Nezverejnení a doplnení agenti ŠtB| 17.November 1989-Zamatový podvod!| Pamätník usmrtených na hraniciach| Nepotrestané zločiny| Rozhovory-udalosti-názory| Od našich autorov| Pripravujeme| Nezabúdame na okupáciu v roku 1968| US POWs - Pamäť a svedomie| Reagujeme | Svedectvá| Doporučujeme| Nebojte sa!| Právo a zákony | Literárna rubrika| Emil Švec: Nezákonnosť na pokračovanie| Vladimír Hučín-politický väzeň Zamatu| Stanovy a informácie o organizácii| Hlavná stránka

Späť

Ústav pamäti národa-prínos alebo záťaž pre daňových poplatníkov?

Vo Viedni, 07.10.2004.

 

Vážený pán Prezident,

iste dobre viete aké otrasné a nešťastné činy totalitná komunistická strana počas svojej existencie učinila. Boli zničené životy tisícov občanov Slovenska. Bola to hrozná doba. Ľudia boli obviňovaní zo skutkov, ktoré nikdy neučinili. Mnohí nevedeli ani to, za čo boli zatvorení. Desaťročia sa prevádzal hon na vnútorných nepriateľov. Každý člen Štátnej bezpečnosti chcel dosiahnuť vysokú kariéru a k nej potreboval veľa vnútorných nepriateľov. Vnútorné nepriateľstvo sa určovalo podľa toho, akú funkciu dotyčný eštebák vykonával.

I ja som bol zadelený medzi vnútorných nepriateľov. Pretože eštebák Demikát a Tomko mali na starosti náboženstvo a mňa si vyhliadli ako obeť, bol som zadelený medzi náboženských vnútorných nepriateľov. K ich veľkej radosti som sa tejto úlohy zhostil. Za 5 minútový nekrológ na cintoríne, urobil najbližší spolupracovník Mečiara eštebák Demikát so mnou monštruózny súdny proces. Povedať pár slov na rozlúčku zomrelej 81 ročnej žene považovali eštebáci za najvyšší stupeň štátneho nebezpečenstva. Zobrali mi takmer celý hmotný majetok a nasledovali roky väzenia.

Po roku 1990 boli z nás niektorí rehabilitovaní – buď plne, ale viacerí len čiastočne, podľa toho, ako to vyhovovalo komunistickej rehabilitačnej justícii. Ukradnutý majetok nám dodnes vrátený nebol a mnohí z nás nedostali ani žiadne odškodné. Prenasledovanie a diskriminácia politických väzňov sa ani po roku 1990 nezmenila a trvá do dnešných dní. Sme odsúvaní a odstrkovaní z verejného života, nesmieme do ničoho zasahovať, naše žiadosti o verejnú činnosť sú hádzané rovno do odpadkového koša.

Pred časom podala naša organizácia Svetové združenie bývalých československých politických väzňov / ďalej len SZBČPV/ návrh, aby traja bývalí politickí väzni, ktorí majú na to schopnosti, vedomosti a predpoklady mohli pracovať v Ústave pamäti národa /ďalej len ÚPN/. Ich návrh bol samozrejme zamietnutý . Vo výbore sa domnievame, že preto, lebo ani jeden z nich nebol spolupracovníkom ŠtB a dokonca ani členom KSČ. Medzi členmi kontrolných orgánov ÚPN je aj zástupca súčastnej Komunistickej strany. Preto som nezávisle na našom výbore si podal návrh sám. Nedostal som žiadnu odpoveď. Asi preto, že som predložil konkrétny návrh, ako by som postupoval pri riešení odovzdávania zbytkov dokumentov, ktoré po 13 ročnom cenzurovaní a ničení ŠtB sa dostali do rúk ÚPN.

