hlavna stranka

Primátor Danko žalobou žiada ospravedlnenie – Bednár navrhuje zmier a verejnú diskusiu

Zdieľaj

Späť na stránku výzva na vyslovenie nedôvery primátorovi mesta a vyhlásenie referenda za odvolanie primátora Ing. Antona Danka

Po tom, čo 10.9.2012 Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov (SZČPV)  na základe viacerých medializovaných káuz a na internete uverejnených informácií, súvisiacich s majetkom popradského primátora, vyzvalo Ing. Antona Danka na odstúpenie a následne 11.9.2012 spustilo petíciu o referende za jeho odvolanie,  popradský  primátor 27. októbra 2012 pre agentúru SITA uviedol, že na predsedu SZČPV  Františka Bednára,  podal na polícii v Poprade trestné oznámenie za ohováranie a na popradskom súde aj žalobu na ochranu osobnosti.
SZČPV označilo  uvedené kroky primátora ako  účelové zastrašovanie  a snahu popradského  primátora Danko vyhnúť sa  nepríjemným otázkam, v súvislosti s uvedením primátorovho  meno v kauze Gorila pri privatizácii Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, darovanému luxusnému Bentley, bytu v Londýne, kúpe bytov jeho manželiek v rovnakej rezidencii v Bratislave a  iným otázkam súvisiacim s výkonom jeho verejnej funkcie.
           
SZČPV považuje podanie uvedenej žaloby na Okresnom súde v Poprade, kde bola podaná 17. decembra 2012, 23 rokov po páde komunizmu za prvý prípad bezprecedentného zastrašovania predsedu organizácie zastupujúcej bývalých politických väzňov na Slovensku,  zo strany nomenklatúrnych štruktúr bývalého režimu, keďže Ing. Anton Danko  bol v rokoch 1988-1989 riaditeľom bývalého štátneho podniku  Východoslovenské kameňolomy a štrkopiesky Batizovce.
Žalobca- popradský primátor žiada, aby súd rozhodol o tom, že žalovaný v 1/rade Ing. Imrich Body má zo svojej webovej stránky odstrániť príspevok POPRADSKÁ 'GORILA' alias PoGo,  ktorý mal tento prevziať z inej webovej stránky, Zároveň má súd oprávniť žalobcu, aby na náklady žalovaného žalobca uverejnil vo vymenovaných periodikách ospravedlnenie. Žalovaný Ing. Imrich Body  vo svojom vyjadrení k žalobe uviedol, že je  zistiteľné z webovej stránky http://www.popradradio.sk/, že uvedený príspevok sa tam nenachádza a nikdy  tam ani nebol  uverejnený.  Ing. Imrich body tento článok len vytlačil a poslal na Mestský úrad so žiadosťou o poskytnutie informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
Žalobca taktiež žiada, aby sa  František Bednár a  Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov, v mene žalobcu ospravedlnili za nepríjemnosti, ktoré spôsobili primátorovi výzvou na jeho odstúpenie a výzvou na vyhlásenie referenda o jeho odvolaní.
SZČPV  a jeho predseda 28. marca 2013 predložili súdu v Poprade  vyjadrenie s návrhom na zmier a vyzvali primátora Ing. Antona Danka k verejnej diskusii za prítomnosti regionálnych novín a TV Poprad a stiahnutiu návrhu ním podanej žaloby.
V uvedenom návrhu František Bednár  uvádza, že vo výzvach na odstúpenie primátora a vyhlásenie referenda o jeho odvolaní  sa odvolávali len na verejne dostupné už uverejnené informácie, preto je podaná žaloba porušovaním petičného práva. V prípade, ak primátor návrh na zmier neprijme, František Bednár podá na Okresnom súde v Poprade žalobu na ochranu osobnosti a bude žiadať ospravedlnenie za výroky ktoré o ňom Ing. Anton Danko uviedol v rozhovore pre týždenník Podtatranský kuriér 9.10.2012, vrátane náhrady nemajetkovej ujmy  vo výške 1 eur.

Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov

Žaloba primátora Ing. Antona Danka
Vyjadrenie k žalobe F. Bednára a SZČPV, vrátane príloh  

hlavna stranka