EVROPĚ ŽIJÍ NEBEZPEČNĚ!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2004021801

b) ČESKÉ KRIMINÁLNÍ ELITY POD OCHRANOU SVÉHO CENTRALIZOVANÉHO KRIMINÁLNÍHO STÁTU A SVÝCH CENTRALIZOVANÝCH KRIMINÁLNÍCH MASMÉDIÍ
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2004060901

c) AKTUÁLNÍ DOKUMENT VYSOCE SOFISTIKOVANÉ VLÁDNÍ, POLICEJNÍ A JUSTIČNÍ KRIMINALITY V PODÁNÍ POLICIE A DOZORUJÍCÍHO STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005090505

3) PARLAMENTNÍ VOLBY 2006:

a) Žaloba Petra Cibulky a Pravého Bloku na tzv. "veřejnoprávní" Českou televizi za její uplatňování státní politiky informačního terorismu
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006032501

b) Trestní oznámení na Mgr.Šárku Šantorovu - soudkyni Obvodního soudu pro Prahu 1 a JUDr. Zdenu Galkovou  státní zástupkyni pro Prahu 1 za jejich kriminální manipulace při obraně elitních egentů StB (KGB?, GRU?) a za justiční teror proti jejich obětem!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006032601

c) Petr Cibulka: Trestní oznámení na veřejné činitele za jejich aktivní obranu komunistických zločinců!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006032902

V tradičně zcela vykonstruovaném a zmanipulovaném politickém procesu, v obvyklé režii dnešní (post) komunistické Policie ČR a české justice, byl nezávislý novinář Petr Cibulka hned při prvním soudním líčení soudkyní Obvodního soudu pro Prahu 1, Mgr.Šárkou Šantorovou, odsouzen k 6 měsícům odnětí svobody s podmíněným odkladem na 18 měsíců, a to za tr. čin pomluvy, které se měl dopustit sdělením pravdy o bývalému agentovi StB Hubertu Rozmanitém, působícím dlouhodobě v Sovětském svazu a sloužícím v 50. letech na mezinárodním letišti Praha - Ruzyně. Petr Cibulka se na místě proti tomuto teroristickému rozsudku odvolal. Měl k tomu pádný důvod:

Výsledek hledání
"Rozmanitý Hubert"

Osoby zapsané ve svazcích
komunistického Gestapa STB:

Příjmení, jméno

Narozen(a)

Bydliště

Typ spolupráce
Evidující správa STB

Krycí jméno
Svazek

Rozmanitý Hubert

14.11.1926

 

Tajný spolupracovník
Centrála

Inženýr
8873

Rozmanitý Hubert

14.11.1926

 

Agent
neurčeno

Inženýr
8873Šéf ruské rozvědky
Jevgenij Primakov:
"Žádný agent
není bývalý!"

Při tomto veřejném soudním líčení na obranu cti a dobrého jména "bývalého agenta" Huberta Rozmanitého "ctihodná soudkyně" Mgr.Šárka Šantorová s lítostí v hlase uvedla, že předchozí tresty Petra Cibulky (za jeho boj za lidská práva a svobodu během komunistické diktatury a sovětské okupace) jsou již zahlazeny a nelze k nim proto přihlížet. Jinak by totiž byl odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody a tento trest by zřejmě musel nastoupit okamžitě!

Tato "ctihodná" (post) komunistická soudkyně však zapomněla při čtení rozsudku na to nejdůležitější, tj. na skutečnost, že ve všech předchozích případech komunistického justičního teroru byl Petr Cibulka již plně rehabilitován! Poslední rehabilitace a rozhodnutí o jeho plném odškodnění má zcela čerstvé datum – 31. 1. 2006 sp. zn. 1 Rt 10/2005.

Je třeba zdůraznit, že všechna předchozí uvěznění Petra Cibulky byla z důvodů politických  ovšem téměř vždy se snahou kriminalizovat ho odsouzením za něco jiného. Tato zástupnost - vždy však s jednoznačně politickým podtextem - je bohužel i tento dnešní případ otevřené justiční zvůle.

