hlavna stranka

Majetek rodiny Mašinových ukradený komunisty je stále zadržován státem

Svědomí/Conscience 1. 2015
Zdieľaj  | Toto stanovisko pana Mašina je k dispozici s pod­mínkou, že bude zveřejněno celé, bez sebemenší změny, nebo se slovy, větami, odstavci vyjmutými ze souvislosti.
Postoj mého bratra, zrovna tak jako můj, k návra­tu našeho majetku, byl vždy stejný a nikdy se nezměnil. Můj bratr Ctirad ani já jsme se nikdy nezřekli vlastnických práv k nemovitostem naší rodiny v Lošanech a v Olomouci. Žádný souhlas k převodu vlastnictví na kohokoliv jsme nikdy nikomu nedali.

Pro zajímavost: Ctirad ani já, byť i komunistickým soudem, jsme ke ztrátě majetku z jakéhokoliv důvodu odsouzeni nikdy nebyli. Majetek nám byl komu­nisty ukraden!

Naše sestra Zdena má právo domáhat se s naším souhlasem našich vlastnických práv, jeli to v této postkomunistické společnosti dnes nutné, nebo vůbec možné, Ctiradovým i mým jménem, bez naší osobní účasti.

Není mým úkolem dokázat, že tato země má prá­vo řadit se k civilizovaným zemím, v nichž každý jedinec má právo na osobní štěstí, svobodu a majetek. Toto je principiální otázka, kterou si musíte rozhod­nout sami. Dobrá příležitost pro Nejvyšší nebo Ústavní soud dnešní České republiky.

Případ našeho rodinného majetku není v dnešní České republice ten jediný, kdy se musí oprávnění vlastníci domáhat před českými soudy svého práva, a to v převážné většině s neúspěchem.
Sametová revoluce byla dobře připravená. Komunisté si zvolili svého prezidenta, který jim zaručil beztrestnost a propůjčil zahraniční kulisu. Jeho alkoholismus a "neortodoxní" morální hodnoty jim byly zárukou spolehlivé spolupráce v novém, nyní kapitalistickém hospodářském zřízení.

Pomocí kontinuity zákonů hospodářská moc a rozkradené majetky zůstaly v rukou těch, kteří je rozkradli a v rukou jejich nových přátel, kteří vstoupili do hry v rámci privatizace. To, co nebylo rozkradeno nebo vytunelováno a nachází se ještě v rukou tohoto státu, je používáno dnešní politickou elitou k nákupu hlasů voličů.

Doufám, že soudci rozhodující o těchto základ­ních lidských právech si jsou vědomi své morální zodpovědnosti vůči této zemi. Přeji jim rovnou páteř!

Josef Mašin, 15.2.2015

hlavna stranka