hlavna stranka

Pred  šesťdesiatimi rokmi sa začala Akcia K.
Po šesťdesiatich rokoch sa začína  príprava na úplné odstránenie kresťanstva  Pred  šesťdesiatimi rokmi sa začala Akcia K.


Akcia K bol krycí názov pre násilnú likvidáciu mužských rehoľných rádov v roku 1950 v Československu vtedajším komunistickým režimom. Svojou brutalitou sa do histórie zapísala pod názvom barbarská noc.
O likvidácii  kláštorov uvažovali komunisti už od nástupu k moci v roku 1948. Akciu K schválilo predsedníctvo Komunistickej strany Československa vo februári 1950. Akcia mala prinútiť rehoľníkov, aby sa vzdali rehoľného života a mala oslabiť ich vplyv na ľudí. Bolo rozhodnuté, že sa zasiahne „naraz, počas jednej noci formou dobre pripraveného úderu, ktorý by postavil našu aj zahraničnú verejnosť pred hotovú vec“. Akcii predchádzal politický proces s desiatimi predstavenými reholí, ktorí boli obžalovaní z protištátnej činnosti a nenávisti k ľudovodemokratickému zriadeniu, ukrývania nepriateľských agentov a výroby letákov. Prípravné práce akcie boli koordinované s popredným činiteľom KSS Gustávom Husákom.

Presne o polnoci z 13. na 14. apríla 1950 obsadili príslušníci Ľudových milícií, Verejnej bezpečnosti a Štátnej bezpečnosti všetky mužské kláštory v celom Československu. Rehoľníkov už nadránom autobusmi rozvážali do záchytných kláštorov, pričom ich rozdelili do troch skupín. Predstavených a takzvaných najreakčnejších sústredili v „kárnom kláštore“ v Pezinku, ostatných do štyroch ďalších kláštorov v Hronskom Beňadiku, v Šaštíne, Jasove a v Podolínci. Akciu K sprevádzalo násilie, ale aj ničenie a rozkrádanie vzácnych rukopisov, obrazov, nábytku a obradných predmetov. O osude vyprázdnených kláštorov následne rozhodovala komisia pri Zbore povereníkov na čele s Karolom Bacílkom. Kláštory dostali k dispozícií okresné a miestne národné výbory, nasťahovala sa do nich administratíva, detské domovy, telovýchovné spolky, kasárne.

V rámci akcie K a v ďalších akciách proti mužským reholiam (akcia K1 a K2) bolo celkovo na Slovensku internovaných 1180 rehoľníkov žijúcich v 76 kláštoroch z 15 reholí. Po akcii K nasledoval podobný zásah proti ženským rádom - akcia R. Zásah proti reholiam bol protiprávny. Neexistoval nijaký oficiálny doklad o ich rozpustení. Za vzorné vykonanie akcie K slovenskí eštébáci dostali zo skonfiškovaných peňazí na odmeny 800-tisíc Kčs. Jedným z mnohých osôb postihnutých akciou K bol Ján Korec, ktorý sa neskôr stal jednou z najznámejších osôb v tajnej cirkvi na Slovensku.
Komunistickému režimu sa síce akciou K podarilo za jedinú noc zlikvidovať všetky mužské kláštory v republike, nepodarilo sa im však zlikvidovať rády ako také. Naviac, čoraz viac sa v podmienkach komunistického útlaku začala vzmáhať tajná cirkev, na ktorú režim nemal dosah a nemohol ju ovplyvňovať tak, ako sa snažil ovplyvňovať oficiálne cirkevné štruktúry. Hlavný cieľ ktorý režim sledoval svojou cirkevnou politikou, totálna ateizácia spoločnosti, sa ani po 40 rokoch komunistickej nadvlády na Slovensku nepodarilo dosiahnuť.

  Po šesťdesiatich rokoch sa začína  príprava na úplné odstránenie kresťanstva


Súčasná mocenská elita vo svete začala opäť inými prostriedkami napĺňať to čo sa nepodarilo komunistickým režimom. USA a EÚ postupne likvidujú tradičné kresťanské a rodinné hodnoty a nahrádzajú ich materialistickým konzumom do ktorého sa absolútne nehodí akákoľvek zmienka o Bohu.  Kresťanstvo má byť nahradené multikulturarizmom s dominantným vplyvom televízie a médií preplnených sexom a násilím ako produktom doby a moderným životným štandardom. Najmä postupne demograficky vymierajúca Európa si uvedomuje, že bez prisťahovalcov z slamských krajín sa nezaobíde. Vo svojej krátkozrakej snahe oddialiť tento negatívny trend, nechce aby sa kresťanstvo stálo zámienkou možných  konfrontácii medzi diametrálne odlišnými kultúrami kresťanskej  civilizácie a moslimského sveta. To je aj hlavnou príčinou rozhodnutia spolitizovaného Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu zakázať v Taliansku kresťanské symboly a kríže na školách a štátnych inštitúciách.