Nezávislý novinář Petr Cibulka byl tedy v těchto dnech odsouzen podle zákona o pomluvě, o kterém v loňském roce Parlament ČR vážně zvažoval, že tento zákon bude nucen zrušit, neboť není vůbec využíván. Jedná se o tr. čin pomluvy podle § 206 tr.zákona. Tento tr. čin spočívá v tom, že pachatel sdělí vědomě o jiném nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost a dobré jméno u spoluobčanů. Jak je z popsaného vidět, i když se tento zákon vůbec nepoužívá, v případě nezávislého novináře a vydavatele seznamu důstojníků a spolupracovníků komunistického Gestapa StB Petra Cibulky lze tento nepoužívaný zákon kdykoliv použít, a to zcela libovolně!

Petr Cibulka na jaře r. 2004 uvedl na internetovém serveru www.cibulka.net , jehož je šéfredaktorem, v článku Jak Petr Cibulka za rozhodujícího přispění policie, státního zastupitelství a právního zástupce MV ČR JUDr.Vladimíra Koláře o veškerý svůj majetek přišel!, http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005031205 informaci, že ing.Hubert Rozmanitý byl elitním agentem komunistického Gestapa StB.

Jako novinář tím Petr Cibulka pouze plnil svou základní povinnost novináře - pravdivě informovat občany o všech závažných skutečnostech z veřejného a politického života a varovat je před aktivitami nebezpečného agenta - provokatéra, který se vydává ve svých článcích za aktivního bojovníka proti komunismu a jeho zločinům a snaží se tímto způsobem získat si důvěrů odpůrců komunismu a proniknout mezi ně.

Pokud je za takové pravdivé informování a včasné varování občanů novinář trestán a hrozí mu za zveřejnění této pravdivé informace vězení – vypovídá to nejlépe o hluboké nedemokratičnosti "našeho" státu, který se neustále - bez jediného okamžiku přerušení - nachází stále v rukou vládnoucí (post) komunistické kriminální fízlokracie!

O rok později za to podal Ing.Hubert Rozmanitý na Petra Cibulku tr. oznámení pro tr. čin pomluvy dle § 206 tr. řádu. Police ČR, státní zastupitelství i soud zajistily rychlý a hladký průběh všech fází tr. řízení tak, aby odsouzení Petra Cibulky bylo skončeno ještě do parlamentních voleb. Na námitky a stížnosti Petra Cibulky, ohledně policejní a justiční zvůle a procesních chyb, tyto represivní složky dnešního (post) komunistického kriminálního režimu vůbec nereagovaly!

Tempo práce české justice bylo v tomto speciálním případě prostě úžasné a je možno je dávat všem českým soudům za zářný vzor, který už nelze překonat – např. jeden den (16.1.2006) byla doručena obžaloba od státní zástupkyně a staré komunistky JUDr.Zdeny Galkové na Obvodní soud pro Prahu 1 a hned následující den, tedy 17.1.2006, již soudkyně Mgr.Šárka Šantorová vydala "Trestní příkaz" - evidentně již předem vypracovaný! Tímto trestním příkazem soudkyně nezávislého novináře Petra Cibulku poprvé odsoudila k 6 měsícům odnětí svobody s podmíněným odkladem na 18 měsíců za pomluvu agenta StB... Přitom se tr. příkazy vydávají jen ve věcech naprosto jasných a naprosto nesporných, kde se údajný pachatel sám přizná! Proti tomuto trestnímu příkazu se Petr Cibulka odvolal k řádnému soudnímu procesu.

