hlavna stranka
Návrat

NEVÍDANÉ, (ALE TUŠENÉ) SA STALO REALITOU. HLAVA MR PRIŠLA INKOGNITO DO SR, ÚDAJNE NA POZVANIE MIESTNEJ SAMOSPRÁVY A OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA PALATINUS V KOMÁRNE!  TO AKOBY PREZIDENT SR PRIŠIEL NA NEOHLÁSENÚ "SÚKROMNÚ" NÁVŠTEVU DO BÉKEŠSKEJ ČABY A EŠTE BY SA ZAŠTÍTIL NEJAKÝM OBČIANSKYM ZDRUŽENÍM SLOVÁKOV V DOLNOM UHORSKU!!!

 

    László Solyómi nielenže porušil diplomatický protokol a všeobecne uznávané atribúty medzinárodných vzťahov, ale aj elementárne zásady prostej ľudskej  slušnosti. Suverénneho zástupcu SR nielenže neinformovali o tejto konšpiračnej  návšteve, ale (podľa kancelára Čiča) "nebol záujem ani na tom, aby tam zo slovenskej strany niekto prišiel"!  

    Prezident SR Gašparovič rozhodol, že je to hlava cudzieho štátu a tak tam treba ísť! Ostáva nezodpovedaná otázka, aký zmysel má oficiálna prítomnosť slovenského reprezentanta na neoficiálnej (vpodstate tajnej) návšteve cudzej hlavy štátu, ktorá si ani nepraje slovenský doprovod? Ostáva nezodpovedaná aj ďalšia otázka, ako sa  cíti slovenský delegát v prítomnosti ľudí, ktorí ho na vlastnom území ignorujú? A do tretice: ako sa cíti Slovák, ktorý neovláda maďarčinu pri prejavoch očividných iredentistov? Ako hluchý medzi slepými, či ako exprezident Kováč s klapkami na ušiach?

    V každom prípade poníženie slovenského majestátu (ak mu po tomto faux pas ešte môžeme tak hovoriť), je veľké, nezmazateľné, neprehliadnuteľné. Ako celé reprezentovanie Ivana Gašparoviča v situáciách, keď nejde o automobilové preteky, či hokejový turnaj, ale o prezieravý štátotvorný postoj.

    Odhalenie sochy kráľa Andrása II v južnej provincii Maďarska - Komárne je asi taká udalosť, akou by bolo  odhalenie sochy kráľa Svätopluka v Békešskej Čabe, alebo hocikde inde v slovenských provinciách Maďarska. Len s tým rozdielom, že Slováci nikdy svojich susedov neokupovali a nikdy im nevnucovali svoju reč. Ťažko uveriť aj predstave, že Slováci by vyslali svojho prezidenta na takéto neoficiálne stretnutia s krajanmi, "aby sa upevnil vzťah medzi hlavou štátu a" slovenskou "komunitou žijúcou za hranicami" SR (ako svoju "návštevu" zdôvodnil Sólyomi).

    A ešte jeden nezanedbateľný postreh: Maďarského prezidenta, ktorý tu bol inkognito sprevádzalo auto polície SR! To je už nonsens!!! Mali to nechať na súkromnú bezpečnostnú službu, lebo neohlásený hosť, nie je žiadny hosť.

 

    Prezident SR Ivan Gašparovič zrejme urobil jedno z najhorších rozhodnutí vo svojej politickej praxi - odovzdal suverenitu štátu regionálnej pobočke SMK a akémusi občianskemu združeniu. Už nič viac netreba dodávať...

                                                 MARIÁN DUDINSKÝ