hlavna stranka

Pietna spomienka Košiciach


Zástupovia SZČPV si pri príležitosti výročia 17. novembra 1989 uctili obete komunizmu.

Kyticu k pamätnej tabuli na Hlavnej ulici v Košiciach položila predsedníčka Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov Elena Bačkorová a predsedníčka Sekcie násilne odvlečených Klára Fuhrmanová. Pietnu spomienku pripravil Magistrát Mesta Košice.


hlavna stranka