Tento "řádný" soud - opět pod vedením osvědčené soudkyně Mgr.Šárky Šantorové, na kterou už bylo v té době podáno Petrem Cibulkou trestní oznámení, se však vůbec nezabýval tím, zda zveřejnění informace, že ing.Hubert Rozmanitý byl „elitním agentem komunistického Gestapa StB je nepravdivé, natož tím, zda takové tvrzení může vůbec ohrozit značnou měrou čest, vážnost a dobré jméno ing.H.Rozmanitého, v letech 1945 - 1953 člena zločinecké organizace Komunistická strana Československa, který navíc v době vrcholného stalinistického teroru žil spoustu let v Sovětském svazu, v 50.letech pak vysoce postaveného inženýra zkušebny leteckých motorů na mezinárodním letišti Praha  Ruzyně, který během 50. a 60. let jezdíval na dlouhodobé služební cesty do SSSR, kde nakupoval pro komunistické Československo sovětská velkokapacitní letadla TU 104, využitelná i pro vojenské účely!

Do Sovětského svazu byl ing.Hubert Rozmanitý komunistickým Československem vysílán přesto, že byl v 50. letech, tj. v době nejtvrdšího totalitního teroru, údajně vyloučen z KSČ za svůj odpor ke komunismu, za což ho v zápětí nečekaly uranové doly, šachta v Ostravě, stavba Mostu inteligence v Praze, ani fyzicky náročná práce někde v lese, na stavbě nebo v zemědělství, ale to vše se obešlo nejenom bez okamžitého uvěznění, ale dokonce bez sebemenšího postihu(!!!) - ba právě naopak!!!

Je určitě pouze věcí čiré náhody, že jeho cestě v roce 1958 do Sovětského svazu na nákup několika kusů tehdy nejmodernějšího sovětského letadla TU 104 - což může být těžko vydáváno za trest za vyloučení z KSČ za odpor ke komunismu(!!!) - předcházel vázací akt agenta StB z roku 1957, v jehož agenturních svazcích bylo evidováno 37 schůzek s jeho řídícím důstojníkem!!!

Dnes je ing.Hubert Rozmanitý 80-ti letým důchodcem, který o sobě tvrdí, že je aktivní novinář, kterého zveřejnění jako agenta StB v jeho profesi mohlo poškodit. Není přitom jasné, jestli hovoří o své profesi agenta - provokatéra, anebo o profesi novináře. Na internetu bylo totiž možno nalézt pouze dva jeho články, v tištěných periodikách jeho články zřejmě téměř neexistují, když nepočítáme NECENZUROVANÉ NOVINY, kam byl v roce 2000 na velice krátkou dobu nasazen známou policejní udavačkou ing.Janou Hrbkovou.

Ve svých dvou článcích z let 2002 a 2004  jako správný komunistický agent provokatér - Hubert Rozmanitý obviňuje Komunistickou stranu Československa ze zločinů proti lidskosti ale kupodivu v nich nenajdeme ani slovo o tom, že on sám byl členem této zločinecké organizace, a to dokonce přímo v letech nejbestiálnějšího komunistického teroru. Právě takové metody jsou zcela typické pro všechny komunistické agenty!

Soud se především vůbec nezabýval tím, zda v případě žalovaných tvrzení šlo o tvrzení pravdivé nebo ne, tedy zda to je či není pomluva.H. Rozmanitý měl k dispozici pravomocný rozsudek Městského soudu v Praze, podepsaný vůbec nejtvrdšími komunistickými kádry v celé pražské justici(!!!), ve kterém je uvedeno, že ačkoliv bylo v jeho agenturních svazcích evidováno 37 schůzek s jeho řídícím důstojníkem, vše bylo důstojníky StB zfalšované a Hubert Rozmanitý byl podle rozhodnutí tohoto ultrabolševického soudu evidován neoprávněně... Dřív než získal tento rozsudek, bylo mu MV ČR vydáno pozitivní lustrační osvědčení, které ho usvědčovalo z vědomé spolupráce s StB!

