hlavna stranka

Stanovisko predsedu PV ZPKO Arpáda Tarnóczyho k postupu predsedu Popradkej pobočky PV ZPKO Mgr. Zoltána Kukulu

Zdieľaj
Späť na stránku výzva na vyslovenie nedôvery primátorovi mesta a vyhlásenie referenda za odvolanie primátora Ing. Antona Danka

Zdá sa, že v súvislosti s výzvou SZČPV na vyhlásenie referenda o odvolaní primátora v Poprade, sa „ctihodnosti“  z radnice rozhodli izolovať tajomníka SZČPV Františka Bednára, tak ako už v minulosti izolovali bývalú poslankyňu mestského zastupiteľstva v Poprade Helenu Mezenskú  a Ing. Imiricha Bodyho, ktorí si dovolili kritizovať pána primátora Danka.

Vybrali si na to Mgr. Zoltána Kukulu -predsedu miestnej organizácie Politickí väzni Zväz protikomunistického odboja (PV ZPKO), ktorý zhodou okolností bol aj bývalým profesorom súčasného primátora a má s jeho súhlasom už dlhodobo v prenájme kanceláriu za symbolickú korunu.
Otvorený list Mgr. Z. kukulu " z poverenia A, Tarnóczyho a v mene politických väzňov"

V otvorenom liste  s názvom „Politickí väzni: Bednár nás nemá právo zastupovať“ http://www.poprad24.sk/clanky?extend.142694_Politicki-vazni:-Bednar-nas-nema-pravo-zastupovat s najväčšou pravdepodobnosťou tí, ktorí Z. Kukulovi koncipovali tento list si nevšimli, že v mene Tarnoczy má byť správne dlhé ó a uvádzané ústredie, v mene ktorého Z. Kukula konal, podľa stanov tohto občianskeho združenia neexistuje ako by zistili na webovej stránke PV ZPKO http://pv-zpko.com/organizacna/orgstruk.htm .

Pokiaľ túto iniciatívu považujú za zneužívanie politických väzňov pre politické ambície tajomníka Bednára, tento po odhalení pamätnej tabule pátrovi C.B . Janíkovi OFM, v Liptovskej Tepličke, vyzval predsedu Najvyššieho súdu SR   Štefana Harabina, ktorý ho v roku 1986 odsúdil, k odstúpenie z funkcie. Ako je známe František Bednár nemal ambíciu uchádzať sa o post predsedu NS SR. 

Tak ako mal F. Bednár dôveru členov SZČPV pri podávaní viacerých návrhov a podnetov k zákonom týkajúcich sa obetí komunizmu a občanov SR, ako je zdokumentované na webovej stránke http://szcpv.org/04/pravo.html, kde je medzi inými aj žiadosť o priznanie výhod v MHD ako  v Bratislave a Košiciach, ktorá bola zamietnutá, rovnako má súčasný tajomník SZČPV mandát k tomu, aby sa v mene organizácie vyjadroval k veciam verejným.

Majetkové pomery verejných činiteľov a podozrenie zo zneužívania právomoci a korupcie je v každom demokratickom štáte vecou verejnou. Pokiaľ sa takáto iniciatíva považuje za zneužívanie politických väzňov a osobné ambície, neostáva nič iné len navrhnúť Františkovi Bednárovi, aby zvážil svoju kandidatúru na primátora v najbližších komunálnych voľbách, pretože obete komunizmu sa od roku 2006 kedy sa SZČPV na mesto viackrát obracalo so žiadosťami o akceptovanie zvýhodnenia v MHD sa od Mesta Poprad, nikdy nedočkali ich akceptovania.
>


Žiadosť o stanovisko k postupu predsedu Popradkej pobočky PV ZPKO Mgr. Zoltána Kukulu


hlavna stranka