hlavna stranka


Späť na stránku Nezverejnení a doplnení agenti ŠtB

NEZVEREJNENÉ 8

SR

  ANDRÁŠ MATEJ, 19. 9. 1921, I + D „Martin“, „Karol“, 4144, 13437, 27. 8. 1958 – 24. 4. 1968 informátor, 5. 12. 1972 – 23. 1. 1986 KS StB Bratislava. JUDr., překladatel, 1969-73 náměstek ministra kultury, od 1973 ředitel vydavatelství Slovenský spisovatel.  (Encyklopédia Slovenska), (http://www.theatre.sk/sk/04/download/ExUdOsob.htm)

ANTOŠ JAROSLAV, 24. 12. 1950, D „Asistent“, 19776, od 18. 5. 1987 StB Košice. RNDr., CSc., jaderný fyzik, pracovník Ústavu experimentální fyziky v Košicích.  (http://www.osobnosti.sk/index.php?os=zivotopis&ID=1330)

BALAĎA IVAN, 1. 1. 1936, A VKR „Milan“, 51084, 20. 2. 1964 – 4. 7. 1964 1. zvláštní oddělení VI. správy MV (SVS 2. oddělení). Režisér. 1959-61 režisér ČST v Bratislavě, od 1961 ve svobodném povolání. 1969 spolupracoval s Laternou magikou na pořadu Cenceli-Cenceli, od 1971 režíruje v divadlech po celém Československu. Od roku 1995 působí jako režisér Městského divadla Zlín.    (Československý biografický slovník, 1992), (http://cs.wikipedia.org/wiki/Ivan_Balaďa), (http://www.zlatasedesata.cz/profil/ivan-balada/)

BALON EUGEN, 1. 8. 1930, A „Drobný“, 9157, 21. 9. 1964 – 19. 12. 1969 StB Bratislava. Prof. RNDr., CSc., zoolog a ichtyolog. 1953-1967 věd. pracovník rybářské laboratoře SAV v Bratislavě, 1967-71 pracoval ve Výzkumném ústavu rybářství v Zambii, poté se usídlil v Kanadě, kde působil jako profesor na univerzitě v Guelphu.  (Československý biografický slovník, 1992)   

BARČÍK ANDREJ, 20. 11. 1928 – 6. 6. 2004, A „Závodský“, 8754, 28. 4.  1977 – 4. 11. 1980 KTS a agent KS StB Banská Bystrica. Akademický malíř a grafik. Žil a působil v Žilině. Vystavoval v zahraničí.  (Československý biografický slovník, 1992)

BIELY ANTON, 18. 12. 1930, A „Béla“, 14883, 31. 1. 1974 – 23. 8. 1983 StB Bratislava se zaměřením na geologii. Dr., geolog. Od 1954 pracovník Geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislavě. 1967-73 a 1982-84 pracoval jako expert v Tunisku.  (Československý biografický sloévník, 1992)

BORZA KAROL, 13. 7. 1932 – 16. 12. 1985, A „Petro“, 14414, 19. 11. 1973 – 16. 12. 1985 centrála StB Bratislava. Paleontolog. Od 1956 pracovník Geologického ústavu SAV v Bratislavě.  (Československý biografická slovník, 1992)

BUJNA IVAN DUŠAN MARTIN, 4. 7. 1907 – 4. 3. 1966, spolupracovník rozvědky „Bivoj“, 41661, 21. 2. 1958 – 26. 4. 1962. JUDr., právník, diplomat, evangelický kazatel, politik. Po 2. světové válce legační rada na čs. vyslanectví v Bukurešti, po 1948 emigroval, žil ve Švýcarsku, od 1951 v Kanadě. Pracoval ve federálním ministerstvu práce v Montreale, se svojí manželkou založil a vedl firmu Tatran, působil jako kazatel slovenské evangelické církve, v kanadské konzervativní straně, předseda Ústředí čs. národního sdružení v Kanadě. Na konci 1959 „se mu podařilo“ dostat do Kanady svou dceru.  (Jožka Pejskar: Poslední pocta 2, 1986)

BUKOVSKÝ LEV, 9. 9. 1939, A VKR „Kriváň“, 41724, 11. 1. 1962 – 4. 12. 1963 1. zvláštní oddělení VI. správy MV – Odbor VKR 7. armády (2. SB PJOS). Prof. RNDr., DrSc., matematik. 1961-65 pracoval v Matematickém ústavu ČSAV v Praze, od 1965 působí na přírodověd. fakultě UPJŠ v Košicích. 1991-96 rektor UPJŠ Košice. Dříve vedoucí Katedry matematickej informatiky. 1996-2000 předseda Slovenskej matematickej spoločnosti. Člen Správnej rady Nadácie Michala Kováča a Václava Havla, člen Správnej rady Nadácie otvorenej spoločnosti.  (Československý biografický slovník, 1992),  (http://sk.wikipedia.org/wiki/Lev_Bukovský)