V průběhu soudního líčení na sebe tento sváteční novinář nechtíc prozradil, že v r. 1949 změnil svou identitu  když změnil své rodné a možná i křestní jméno. Na přímý dotaz Petra Cibulky, jak se tedy tento agent StB - a zřejmě i KGB nebo GRU - původně jmenoval, Hubert Rozmanitý odmítl odpovědět a nezávislá (post) komunistická "ctihodná soudkyně" Mgr.Šárka Šantorová rozhodla, že tato informace není v případě agenta StB vůbec důležitá.(!!!)

Hubert Rozmanitý taktéž odmítl soudu na přímou otázku Petra Cibulky prozradit, ve které obci se narodil  údajně prý někde na Slovensku. Petr Cibulka o něm na základě několika svědectví tvrdí, že Hubert Rozmanitý se narodil a řadu let žil v SSSR.

Skutečnost, že jako své údajné rodiště uvádí H.Rozmanitý Slovensko je zcela v duchu praxe sovětských tzv. nelegálů  mnoho slovenských vesnic bylo za války zcela vypáleno, čímž byly zničeny matriky, a tak nelze nijak dokázat, že dotyčná osoba se tam nenarodila. Tímto standardním způsobem tajné služby SSSR, tedy KGB a GRU, opatřovaly novou identitu svým agentům, kteří byli po r. 1945 masově umísťováni nejenom v Československu, ale po celém světě.

Na dotaz Petra Cibulky, jestli dal H.Rozmanitý tr. oznámení na ty osoby, tedy důstojníky komunistického Gestapa StB, které ho údajně neoprávněně evidovaly jako svého agenta, falšovaly podpisy, zneužívaly tzv. "pravomoc veřejného činitele", apod., H.Rozmanitý uvedl, že na ně tr. oznámení nepodal, protože to nepovažuje za důležité!

Nedokázal však vysvětlit, proč považuje za tak důležité podat tr. oznámení právě na Petra Cibulku, který ho neevidoval v databázích StB jako svého agenta a jeho agenturní svazek rozhodně nefalšoval!!!

Za vědomé krytí trestné činnosti důstojníků StB proto na Huberta Rozmanitého a celou dlouhou řadu dalších vysoce prominentních pachatelů a spolupachatelů podal Petr Cibulka trestní oznámení. Viz Petr Cibulka: Trestní oznámení na tzv. "veřejné činitele" za jejich aktivní obranu komunistických zločinců!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006032902

Petr Cibulka navrhl soudu výslech svědka Ivana Rozmanitého, Hubertova bratra, který by dosvědčil, že celá rodina žila mnoho let v Sovětském svazu. Dále by dosvědčil, že na počátku 60. let tehdejší komunistický režim perzekuoval oba tyto organizátory chlapeckého oddílu, který vedli ve skautském duchu, ovšem diametrálně rozdílně! Zatím co Ivana Rozmanitého za to vyhodili z učitelského zaměstnání, zakázali mu do konce života učit děti a musel se živit jako kulisák v pražských divadlech, jeho bratr Hubert Rozmanitý naopak dál zůstal ve funkci inženýra zkušebny leteckých motorů na mezinárodním letišti Praha  Ruzyně a dál byl vysílán do SSSR na dlouhodobé služební cesty.

Taková shovívavost vůči H.Rozmanitému ze strany KSČ a její "železné pěsti" StB je důkazem toho, že byl skutečně elitním agentem komunistické tajné služby nebo spíše tajných služeb a ve skautském oddíle zřejmě plnil roli agenta-provokatéra, který pak vše udal. Proto Petr Cibulka rovněž požadoval, aby soud předvolal jako svědky i bývalé členy tohoto skautského oddílu, kterým Ivan Rozmanitý často vyprávěl o svých drastických dětských válečných zážitcích z obleženého Leningradu.

Soudkyně tohoto svědka i všechny další zamítla - stejně jako několik nejdůležitějších otázek Petra Cibulky na jediného svědka obžaloby - agenta komunistického Gestapa StB Huberta Rozmanitého - a při vynesení rozsudku tato "ctihodná soudkyně" uvedla, že P.Cibulka nepředložil žádné důkazy na svou obhajobu!!!