Vedľajším produktom tohto satanského kultu plného sexu, násilia a propagácie homosexuality ako formy životného štýlu, aké nám prezentuje súčasná pseudokultúra, je enormné množstvo sexuálnych deviácii a zneužívania detí, najmä v západnej civilizácii. Pochopiteľne, že tento tlak neobišiel ani ľudí pôsobiacich v cirkvi.

Šokujúce je akým spôsobom v súčasnosti prebieha v médiách po celom svete masívna kampaň, ktorá neútočí na ľudí, ktorí zdiskreditovali cirkev, tým , že podľahli kultu sexizmu a homosexuality, ale útočí  priamo na cirkev ktorá ma byť za to zodpovedná.
Pri tejto kampani, ktorá svojim rozsahom presahuje barbarskú noc, či Akciu K sa zámerne neuvádzajú štatistiky  a percentuálny pomer sexuálneho zneužívania v cirkvi, v porovnaní so zneužívaním v rodinách,  v školstve a štátnej správe. Neuvádza sa to najme preto, lebo štatisticky dochádza k najnižšiemu počtu zneužívaniu  práve v cirkvi.
Nižšie uvedený článok  americkej publicistky plne potvrdzuje uvedené skutočnosti a je dôvodom k zamysleniu kam má smerovať civilizácia bez náboženstva a Boha.

Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov


PRÍPRAVA NA ÚPLNÉ ODSTRÁNENIE KRESŤANSTVA

USA, 3.4.2010 (kath.net) 013 482 - Americká publicistka vyjadrila v
časopise "Politics Daily" svoju kritiku voči médiám, ktoré v prípadoch
škandálov sexuálneho zneužívanie detí namiesto objektívneho
spravodajstva si privlastnili veľmi "selektívne" vnímanie a vo
všeobecnosti sa o katolíckych duchovných vyjadrujú veľmi "urážlivo".

Elizabeth Levová je dcérou známeho americkej profesorky medzinárodného
práva na Harvardskej univerzite a bývalej veľvyslankyne pri Svätom
stolci Mary Ann Glendonovej. Pravidelne píše na kultúrne a cirkevné
témy pre medzinárodnú spravodajskú agentúru Zenit a pre americké
časopisy "Inside the Vatican" a "First Things".

Elizabeth ďalej uvádza, že súčasná antiklerikálna nálada v médiách
pripomína predrevolučné Francúzsko 18. storočia a píše:

"Nikto nepopiera, že malá menšina kňazov spôsobila veľa bezprávia
svojimi zlými činmi, no ich zlé správanie sa zneužilo na poškodzovanie
dobrého mena prevažnej väčšiny kňazov, ktorí konajú svoju prácu vo
farnostiach bez mnohého rozruchu a príkladným spôsobom," napísala
Levová a americkom časopise "Politics Daily". "Tým sa paušálne
diskredituje celý kňazský stav."

Levová vidí v súčasnom postoji médií voči Katolíckej cirkvi paralely s
"trvalými nepriateľskými útokmi", ktorým boli vystavení katolícki
duchovní pred Francúzskou revolúciou po tom, čo v roku 1789 bola
oslabená autorita francúzskeho kráľa. Aj vtedy sa nafúkli jednotlivé
izolované prípady kňazov, ktorí viedli nemorálny život, aby sa vzbudil
dojem, že tento problém sa endemicky rozšíril a týka sa celého
kňazského stavu. Je iróniou, že sa to dialo v čase, v ktorom bol veľmi
rozšírený sexuálny liberalizmus.

"Francúzski propagandisti vtedy pracovali dňom i nocou, aby vytiahli z
minulosti staré škandály a bolo jedno či boli spred desaťročí a či
spred storočí," uvádza Levová a cituje politika a spisovateľa Edmunda
Burkeho, ktorý v roku 1790 opisuje francúzskych duchovných ako "istý
druh príšer", ktoré sú zachvátené chamtivosťou, lenivosťou a podvodmi.
Toto presvedčenie vyjadril Burke v dobe, keď francúzski revolucionári
hromadne konfiškovali cirkevné majetky.

Levová vyčíta médiám, že o sexuálnom zneužívaniu podávajú správy,
akoby tento zločin bol obmedzený iba na katolíckych klerikov.

