hlavna stranka

JOHN EDWARDS WEB PAGE
Späť na stranku - USA-2008 Presidential Election

2008 Presidential Election

Milý František.

Od začiatku našej volebnej kampane ide o jednu hlavnú vec : Dať hlas miliónom Američanom, ktorí nemali v našej demokracii absolútne žiaden hlas.

   Ak máš obavy o svoju zdravotnú starostlivosť alebo ako 47 miliónov ďalších Američanov, ktorí nemajú žiadne zdravotne poistenie, Tvoj hlas bude v tejto volebnej kampani vypočutý!

  Ak si jedným z 37 miliónov Američanov, ktorí sa zobúdzajú každý deň s obavami, čo budú jesť, čo  oblečú svojim deťom žijúcim v chudobe?
Tvoj hlas bude vypočutý! A bude vypočutý v týchto voľbách!.. My budeme hovoriť a bojovať za Teba!

Ak máš obavy  ako zaplatíš svojim deťom za školu, školské potreby a knižky?
Tvoj hlas bude vypočutý v tejto kampani!! a bude ho počuť aj Amerika!!

Ak si jednám zo zabudnutých lúdi strednej vrstvy. Pracujúcim, ktorý sa zmieta v obavách o zaplatenie účtov, v obavách, čo prinesie zajtrajší deň?  My dáme Tvoj hlas v týchto voľbách!!

Alebo ak si jedným z neobyčajných mužov alebo žien, ktorí obliekajú uniformu Spojených Štátov s  hrdosťou a cťou  slúžia tejto krajine. A pritom nedostáva sa Ti za to zdravotne poistenie, ktoré potrebuješ a si ho zaslúžiš?
 Tvoj hlas bude v týchto voľbách vypočutý!
Ak si jedným z 200 000 vojnových veteránov žijúcich v Amerike, ktorí každú noc spávajú pod mostami alebo v útulkoch?  Tvoj hlas bude vypočutý!

To je to, prečo sa táto volebná kampaň presúva na 5. február, kedy milióny Američanov odovzdajú svoje hlasy a pomôžu vytvárať budúcnosť Demokratickej strany a hlavne, čo je najdôležitejšie, pomôžu vytvoriť budúce Spojene Štáty!!

Ďakujem Ti, že stojíš pri mne a my spolu dovedieme v tejto  kampani  nominanta za Demokratickú stranu až do Bieleho Domu !!

Tvojou  podporou  ideme dopredu k hlasom miliónov Američanov, ktorých hlasy budú vypočuté!

S úprimnosťou,

John Edwards
27.januar 2008

----- Originalna sprava prijata http://szm.com -----
Od: John Edwards
Komu: Frank Bednar
Poslane:Mon, 28 Jan 2008 01:14:13 +0100
Predmet:Your Voice Will Be Heard

John Edwards

John EdwardsJohn Edwards '08

Dear Frank,

From the very beginning, our campaign has been about one central thing: giving voice to millions of Americans who have absolutely no voice in our democracy.

If you are worried about your health care or, like 47 million other Americans you have no health care, your voice will be heard in this campaign.

If you're one of 37 million Americans who wake up every single day, worried about how to feed and clothe your children and living in poverty, your voice will be heard in America -- and it will be heard in this campaign and we will speak and fight for you.

If you're worried about being able to pay for your child to be able to go to college and being able to pay for tuition and books, your voice will be heard in this campaign -- and it will be heard in America.

If you're one of the forgotten middle class, working and struggling just to pay your bills, worrying every single day about what may be around the corner, we will give you a voice in this campaign.

And if you're one of the extraordinary men and women who have worn the uniform of the United States with pride and honor and served this country patriotically, and you're not getting the health care you need or deserve, your voice will be heard in this campaign. If you're one of the 200,000 veterans living in America who every night go to sleep under bridges, in shelters or on heating grates, your voice will be heard in America.

That's why this campaign moves on to February 5 and "Super Tuesday" when millions of Americans will cast their vote and help shape the future of the Democratic Party and, most importantly, help shape the future of America.

Thank you for standing with me as, together, we take this campaign to the Democratic Convention, to the nomination -- and then to the White House.

Your support as we move forward means that the voices of millions of voiceless Americans will be heard.

Sincerely,

John Edwards
January 27, 2008

How You Can Take Action
Join the Campaign Make a Contribution Spread the Word

Make sure you receive email updates from Senator Edwards. Find out how to add info@johnedwards.com to your Address Book.

Click here to unsubscribe from email sent by John Edwards for President.

Paid for by John Edwards for President 410 Market Street, Suite 400, Chapel Hill, NC 27516 (919) 636-3131. johnedwards.com. Contributions to John Edwards for President are not deductible for federal income tax purposes.

hlavna stranka