Státní zástupkyně JUDr.Zdena Galková, bývalá členka zločinecké organizace, která navrhla nezávislému novináři Petru Cibulkovi trest ve výši 6 měsíců odnětí svobody, jednala v obdobném případě před 4 lety, tedy taky v souvislosti s parlamentními volbami, ZCELA OPAČNĚ!

Tehdy jistý MUDr.Jan Votoček a Jaroslav Zelenka, dnes v politické straně Josefa Zieleniece a Jana Kasla SNK - Evropští demokraté, rozpoutali proti P.Cibulkovi těsně před volbami celostátní masivní lživou diskreditační kampaň, která ho měla politicky zcela zlikvidovat! K tomu použili vysokonákladový deník Super, který byl v režii ODS, dále internet, dezinformační zprávy do ČTK a do dalších masmédií, ale zdaleka nejenom tohle! Tato mnohem závažnější obvinění  v tomto případě ale směřovaná ne proti usvědčenému agentovi komunistického Gestapa StB (GRU?, KGB?), ale naopak proti pětinásobnému politickému vězni komunismu a vydavateli seznamů důstojníků a spolupracovníků StB Petru Cibulkovi, které poškodily opravdu nesmírně závažným způsobem ve volbách nejenom jeho, ale i celou politickou stranu Pravý Blok, jejímž byl Petr Cibulka předsedou a celostátním volebním lídrem, nepovažovala JUDr.Galková za tr. čin pomluvy a uvedla: „V kontextu svědčí pouze o vyhraněném kontroverzním náhledu jejich autora na osobu Petra Cibulky.

Vzhledem ke všemu zde výše uvedenému je třeba konstatovat, že od doby tvrdé komunistické diktatury a přímésovětské okupace se pro politicky aktivní kritiky společenských poměrů nezměnilo v České republice vůbec nic - snad zatím kromě výše jejich trestů... Nezměnila se především podstata těchto politických procesů, nezměnili se státní zástupci, nezměnili se soudci. Evidentně všechny soudkyně a soudci bývali členy KSČ, kterou zákon č. 198/1993 prohlásil za organizaci „zločinnou a zavrženíhodnou, nezměnila se ani stará komunistická praxe předem připravených žalob a rozsudků.

Za zvláštní pozornost stojí, že se značným předstihem před svým odsouzením Petr Cibulka podal tr. oznámení na Mgr.Šantorovou a JUDr.Galkovou za kriminální manipulace s jeho případem a za zneužití pravomoci veřejného činitele. Viz Trestní oznámení na Mgr.Šárku Šantorovu - soudkyni Obvodního soudu pro Prahu 1 a JUDr. Zdenu Galkovou  státní zástupkyni pro Prahu 1:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006032601

To všek oběma nezabránilo v tom, aby posléze v procesu proti Petru Cibulkovi vystupovaly jako tzv. nepodjaté. Po odsouzení Petra Cibulky mu bylo doručeno vyrozumení ze Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 podepsané JUDr.Jiřím Károu, který s bolševickou drzostí tvrdí, že se rozhodl toto tr. oznámení na jeho kolegyni JUDr.Zdeňku Galkovou neposuzovat jako tr. oznámení, ale jako součást obhajoby Petra Cibulky a z tohoto důvodu se tímto tr. oznámením nehodlá zabývat a posílá ho k zařazení do soudního spisu.

Ve vykonstruovaném politickém procesu tedy dnešní (post) komunistická policie a justice vyrábějí alibi o bezúhonnosti pro elitního agenta StB (GRU?, KGB?) ing.Huberta Rozmanitého, chrání ho za cenu porušování zákona a dokonce neváhají kvůli tomu poslat do vězení nevinného člověka - pětinásobného politického vězně komunismu. Viz: Petr Cibulka kontra vládnoucí kriminální elity, jejich stát a masmédia v přímém přenosu: Skuteční bojovníci za svobodu a demokracii žijí nebezpečně! http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005031301

Toto je společné tiskové prohlášení Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS) a vedení politické strany Pravý Blok  strany za ODVOLATELNOST politiků, NÍZKÉ daně, MINIMALIZACI byrokracie, SPRAVEDLIVOU justici, REFERENDA a PŘÍMOU demokracii Za správnost.