CIRÁK JULIUS, 18. 6. 1924 – 2000, IS rozvědky „Cyprich“, 47179, 1. 3. 1979 – 13. 3. 1984 vědecko-technická rozvědka. Fyzik a elektrotechnik. 1949-51 ve VÚ acetylénové chemie v Novákách, 1958-90 působil na elektrotech. fakultě SVŠT v Bratislavě (od 1968 prof., 1969-72 prorektor). Krátkodobě pracoval na univ. v Káhiře, 1971-73 předseda Mez. výboru pro Mössbauerovu spektroskopii, 1978-82 působil v Mez. agentuře pro atomovou energii ve Vídni. Od 1982 člen Americké fyzikální společnosti a Newyorské akademie věd.  (Československý biografický slovník, 1992)

ČECH FRANTIŠEK, 14. 12. 1929, IS rozvědky „Česmír“, 45599, 13. 4. 1972 – 12. 8. 1974. Geolog. Od 1954 působil na UKo v Bratislavě (od 1981 profesor). 1961-64 přednášel v Havaně, 1972-74 v Santiagu de Chile, pracoval jako expert při výzkumu cementářských surovin v Argentině.  (Československý biografický slovník, 1992)

DOVALA JOZEF, 22. 1. 1915 – 25. 7. 1988, A + D „Vikár“, 4. 5. 1970 – 4. 1. 1977 agent StB Žiar nad Hronom, 14. 10. 1980 – 24. 1. 1984 důvěrník KS StB Banská Bystrica. Katolický kněz, generální vikář banskobystrické diecéze. Když působil jako kněz v Kremnických Baniach, byl dokonce předsedou JZD. Od 1954 správce fary ve Sv. Kríži pod Hronom. Člen celostátního výboru Mírového hnutí katolických duchovních, od 1971 předseda krajského sdruužení Pacem in terris. 1985 obdržel od ministra kultury pamětní medaili k 40. výročí osvobození.  (http://pandora.idnes.cz/part/2010/1/5478), (http://novy.ziar.sk/download/kronika_2007.pdf)

DUDÁŠ VLADIMÍR, 24. 12. 1943, D „Lišta“, 18679, 18. 3. 1976 – 20. 12. 1979 centrála kontrarozvědky Bratislava se zaměřením na školy. Parkurový jezdec z Bratislavy (vítěz VC Bratislava 1969). 1974 z pracovních důvodů ukončil sportovní činnost. (http://www.sme.sk/c/1051168/jazdecki-musketieri-cakaju-na-nasledovnika.html)

DŽUPINA KAROL, 22. 12. 1919 – 14. 2. 1999, A, 9505, 20. 10. 1973 – 10. 3. 1981 StB Bardejov. Katolický kněz – 1955-96 Raslavice, okres Bardejov. (http://www.farnostsabinov.sk/?option=kaplani)

FÁBRY ANDREJ, 17. 9. 1919 – 2010, A „Kurt“, 4221, 4. 1. 1956 – 23. 4. 1958 1. zvláštní odbor MV (II. správa). Prof. Ing., DrSc., zemědělský odborník, VŠ pedagog – od 1950 VŠZ Praha.  (Československý biografický slovník, 1992)

FAZEKAŠ ĽUDOVÍT, 24. 2. 1929, A „Košický“, 26574, od 8. 2. 1982 D „Ľudvo“, od 1. 4. 1982 KTS, 8. 9. 1982 – 7. 12. 1989 agent StB Bratislava se zaměřením na nekatolické církve. Doc., ThDr., 1952-93 kazatel Církve bratrské – 1957-62 a od 1968 v Levicích, 1962-68 v Benátkách nad Jizerou. 1993-2003 docent na Katedre evanjelikálnej teológie a misie Pedagogickej fakulty UMB v Banské Bystrici. 1968 studoval ve Švýcarsku. (Sto let ve službě evangelia, 1981)

FERENČÍK JÁN, 1. 11. 1923 – 19. 1. 1989, od 18. 1. 1955 spolupracovník VKR „Karel“, 7097, OVKR 11. PB – MV a 1. zvláštní odbor MV. Překladatel, publicista, redaktor. 1949-53 redaktor vydavatelství Pravda, 1954-68 šéfredaktor a 1968-71 ředitel vydavatelství Tatran, 1971-86 ředitel Slovenského knižního velkoobchodu. Od 1978 vedoucí tajemník Ústredia slovenských prekladateľov v Bratislavě. (Československý biografický slovník, 1992), (http://www.litcentrum.sk/16280)

FITT JOZEF, 21. 10. 1906, 7. 4. 1965 – 19. 5. 1977 informátor a agent StB Liptovský Mikuláš, 3043. Katolický kněz.  (http://www.rkftrstena.weblahko.sk/Dekanat.html)

FULIEROVÁ KVETA, 26. 2. 1932, IS rozvědky „Fleur“, 48223, 3. 3. 1983 – 29. 3. 1985. Malířka, grafička, ilustrátorka. 1952 absolvovala Vysokou školu um. průmyslu v Brně. Žije a tvoří v Bratislavě.  (Československý biografický slovník, 1992)