Pani Marta Košíková, riaditeľka Kancelárie predsedu Správnej rady ÚPN prehlásila, že k 31.07.2004 evidujú vyše 5.700 žiadostí o nahliadnutie do spisov. Za dva roky činnosti ÚPN bolo vybavených 259 žiadateľov, teda necelých 130 žiadateľov za rok. Pri tomto tempe bude sprístupnenie 5.700 žiadostí trvať viac ako 40 rokov / za predpokladu, že počet žiadateľov nevzrastie/. Ak budú chcieť zaevidovať doklady aj tých, ktorí o nahliadnutie nežiadali, bude to trvať stáročia – k veľkej radosti ÚPN a ich budúcim pokoleniam.

Je zrejmé, že tu vôbec neide o urýchlene vydanie pozostatkov dokumentov, ale o zabezpečenie si dobre plateného miesta na úkor daňových poplatníkov. Prominentné osoby, ich priatelia a ich potomstvo majú zabezpečenú dobre platenú prácu pre nasledujúce desaťročia - vďaka bývalým politickým väzňom.

Podľa slov Marty Košíkovej sa musí ÚPN sťahovať z miesta na miesto , pretože, citujem : .......“ priestory už nepostačujú rozširujúcemu sa počtu pracovníkov.”

 

 

- 2 -

 

 

Pozostatky dokumentov, ktoré odovzdala ŠtB ÚPN sú stále rozširujúcim sa počtom pracovníkov ÚPN rozpitvávané a upravované. Sú spracovávané do elektronickej podoby a upravované podľa § 23 odst.1 zákona č.553/2002 Z.z. Jedná sa o ochranu osobných údajov bližšie neurčených osôb, o ktorých sa prenasledovaná osoba nesmie dozvedieť. Dovolím si konštatovať, že takú evidenciu nerobili ani eštebáci. Mám zato, že stále sa rozširujúci počet pracovníkov ÚPN sa musí niečím zamestnávať.

Po rokoch príde chvíľa, aby si obeť / ak ešte žije / mohla prezrieť precenzúrované a ÚPN upravené dokumenty. Za poplatok si z nich môže nechať urobiť kópie. Peniaze na poplatky sú. Kto bol dlhšie vo väzení než rok, dostal odškodné za každý ďalší rok väzenia neuveriteľných 3.000 Sk, tj. 250 Sk za mesiac. Obete teda majú z čoho zaplatiť.

Mnohí ale nedostali ani tých 250 Sk o čom svedčia súdne procesy vedené proti Slovenskej sociálnej poisťovni, kde si jej vedúci pracovníci rozdeľujú medzi sebou státisícové sumy /Knitl a spol./, pričom na vyplatenie odškodného vo výške 250 Sk za mesiac neoprávneného väzenia nieto peňazí.

Doporučoval by som, aby veci týkajúce sa politických väzňov boli odovzdané do rúk tým, ktorí by 5.700 žiadostí dokázali vyriešiť a odovzdať žiadateľom v priebehu niekoľkých mesiacov a to bez akýchkoľvek zbytočných prieťahov, bez akéhokoľvek elektronického upravovania - podľa nariadenia postkomunistických zákonodarcov, bez kontroly dnešnej SIS /bývalej ŠtB/ i bez stále rastúceho počtu pracovníkov ÚPN.

Viem, že zakorenený existujúci systém ako vo vláde, tak i vo vládnych organizáciách nebudete môcť zmeniť. Majú zapustené až príliš hlboké korene a v podstate by sa nepatrilo ísť proti svojím bývalým kolegom. Čo však môžete zmeniť a o čo Vás ako prezidenta žiadam je, aby ste nariadili zastavenie diskriminovania časti politických väzňov - ako po právnej tak i finančnej stránke. Je treba zastaviť prenasledovanie, osočovanie, útočenie, vymýšľanie falošných obvinení a lží všetkého druhu. A to je vo Vašej moci. Dnes, tak isto ako za totality je trend umlčať a označiť každého čestného, otvoreného a spravodlivého človeka za psychopata a nesvojprávneho. Sledujeme vývoj a vidíme že nastupuje nová totalita, tentoraz totalita demokratického vedenia.

 

Vaškovič Jozef

člen výboru SZBČPV

Jozef Vaškovič

Lorystrasse 40-42/6/6

1111 Wien – Simmering

Rakúsko

E-mail : VaskovicJozef@seznam.cz