PhDr.Miloslava Jebavá, manažerka a tisková mluvčí

***

KDO NEKLADE
ZLU ODPOR,
STÁVÁ SE
JEHO OBĚTÍ!

Veškeré další informace o dnešních vládnoucích kriminálních "elitách", a to napříč všemi mocenskými, finančními, politickými, vládními a parlamentními skupinami, ale i celými politickými stranami, najdeme na: http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2003051201, a dále pak v rozsáhlém souboru vzájemně souvisejících hlubokých domácích i geopolitických systémových analýz "KRIMINÁLNÍ ELITY POD OCHRANOU SVÉHO CENTRALIZOVANÉHO KRIMINÁLNÍHO STÁTU A SVÝCH CENTRALIZOVANÝCH KRIMINÁLNÍCH MASMÉDIÍ: VZÁJEMNĚ SOUPEŘÍCÍ ALE PŘESTO PROVÁZANÉ INTERNACIONÁLY!" na http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005022205

***

JAK TOHLE VŠECHNO MŮŽEME VELICE SNADNO A RYCHLE PŘI OBRANĚ SVÝCH PŘIROZENÝCH PRÁV A SVOBOD SAMI KE SVÉMU PROSPĚCHU ZMĚNIT:

1) PROGRAM "SYSTÉMOVÁ OBRANA PROTI SYSTÉMOVÉMU ÚTLAKU SVOBODNÝCH OBČANŮ TOHOTO SVĚTA VE ČTYŘECH OBRAZECH aneb JAK SE ZBAVIT PADOUCHŮ!" Běžme tentokrát VŠICHNI k volbám, ale pokud nechceme být ZNOVU obelháni, podvedeni a okradeni, NEVOLME parlamentní strany!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2003051202

2) NEJBLIŽŠÍ ŠANCE VŠECHNO ZMĚNIT JSOU PARLAMENTNÍ VOLBY: Petr Cibulka, viz http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005031301 a politická strana Pravý Blok - strana za ODVOLATELNOST politiků, NÍZKÉ daně, MINIMALIZACI byrokracie, SPRAVEDLIVOU justici, REFERENDA a PŘÍMOU demokracii WWW.CIBULKA.NET, viz http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2004080701, nabízí rešení! Podpořme společně unikátní politický a volební program hlubokých hodnotových a systémových změn, tedy program švýcarské a americké PŘÍMÉ demokracie "NEVĚŘÍTE POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM? NO KONEČNĚ! VĚŘME SAMI SOBĚ!!!"
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2004120101

3) CO DĚLAT, TADY A TEĎ! NALÉHAVÁ VÝZVA NEZNÁMÉMU NÁVŠTĚVNÍKOVI NAŠICH WWW.CIBULKA.NET, KTERÝ NEVĚŘÍ POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM A CHCE S TÍM NĚCO UDĚLAT!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005050401

4) DŮVODY, proč bychom měli jít tentokrát VŠICHNI k volbám, ale pokud nechceme být ZNOVU obelháni, podvedení a okradeni, NEVOLIT žádnou parlamentní stranu vládnoucí (post) komunistické kriminální fízlokracie!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005051108
V BOJI MEZI DOBREM A ZLEM,
PRAVDOU A LŽÍ,
NELZE BÝT NEUTRÁLNÍ
A PŘESTO ZŮSTAT SLUŠNÝ!!!

 


Stanovisko Huberta Rozmanitého K trestním oznámením Petra Cibulky

 

K trestním oznámením Petra Cibulky.

 

V poslední době podává Petr Cibulka řadu trestních oznámení na „zločinecké policisty, státní zástupce, soudce“ a na „elitního agenta“ Huberta Rozmanitého. Protože líčení v jeho podání je příliš zkreslené, jednostranné, podávám tedy i druhý pohled.