GABÁNI DUŠAN, 6. 6. 1946, D „Dušan“, 15966, 2. 9. 1974 – 6. 9. 1976 StB Bratislava. Sportovní redaktor, komentátor a moderátor. 1972-95 působil v STV, poté ve VTV, od 2001 působí v TA3. Často v zahraničí - jako komentátor byl na 8 olympijských hrách, 4 MS ve fotbale a množství dalších mistrovstvích světa a Evropy.                             (http://www.ta3.com/sk/ludia-v-ta3/23_dusan-gabani)

GETLÍK ANDREJ, 27. 2. 1916 – 19. 10. 1990, A „Ďatel“, 5685, 21. 7. 1960 – 6. 5. 1968 StB Trenčín. Prof. MUDr., CSc., lékař, pediatr, prof. univ. v Bratislavě (in memoriam 1991). Zakladatel klinické imunologie a alergologie na Slovensku. Od 1957 vedoucí katedry pediatrie a přednosta dětského oddělení nemocnice v Trenčíně, od 1967 vedoucí katedry pediatrie Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů a přednosta dětské kliniky v Bratislavě.  (Československý biografický slovník, 1992), (http://www.szu.sk/index.php?id=184&menu=), (http://www.tigis.cz/alergie/alergie204/05.htm)

GROMA ALFONZ, 22. 3. 1924 – 16. 5. 1991, D „Oravec“, 15884, od 5. 2. 1985 KTS, 14. 2. 1986 – 7. 1. 1988 důvěrník KS StB Banská Bystrica. Sochař. Žil v Liptovském Mikuláši. 1985 zasloužilý umělec.  (http://www.trstene.sk/str/osobnosti.htm)

HANÁK BOHUŠ, 8. 1. 1925 – 14. 3. 2010, spolupracovník rozvědky „Boris“, 42017, 26. 5. 1958 – 11. 6. 1975 1. odbor Bratislava. Operní pěvec (baryton). 1947-68 člen SND (s výjimkou 1958-60, kdy byl členem opery v Linci), od 1968 žil a působil v Basileji.  (Československý biografický slovník, 1992), (http://www.webnoviny.sk/ostatne/zomrel-barytonista-bohus-hanak/90016-clanok.html)

HANULAY JURAJ, 20. 9. 1929, spolupracovník VKR „Jardo“, 39435, 8. 7. 1964 – 14. 2. 1972 kandidát agenta či krycí adresa 1. zvláštní oddělení VI. správa MV (2. VO). MVDr., dostihový jezdec, reprezentant ve skokových soutěžích. Vítěz VC Olštýn 1964 a 1966 Lipsko. Od 1955 asistent na VŠV Košice, od 1960 Plemenársky podnik Motešice, po přestěhování do Bratislavy ředitel ZOO a trenér. 1984-92 trenér čs. skokového družstva. 1965 získal titul mistr sportu, 1978 zasloužilý mistr sportu. (Československý biografický slovník, 1992), (http://www.sme.sk/c/1051168/jazdecki-musketieri-cakaju-na-nasledovnika.html)

HATINA SLAVOMÍR, 8. 10. 1947, D „Slavo“, 25960, 1. 7. 1981 – 29. 1. 1985 StB Bratislava. Ing., 1970 – 2005 v a. s. Slovnaft (zastával různé pozice – od dělníka po prezidenta a předsedu představenstva). Od 1995 předseda představenstva a. s. Slovintegra, od 1997 předseda představenstva a. s. Slovbena, od 2006 prezident Zväzu priemyslu Slovenska. Bydliště: Strmý vršok, 141, Bratislava-Záhorská Bystrica.  (http://www.leaders.sk/index.php?id=443)

HERZ JURAJ, 4. 9. 1934, spolupracovník VKR „Horák Ján“, 24455, 13. 2. 1959 – 30. 5. 1960 20. motostřel. divize a 12. pěší divize. Filmový režisér. Od 1961 režisér Filmového studia na Barrandově v Praze, od 1987 působil v SRN.  (Československý biografický slovník, 1992),
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Juraj_Herz)

HEŠKO JOZEF, 24. 4. 1933, A „Dušan“, 5053, 2. 4. 1973 – 28. 3. 1986 KTS a agent StB Zvolen. RNDr., lesnický fytopatolog. Od 1959 věd. pracovník Výzkumného ústavu lesního hospodářství ve Zvolenu.  (Československý biografický slovník, 1992)

HIRSCH MILAN, 6. 7. 1919 – 5. 6. 1978, A „Helmút“, 13777, 9. 4. 1973 – 5. 6. 1978 centrála StB Bratislava. Ing., ochránce přírody - 1966-78 Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody (SÚPSOP) v Bratislavě, kde zastával funkci vedoucího úseku ochrany přírody a zástupce ředitele ústavu. Zastupoval ČSSR na mezinárodních odborných sympoziích a sjezdech. Překládal též odborné práce z ruštiny, polštiny, němčiny a angličtiny. 1957-78 vedoucí  redaktor  sborníku Československá ochrana prírody, 1970-78 člen redakční rady časopisu Pamiatky a príroda.  (http://www.sazp.sk/slovak/periodika/chus/42/page28.html)