"Netreba nijaký politický ostrovtip Edmunda Burkeho, aby sme sa
zadivili, prečo Katolícku cirkev takto vzhľadom na tieto zločiny
vyčlenili."

V článku Levová ďalej uvádza, že v USA sú obeťami sexuálneho
zneužívania 39 miliónov detí. 40 až 60 percent z nich boli zneužité
členom rodiny, 5 percent bolo obťažovaných učiteľmi a iba menej ako 2
percentá katolíckymi kňazmi.

Za týmito útokmi na katolíckych kňazov predpokladá publicistka pokus
"zničiť vierohodnosť mocného morálneho hlasu vo verejnej diskusii".
"Aby umlčali morálny hlas Cirkvi, diskreditovali jej duchovných
pastierov."

Burke považoval antiklerikálnu kampaň za prípravu na "úplné
odstránenie" kresťanstva tým, že sa kňazov vystaví "všeobecnému
pohŕdaniu". Levová pripomína stovky kňazov, ktorí boli počas
Francúzskej revolúcie potrestaní sťatím na gilotíne.

"Môžeme iba dúfať, že Američania sa spamätajú a zmenia smer predtým,
než dosiahneme tento bod!" končí Levová svoj článok. -zg-
www.svd.sk

www.nr.svd.sk

http://www.magnificat.sk/nd/clanky/pripnao.html
=====================================
http://www.magnificat.sk/nd/clanky/ziobch.html

ŽIDOVSKÝ OBCHODNÍK OBHAJUJE KATOLÍCKU CIRKEV

Cleveland, 5.1.10, (4marks.com) - Prečo vlastne médiá vykonávajú
nejakú vendettu na jednej z najdôležitejších inštitúcií aké v USA
máme?

Viete - katolícka Cirkev každodenne vychováva 2,6 milióna študentov a
stojí ju to 10 miliárd dolárov. Naopak daňoví poplatníci ušetria 18
miliárd dolárov.

Vaši absolventi pokračujú z 92% v ďalšom štúdiu, všetky náklady sú na
vás. Zvyšok študuje bezplatne. Cirkev má 230 stredných a vysokých škôl
na území USA, prihlásených je 700,000 študentov.

Katolícka Cirkev má neziskový systém nemocníc. Je ich 637 a liečia
každého piateho Američana. Nielen katolíkov.

Ale tlač má úpornú snahu totálne zničiť reputáciu a integritu tejto
inštitúcie.

- Obviňuje katolíkov z choroby pedofílie, čo je tak nezodpovedné ako
viniť dospelého z inštitúcie manželstva. Jednoducho sú to veci, ktoré
sa medzi dospelými vyskytujú.

Dovoľte mi dať zopár čísiel, ktoré by ste si mali ako katolíci pamätať
- 12% zo vzorky 300 členov protestantského kléru malo nejakú formu
sexuálneho styku s farníkom, rovných 38 % pripustilo neprimeraný
sexuálny kontakt. Ukázala to výskumná štúdia Spojenej metodistickej
cirkvi,

- 41.8 % žien ako kleričiek vykazuje neprimerané sexuálne správanie,

- 17% laických žien zažilo sexuálne obťažovanie

Mezitým čo sa tu hysterizuje o 1,7% katolíckeho kléru, vinného z
pedofílie , protestantské cirkvi zaznamenávajú číslo 10%. Nejde teda o
katolícky problém.

Naopak štúdia urobená na amerických katolíckych kňazoch ukázala, že
väčšina je v kňazskej službe šťastných , našli viac ako čakali a
väčšina z nich by si opäť zvolila dráhu kňaza a to napriek negatívnemu
PR Cirkvi.

Katolícka Cirkev krváca z rán, ktoré si sama spôsobila. Agónia
katolíkov a ich trápenie však nie je na mieste . Proste vás zranilo a
zradilo zopár úchylných kňazov, ktorých bolo treba poriadne vyplieť.

Preto hlavy hore, ramená tiež. Buďte hrdí na to, že ste súčasťou
proste najdôležitejšej nevládnej organizácie na území USA.

A potom si spomeňte na Jeremiášove slová: 'Stoj na križovatke, hľadaj
a pýtaj sa na dávne cesty. Po tej, ktorá je dobrá, choď. A nájdeš
všetko, čo tvoja duša potrebuje.'

S hrdosťou hovorte o svojej viere a zistíte čím je vaša Cirkev naozaj
proti ostatným náboženstvám.
Buďte hrdí na to, že ste katolíci.

Sam Miller, prominentný clevelandský podnikateľ - nekatolík

hlavna stranka