Proč a jak vznikl „elitní agent“ a trestní oznámení na něj? Protože Petr Cibulka se zcela odporným způsobem zachoval vůči své bývalé manželce – Janě Hrbkové – která mu pomáhala a pracovala pro jeho NN. On se jí však přesto pokouší okrást, morálně a fyzicky poškodit. Protože některým jeho „výkonům“ jsem byl svědkem, postavil jsem se proti a vznikl „elitní agent komunistického Gestapa – StB“. Protože to nebyla pravda, podal jsem na PC trestní oznámení pro křivé svědectví. Své tvrzení jsem doložil dokumenty, m. j. dvěma rozhodnutími Městského a Vrchního soudu. Tato rozhodnutí Petr Cibulka označil za „zfalšovaná“, neboť „komunističtí zločinci očišťovali svého agenta‑komunistu“. A byl soud! V průběhu tohoto byl PC (17. 1 . 2006) obviněn ze lživé pomluvy a odsouzen na 6 měsíců podmíněně na dobu 18 měsíců. Odvolal se, doplnil další svá obvinění proti HR, že např.: „Jmenovaný HR, narozený v SSSR, byl i agentem KGB, GRU… jeho rodiče přišli ze SSSR,… udával i svého bratra, který proto přišel o práci učitele základní školy…“.  Elitním agentem byl HR proto, že učil na učilišti na letišti Ruzyně…“ a další hříchy.

V průběhu druhého soudního jednání (dne 5. 4. 2006) jsem dokázal, jak PC lže!

Rodným listem jsem prokázal, že jsem se narodil na Slovensku, nikoliv v SSSR. Mí rodiče nikdy v SSSR nebyli, bratra jsem neudával a tento proto nikdy v Cibulkových seznamech nebyl. Doložil jsem svou profesionální kvalifikaci inženýra. Učení na učilišti žádná zvláštní „elitnost“ není. Na závěr Petr Cibulka prohlásil, že soud neuznává a proto se odvolává!

Proč tedy takový cirkus ze strany Petra Cibulky? Kdo je vlastně ten opravdový Petr Cibulka?

Rodiče PC – Bedřich Cibulka a Věra Cibulková, roz. Petrželková, nar. 17. 8. 1922, v době nacistické okupace ČSR (po 15. 3. 1939) obdivovali vládu tvrdé ruky vůdce Adolfa Hitlera a rozhodli se mu pomoci. Odjeli studovat do nacistické Říše na univerzitu v Heidelbergu. Rozhodli se přidat k nacistům, kteří slibovali všem vlastenecky (tedy ne vlídně k nacistům) Čechům, že lebkami jejich předáků vydláždí Václavské náměstí a zbytek Čechů vysídlí na Sibiř! (Tedy, až dobude SSSR!) A na této moci se rodičové PC chtěli také podílet!

Když válka skončila pro Vůdce Adolfa nedobře, rodiče se tiše vrátili domů a o svých studiích ani nemukli! Bodejť, za kolaboraci s nacisty byl tehdy „malý dekret“!

Nezapomnělo však StB! V oficiálních svazcích spolupracovníků StB – vydaných MV-ČR – je matička Věra Cibulková, uvedena jako dvojitý agent StB. V Cibulkových seznamech však uvedena není – račte se prosím přesvědčit sami! Dále:

V roce 1968 s e otec Bedřich rozvedl a vycestoval do Rakouska. Jeho majetek přitom nepropadl státu, jak to bylo tehdy běžně prováděno! Proč? Vycestoval z pověření a souhlasem StB? Matka Věra Cibulková v roce 1975 poslala mužíčkovi (bývalému) převodem České spořitelny na účet devizového cizince částku 24.782 Kč, a to prosím emigrantovi! Bylo něco podobného možné u kteréhokoliv občana, který třeba žádného příbuzného (nedej bože emigranta!) v zahraničí neměl? Dále:

Petr Cibulka v roce 1969 (rok po otcově emigraci!) maturoval! Moje děti – např. – nesměli dělat maturitu, neboť jejich otec byl pravicový oportunista a osoba státu nepřátelská! To ještě nebyl elitní agent! Petr Cibulka byl naopak osoba StB zřejmě přátelská, nebo ne? A kolik dalších tisíců dětí normálních občanů nesmělo studovat, neboť jejich rodiče nebyli ke KSČ loajální!