 HOMOLA JÚLIUS, 15. 3. 1930, od 1962 informátor StB Žiar nad Hronom, 166 + pravd. agent „Elena“, 3. 2. 1955 – 13. 4. 1968 StB Žiar nad Hronom. Ing., 1948-49 vězněn, poté vojenská služba v PTP. 1954-63 dělník v Žiaru nad Hronom, potom po absolvování dálkového studia je v ZSNP technikem a výzkumným pracovníkem (do 1967, technikem do 1971 – sesazený za podporu obrodného procesu). Od 1971 dělník. V důchodu je aktivní ve Svazu protikomunistického odboje a ve Slovenském misijním hnutí. (http://novy.ziar.sk/download/kronika_2007.pdf)

HORÁK VLASTIMIL, 17. 6. 1926, spolupracovník rozvědky „Hudec“, 43166, 19. 7. 1961 – 9. 3. 1968 KS StB Bratislava. Dirigent. 1951 založil a do 1986 řídil Bratislavské komorní sdružení při Čs. rozhlase v Bratislavě.  (Československý biografický slovník, 1992)

HORSKÝ LADISLAV, 18. 9. 1927 – 24. 9. 1983, spolupracovník rozvědky „Športovec“ a „Ocel“, 28. 8. 1964 – 31. 5. 1967 a 30. 5. 1968 – 14. 4. 1973 KS MV Bratislava 1. odbor. Doc. PhDr., CSc., hokejista, trenér, hokejový funkcionář. Reprezentoval 12krát. Hrál v Breznu, Bratislavě a Praze. Trenér Slovanu Bratislava (1958-63, 1966-68 a 1976-81), VSŽ Košice (1972-76), reprezentačního mužstva Rumunska (1963-64), Bayernu Mnichov, SRN (1965-66), SC Oberstdorf, SRN (1968-69), Düsseldorfer EG, SRN (1969-70). U reprezentačního mužstva ČSSR působil jako asistent E. Fardy na ZOH 1960, v 60. letech trenér akademického mužstva ČSSR, 1974-81 trenér ČSSR „20“ a B-mužstva ČSSR. Od 1960 člen předsednictva slovenského svazu ledního hokeje, pracoval v různých funkcích i ve federálním svazu. Od 1975 vedoucí Katedry tělesné výchovy a sportu VŠE v Bratislavě, přednášel v USA, Kanadě a jiných zemích.  1966 vzorný trenér, 1968 zasloužilý trenér, 1982 nositel veřejného uznání I. stupně Za zásluhy o rozvoj československé tělesné výchovy.  (Malá encyklopedie ledního hokeje, 1986),  (http://sk.wikipedia.org/wiki/Ladislav_Horský)

HOVORKA JÁN, 9. 2. 1914 – 18. 11. 2001, D rozvědky „Helmint“, 44683, 7. 11. 1966 – 2. 12. 1975, KS StB Košice. Veterinární lékař a parazitolog. 1953 zakladatel a první ředitel Helmintologického ústavu SAV v Košicích. První rektor košické Univerzity veterináskeho lekárstva. Akademik SAV (1964) a ČSAV (1977). (Československý biografický slovník, 1992)

CHOCHOL DRAHOMÍR, 31. 5. 1947, IS rozvědky „Danila“, 47936, 24. 5. 1982 – 26. 6. 1989. RNDr., DrSc., astronom. Od 1970 pracuje v Astronomickém ústavu SAV v Tatranské Lomnici, naposledy jako vědecký tajemník. 1987-90 působil jako hostující prof. na univ. v Benghází v Lybii.  (Československý biografický slovník, 1992)

CHRAPAN JÁN, 21. 9. 1936, A kontrarozvědky a VKR „Neutron“, 26560, 15026, od 1. 2. 1982 centrála kontrarozvědky Bratislava, od 20. 8. 1984 HS VKR (VVTŠ). Prof. RNDr., DrSc.,
fyzik, VŠ pedagog. 1962-84 působil na PřF a MFF UKo v Bratislavě, od 1984 pracuje na Vysoké voj. tech. škole v Liptovském Mikuláši (vedoucí katedry fyziky). Děkan Fakulty ekológie a enviromentalistiky TU Zvolen.  (Československý biografický slovník, 1992)

JELÍNEK MIKULÁŠ, 16. 5. 1925, spolupracovník rozvědky „Milan“, 43113, 15. 5. 1961 – 23. 10. 1961 StB Bratislava 1. odbor. Houslista. Člen Slovenské filharmonie, koncertní mistr symf. orchestru Švédského rozhlasu ve Stockholmu, 1967-90 koncertní mistr  a pedagog v Kolíně nad Rýnem. Jako sólista vystupoval téměř v celé Evropě a v Číně. 1961-64 soukromé studium ve Vídni.  (Československý biografický slovník, 1992)

