hlavna stranka

Prezident Českej republiky má prijať vojakov ktorí v roku 1968 nezradili

 

  Podle dosud nepublikované zprávy má prezident Klaus přijmout dne 21.srpna 2008 na Hradě bývalé příslušníky Československé lidové armády, kteří se v srpnu 1968 aktivně postavili proti okupaci Československa vojenskými silami Varšavského paktu, v čele se Sovětským svazem.
Je to poprvé od sametové revoluce, kdy se prezident republiky odhodlal k tomuto kroku. Václav Havel za celou dobu svého prezidentování si nenašel čas, aby se s bývalými vojáky, kterí odmítli později podepsat souhlas s okupací a byli zato vyhozeni z armády, setkal. Již několikráte Pravý blok upozorňoval na to, že tito lidé, kteří si v srpnu 1968 zachovali svoji čest, byli po celou dobu komunistické éry tvrdě postihováni a stáli na okraji společnosti. Týkalo se to nejen jich, ale i jejich rodin, manželek, dětí a blízkých příbuzných. Ti, kteří souhlas podepsali si vybudovali na osudech těchto lidí své kariéry a mají v současné době vyšší důchody a požitky něž ti, kteří se proti okupaci a komunistickému režimu postavili. Nebylo dosud publikováno, kolik osob pan prezident na Hrad pozval, ani to, zda zůstane pouze u konstatování jejich hrdinství, nebo budou povýšeni, vyznamenáni nebo jinak za svoje postoje, od nichž už uplynulo téměře čtyřicet let, odměněni. Podle informací, které jsme získali z okruhu Vojenského sdružení rehabilitovaných vojáků, byl na Hrad prezidentem republiky pozván i bývalý příslušník vojenského letectva, plukovník v.v. Ing.Zbyněk Čeřovský, který kromě svého protiokupačního, protikomunistického a protinormalizačního postoje, za což byl i dvakrát uvězněn, měl hlavní zásluhu na tom, že prezident Havel musel odvolat normalizačního, komunistického generála a ministra obrany Vacka. Za to si z okruhu tohoto normalizátora vysloužil nenávist a pronásledování.

hlavna stranka