V roce 1985 (tedy v době, kdy byl PC údajně disidentem) bylo Petru Cibulkovi povoleno emigrovaného otce navštívit! V téže době nebylo nikomu, kdo nebyl v milosti vrchnosti, povoleno vyjet na Západ. A emigrantům nebylo dovoleno – i když měli již jiné občanství – navštívit ani umírající rodiče! Povolení vyjet za emigrantem mohl dostat pouze agent StB! Neboť onen „emigrant“ musel být rovněž agentem StB, možná rezident StB!

Tato fakta zná mnoho osob, nejen zde, ale i v zahraničí! Proto je třeba každého, kdo to ví, obvinit, že je agentem StB, pracovníkem KGB, GRU apod. a špinit ho! Jak však svá „obvinění“ vypracovával, dle jakého vzoru?

Zde se krásně uplatnily vzpomínky matičky z pobytu v nacistickém Německu, na ochrannou péči Gestapa a rady strýčka Göbelse: „Stokrát opakovaná lež se stane pravdou a každý ji bude uznávat!“ Rovněž druhý vzor – terorista Usama bin Ladin – má zpracovaný postup: Nejdřív pošpinit, obvinit, obvinění prohlásit za důkaz a vyrábět další verze obvinění. Morálně, později i fyzicky se snažit protivníka zničit. A pokud možno – okrást jej!

Vzor by byl a náš malý český terorista – Usama bin Cibulka – podle toho postupuje: Elitní agent se narodil v SSSR a pracoval pro KGB a GRU! Když se to úředními dokumenty vyvrátí, jednak se prohlásí za zfalšované a začne se tvrdit, že onen agent dlouhodobě žil v SSSR. Když se Usama bin Cibulka dozví, že onen agent si v roce 1945 změnil jméno, prohlásí, že „je to běžná praxe cizích rozvědek, kteří si tak měnili svou identitu“! Autorovi této pitomosti ani není nápadné, že agent si mění „identitu“ před „agentováním“, ne až po něm! To je na IQ Usama bin Cibulky velký nápor! Jeho IQ zřejmě je jen o 2 body výše, než je IQ násady od koštěte! Zřejmě spoléhá na to, že rada strýčka Göbelse bude fungovat stále a nějakých drobností si lidé všímat nebudou! A zvláště ne ti co ho hodlají volit ve volbách!

Na závěr několik vět pro myslící:

  1. Je člověk, odkojený idejemi skutečného Gestapa a napodobující Usama bin Ladina skutečně tím nejlepším tvořitelem demokracie a pokroku?
  2. Vydavatel Necenzurovaných novin v průběhu vydávání vydělal cca 8,5 milionu, vydáváním dalších tiskovin dalších 1,5 mil. Svým zaměstnancům a spolupracovníkům neplatil mzdy, neplatil za ně státu předepsané odvody, nemocenské apod.  Kam se poděly ony miliony? Nebyly náhodou převedeny na konta rezidentury v zahraničí? A opět dotaz:

Domníváte se, že Usama bin Cibulka je ten správný vzor, který bychom měli mít při budování poctivějšího, průhlednějšího podnikání u nás? On, elitní tunelář?

Máme zákonodárce, kteří spolupracovali s StB. Zatím žádného, který by mohl spolupracovat s Gestapem. Proto:

 

LIDÉ, MYSLETE A NEBLBNĚTE!

 

Hubert Rozmanitý, nezávislý publicista. Hubert.Rozmanity@centrum.cz