JINDRA ANTONÍN, 6. 3. 1914 – 23. 5. 1986, A „Profesor“, 24562, 98, od 30. 9. 1965 kandidát agenta, 31. 1. 1966 – 15. 11. 1970 agent centrály kontrarozvědky. Prof. RNDr. PhMr., DrSc., biochemik a farmaceut, VŠ pedagog. Do 1959 působil na UK v Praze, 1959 prof. UJEP v Brně, od 1960 UKo v Bratislavě. Publicista, autor učebnic.  (Československý biografický slovník, 1992)

KASÁČ ZDENKO, 15. 8. 1924, od 15. 10. 1980 IS rozvědky „Kokas“, 47507. Prof. PhDr., CSc., literární historik. Do 1955 působil jako středoškolský pedagog, 1955-58 jako krajský školní inspektor KNV v Banské Bystrici, 1958-80 a 1983-90 přednášel slovenskou literaturu 20. století na Pedagogické fakultě v Banské Bystrici, kde 1960-68 vykonával zároveň funkci  proděkana. 1980-82 působil jako lektor slovenského jazyka na Institutu slovanských studií na univerzitě ve Štrasburgu. Žije v Banské Bystrici.  (Československý biografický slovník, 1992), (http://sk.wikipedia.org/wiki/Zdenko_Kasáč), (http://www.books.sk/writer_card.jsp?id=89)

KOLEJÁK MATEJ, 18. 9. 1919 – 27. 6. 1987, A ,,Jonáš“, 11624, od 5. 3. 1981 KTS, 23. 6. 1982 – 27. 6. 1987 agent StB Dolný Kubín. Katolický kněz – 1969-87 Nižná nad Oravou, okres Dolný Kubín.  (http://www.frantiskani.sk/nekr/06/kolejak.htm)

KORDIAK ŠTEFAN, 23. 2. 1941, D „Ivan“, 22128, 5. 9. 1978 – 11. 12. 1984 KS StB Bratislava se zaměřením na vízové cizince. Hokejista.  1949-58 hrál za PS Poprad, 1958-64 a 1966-77 Slovan Bratislava, 1964-66 Duklu Košice. (Malá encyklopedie ledního hokeje, 1986)

KRCHŇÁK DUŠAN, 14. 10. 1947, D „Sudca“, 23732, 1. 11. 1979 – 17. 9. 1981 StB Bratislava. Fotbalový rozhodčí, též mezinárodní rozhodčí.  (http://oranje.kilu.de/person.php?personId=1405)

KRIŠTÚFEK PETER, 18. 8. 1945, D „Ordinár“, 17855, 15. 10. 1975 – 26. 3. 1981 důvěrník, od 21. 5. 1985 KTS StB Bratislava. Doc. MUDr., CSc., lékař, pedagog, redaktor. 1969 – 2003  působil na různých postech v Národnom ústave tuberkulózy a respiračných chorôb v Bratislavě  (1990 - 2003 byl jeho ředitelem). Od 1975 až do současnosti působí i jako pedagog. Vedoucí  redaktor časopisu Medicínsky monitor. Prezident Slovenskej lekárskej spoločnosti. (http://sk.wikipedia.org/wiki/Peter_Krištúfek_(lekár))

KUBELÍK JAROSLAV, 5. 2. 1903 – 3. 1. 1981, spolupracovník rozvědky i kontrarozvědky „Hlubocký“, 44921, 3145, 9089, 4. 9. 1958 – 3. 3. 1975 agent centrály kontrarozvědky a StB Košice, 16. 11. 1967 – 23. 10. 1974 IS rozvědky. Prof. Dr. Ing., technik, VŠ pedagog. 1957-70 profesor Vysoké školy technické v Košicích. Zabýval se fyzikální metalurgií, zejména tepelným zpracováním legovaných ocelí a práškovou metalurgií.  (Československý biografický slovník, 1992)

KULLA JOZEF, 22. 3. 1906 – 10. 9. 1991, A + D ,,Bratkov“, 3072, 10. 11. 1966 – 26. 4. 1968 agent, od 4. 12. 1973 důvěrník StB Dolný Kubín. PhDr., katolický kněz - Oravský Podzámok, okres Dolný Kubín.  (http://www.rkftrstena.weblahko.sk/Dekanat.html)

LUKÁČ JÁN, 16. 5. 1939, A VKR „Veda“, 41535, 9. 9. 1961 – 4. 12. 1963 odbor VKR 7. armády. Meteorolog. Od 1963 působí  v Ústavu meteorologie  a klimatologie SAV (od 1975 součást Geofyzikálního ústavu SAV v Bratislavě).  (Československý biografický slovník, 1992)

MASKALÍK PAVEL, 21. 6. 1942, A + D „Sólista“, 19924, od 15. 7. 1987 důvěrník, od 27. 12. agent StB Košice. Herec – UND Košice. (http://www.theatre.sk/sk/04/download/ExUdOsob.htm)

ÓNODY KAROL, 30. 4. 1916 – 13. 3. 1997, 25. 9. 1958 – 23. 4. 1968 a 16. 12. 1969 – 2. 1. 1980 A „Zahradník“, 2094, StB Fiľakovo a KS StB Banská Bystrica. Katolický kněz – od 1949 Fiľakovo. (http://www.frantiskani.sk/nekr/), (databáze EZO),  (http://mesto.sk/filakovo/kultura__spolocnost/jxdrenkozkulturyfiakova1005729177att.2.txt)

PIETOR MILOŠ, 3. 2. 1933 – 25. 3. 1991, informátor kontrarozvědky + spolupracovník VKR „Ambro“, 3273, 37745, od 6. 9. 1957 KS MV Bratislava, od 12. 7. 1958 KS MV Prešov, od 5. 2. 1960 OVKR KVS Bratislava, od 14. 10. 1961 KS MV Banská Bystrica. 5. 3. 1981 – 13. 7. 1981 KTS centrály kontrarozvědky Bratislava se zaměřením na USA. Režisér. 1958-59 režisér činohry v Prešově, 1959-61 člen Vojenského uměleckého souboru v Bratislavě, 1961-62 režisér divadla ve Zvolenu, 1962-71 a 1972-73 v Martině (1965-68 umělecký šéf), 1971-72 a 1973-78 režisér Nové scény v Bratislavě, od 1978 režisér (od 1990 ředitel) SND. Od 1977 pedagogicky působil na VŠMU. Často režíroval v televizi. (Československý biografický slovník, 1992)

POLÓNI MICHAL, 7. 4. 1908 – 8. 5. 1984, A „Samotár“, 7378, 9. 8. 1961 – 22. 4. 1968 KS StB Bratislava se zaměřením na tělovýchovu. Hokejista, trenér, mezinárodní rozhodčí, funkcionář. Hrál v Bratislavě. 1938-73 trenér a funkcionář ŠK (Slovanu) Bratislava. Působil jako náčelník, tajemník a předseda, ve slovenských svazových orgánech působil jako předseda trenérské rady, předseda komise rozhodčích, předseda slovenského svazu ledního hokeje. Dlouholetý ředitel bratislavského zimního stadiónu. 1959 nositel veřejného uznání I. stupně Za zásluhy o rozvoj československé tělesné výchovy, 1964 zasloužilý trenér, 1973 nositel vyznamenání Za vynikající práci, 1977 Medaile dr. M. Tyrše. (Malá encyklopedie ledního hokeje, 1986),   (http://www.hcduklasenica.sk/historia/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=7)

RÓNAY EUGEN, 9. 3. 1927, A „Lipa“, 121, 18. 6. 1954 – 3. 7. 1972 StB Zvolen. Prof. Ing., DrSc., lesnický odborník, VŠ pedagog – VŠLD ve Zvolenu, dlouholetý vedoucí Katedry lesnej ťažby a mechanizácie.  (Československý biografický slovník, 1992)

SKOVAY JOZEF, 24. 10. 1929, do 1983 spolupracovník vojenské rozvědky „Karmín“, 106134. Loutkoherec. 1950-54 stavební technik v Čs. státním filmu, 1954-57 působil na pověřenectvu kultury v Bratislavě. 1957-80 člen, 1980-87 ředitel , 1987-89 ekonomický náměstek Státního loutkového divadla v Bratislavě. Spolupracoval s rozhlasem a televizí.  (Československý biografický slovník, 1992)

ŠAMKO JOZEF, 15. 2. 1908 – 23. 11. 1980, spolupracovník rozvědky „Mirko“, 41773, 1. 4. 1958 – 26. 1. 1961 KS MV Bratislava 1. odbor. Hudební pedagog a teoretik. Od 1961 pedagog na VŠMU, od 1969 na univ. v Trnavě. 1961-69 ředitel Sl. hud. fondu. (Československý biografický slovník, 1992)

ŠAVLÍK MILAN, 1. 11. 1928 – 31. 7. 2003, spolupracovník rozvědky „Mílek“, 44500, 20. 8. 1966 – 22. 5. 1970 + A kontrarozvědky „Marek“, 7779, 2. 7. 1962 – 19. 8. 1966 KS StB Bratislava se zaměřením na stavebnictví. Ing. arch., architekt. Pracoval v ateliéru zdravotnických staveb – Stavoprojekt. 1966 se ateliér osamostatnil a stal se zárodkem státního podniku Zdravoprojekt, kde Šavlík pracoval na různých postech do 1992, kdy začal podnikat samostatně. 
(http://www.piestanskydennik.sk/rubriky/historia/detail-clanku/piestanski-stavitelia-milan-r-savlik-1451/?tx_ttnews%5Bpointer%5D=5),
(http://sk.wikipedia.org/wiki/Milan_Šavlík)

TAJCNÁR RUDOLF, 17. 4. 1948 – červenec 2005, A VKR „Magda“, 43870, 3. 1. 1967 – 16. 9. 1968 1. zvláštní oddělení III. správy MV. Hokejista (1972 mistr světa). Reprezentoval 54krát. 1959-66 a 1968-76 hrál za Slovan Bratislava, 1966-68 za Duklu (VSŽ) Košice. 1976 emigroval a 1977-79 hrál v nižší zámořské soutěži.  (Malá encyklopedie ledního hokeje, 1986), (http://www.sienslavy.sk/clenovia/rudolf-tajcnar)

TKÁČ ANTON, 30. 3. 1951, A VKR „Jožo“, 19848, 3. 12. 1986 - 23. 4. 1991 oddělení VKR při KVS Bratislava. Mgr., cyklista. 1976 olympijský vítěz ve sprintu a trojnásobný mistr světa 1974, 1976 a 1978 ve stejné disciplíně. Držitel bronzové medaile z MS 1970 v závodě na 1 km s pevným startem. Po skončení aktivní činnosti trenér – Dukla Bratislava a 1981-92 státní reprezentace. Od  2001 je prezidentem Slovenského cyklistického svazu. (Československý biografický slovník, 1992), (http://www.osobnosti.sk/index.php?os=zivotopis&ID=1762)

TRPIŠ MILAN, 20. 12. 1930, spolupracovník VKR „Veda“, 1182, 22. 7. 1954 – 21. 8. 1957. Zoolog a imunolog. 1956-68 věd. pracovník Biologického ústavu SAV v Bratislavě, 1968-71 expert WHO v Tanzanii, od 1971 žije v USA. Prof. medicinální entomologie na University John Hopkins v Baltimore.  (Československý biografický slovník, 1992)

VOLOŠČUK IVAN, 21. 1. 1935, D „BJB“, 13459, 11. 11. 1982 – 8. 2. 1984 StB Liptovský Mikuláš. Prof. Ing., DrSc., lesnický fytocenolog, vědecký pracovník, prof. TU Zvolen, ochránce přírody. Zakladatel a předseda Združenia národných parkov a chránených území Slovenska (ZNPCHÚS), prezident Asociácie karpatských národných parkov (ACANAP). (http://www.sazp.sk/slovak/periodika/chus/43/page23.html)

ZAJAC PETER, 3. 2. 1946, do 1969 spolupracovník vojenské rozvědky, 105213. Prof. PhDr., DrSc., lit. teoretik, kritik a překladatel, politik. Od 1990 ředitel Literárněvědného ústavu SAV v Bratislavě. 1990-91 předseda slovenského centra P. E. N. 1991-92 člen prezídia ČSAV. Zakládající člen VPN, 1990-92 předseda Ministerského klubu VPN, 1991-92 poradce předsedy SNR Františka Mikloška. 1995-99 člen Demokratické strany (DS), člen Předsednictva DS a předseda Konzultačního sboru DS, 1999-2001 místopředseda DS. 2001-2007 jeden ze zakladatelů Občanské konzervativní strany (OKS), předseda Programové rady OKS a člen předsednictva OKS, od 2007 předseda OKS. 1998-2001 poslanec NR SR zvolený za Slovenskou demokratickou koalici, člen Ústavněprávního výboru NR SR, od 2010 poslanec NR SR zvolený na kandidátce strany Most-Híd. Od 2001 předseda Správní rady a zároveň prezident Konzervativního institutu M. R. Štefánika.  (Československý biografický slovník, 1992), (http://sk.wikipedia.org/wiki/Peter_Zajac)

ZEMANÍK ALOJZ, 3. 4. 1904, A „Kysučan“, 6464, 87, 14. 6. 1954 – 26. 7. 1968 StB Nitra. Katolický kněz – Zohor. Za války člen HSLS, 1949 odsouzen na 6 let do vězení. (http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/policie/udv/securita/sbornik11/sbsec11.pdf), (http://www.mariasoft.sk/knazi/bt-T-Z.htm)

 

NA OVĚŘENÍ

??   BELOHRADSKÝ STEFAN, datum narození v registru neuvedeno, nar. 30. 8. 1930 v Preseľanech, okres Topoľčany, A „Dub“, 1426, 22. 12. 1955 – 12. 12. 1956 StB Topoľčany. Ing., akademický sochař a architekt. Často vystavoval v zahraničí.  (Československý biografický slovník, 1992), (http://sk.wikipedia.org/wiki/Štefan_Belohradský)

??  BUCALA MICHAL, datum narození v registru neuvedeno, nar. 31. 1. 1930, informátor „Michal“, 2453, 17. 3. 1956 – 11. 12. 1956 KS StB Bratislava. Hokejista, trenér. 1952-54 hrál v Trenčíně, od 1955 rozhodčí, od 1966 mezinárodní rozhodčí. Pracovník komise rozhodčích VSLH ÚV ČSTV. 1979 zasloužilý rozhodčí, 1980 nositel veřejného uznání I. stupně Za zásluhy o rozvoj československé tělesné výchovy.  (Malá encyklopedie ledního hokeje, 1986)

S  FINTA LADISLAV, rok narození souhlasí, den a měsíc narození se doposud nepodařilo ověřit, zazn. 21. 6. 1913 – 11. 1. 1987 Kendice, okr. Prešov, D, 9127, 6. 2. 1973 – 17. 2. 1983 StB Prešov. ThDr., katolický kněz, církevní historik. Působil ve františkánském klášteře v Košicích, kde zastával řadu funkcí: katecheta, prézes, vikář a profesor náboženství. (http://www.frantiskani.sk/nekr/)

??  GORNÝ STANISLAV GRACIÁN, datum narození v registru neuvedeno, nar. 1895 – 23. 7. 1980 Prešov, A „Aranžér“, 3991, 3. 5. 1953 – 21. 4. 1970 StB Prešov. Katolický kněz polského původu.  (http://www.frantiskani.sk/nekr/)

??  GRÁF ŠTEFAN, datum narození v registru neuvedeno, nar. 9. 8. 1905 – 11. 7. 1989, informátor „Peter“, „Vladimír“, 4326, 30. 10. 1958 – 12. 10. 1959 StB Trnava se zaměřením na luďáky. Spisovatel, překladatel. 1938-45 vedoucí nakladatelství Matice slovenské, 1945 emigroval s luďáckou částí vedení Matice slovenské, 1947 se vrátil do Československa, 1948-68 vedoucí nakladatelství Spolku sv. Vojtěcha v Trnavě.  (Československý biografický slovník, 1992), (http://pisacky.blogspot.com/2009/04/stefan-graf-zapas.html)

GREJTOVSKÝ MICHAL, rok narození souhlasí, den a měsíc narození se doposud nepodařilo ověřit, zazn, 10. 2. 1912 – 14. 6. 1984 Žilina, A „Jaromír“, „Miloš“, 3236, 16. 3. 1960 – 14. 6. 1984 KS StB Banská Bystrica. Katolický kněz. Pocházel z Michaľan.  (http://www.frantiskani.sk/nekr/)

??  GRENDŽA-DONSKYJ VASYL STEFANOVYČ, datum narození v registru neuvedeno, nar. 24. 4. 1897 – 25. 11. 1974 Bratislava, od 19. 9. 1953 spolupracovník StB „Stepanovič“, 496, StB Bratislava. Básník a prozaik ukrajinské národnosti, který žil od 1945 na Slovensku (1945-68 knihovník Sl. film. společnosti). Všechna jeho jména v registru uvedena. (Československý biografický slovník, 1992)

??  HÁJEK KORNEL, datum narození v registru neuvedeno, nar. 21. 10. 1920 – 8. 3. 1968, od 20. 4. 1965 kandidát agenta, 27. 9. 1965 – 17. 5. 1967 agent StB Košice, 6524. Operní režisér. 1949-66 režisér (1962-66 šéf opery) Státního divadla v Košicích.  (Československý biografický slovník, 1992)

??  CHOMKOVIČ GREGOR, datum narození v registru neuvedeno, nar. 19. 4. 1891 – 11. 10. 1968, kolem 29. 5. 1954 spolupracovník StB „Technika“, 5198, 3245, 1. zvláštní odbor MV (StB Nitra). Prof. Dr. Ing., zootechnik, VŠ pedagog. 1946-52 na Vysoké škole zeměd. a lesního inženýrství v Košicích (1948-49 rektor), 1952-68 pedagog na VŠP v Nitře (vedoucí katedry všeobecné zootechniky, 1956-58 rektor). Málo obvyklé jméno.  (Československý biografický slovník, 1992)

??  JAKŠIC PAVOL, datum narození v registru neuvedeno, nar. 15. 2. 1902 Nové Zámky – 26. 8. 1962 Dubník, okr. Nové Zámky, A „Čúz“, ČÚZ“, 6204, 2877, 19. 11. 1959 – 25. 4. 1962 StB Nové Zámky. Dramatik, katolický kněz, od 1950 správce farnosti v Čúzi, (dnes Dubník) u Nových Zámků, kde i zemřel.  (http://www.frantiskani.sk/nekr/)

??  KOSTRA JÁN, datum narození v registru neuvedeno, nar. 4. 12. 1910 – 5. 11. 1975, do 29. 5. 1957 spolupracovník VKR „Juraj“, 1. zvláštní odbor MV (6. správa). Básník, překladatel. 1952-52 šéfredaktor týdeníku Kultúrny život, 1949-56 tajemník slovenské sekce Svazu československých spisovatelů, od 1956 se věnoval výhradně lit. činnosti. Ocenění: 1951 laureát Státní ceny, 1953 laureát Státní ceny II. stupně, 1954 státní cena K. Gottwalda za literaturu, 1960 zasloužilý umělec, 1969 národní umělec.  (Československý biografický slovník, 1992), (http://www.osobnosti.sk/index.php?os=zivotopis&ID=58758)

??  KRÉMER JÁN, datum narození v registru neuvedeno, nar. 25. 10. 1911 – 1979, A „Florian“, 1500, 19. 5. 1956 – 7. 6. 1978 StB Trebišov. Římskokatolický kněz, děkan – Streda nad Bodrogom, okres Trebišov. 1951 odsouzen na 18 měsíců vězení za rozšiřování letáků. Tehdy kněz v Lekarovicích, okres Kapušany. (http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/policie/udv/securita/sbornik11/sbsec11.pdf), (http://sk.wikipedia.org/wiki/Streda_nad_Bodrogom)

??  MEDZIHRADSKÝ MIKULÁŠ, datum narození v registru neuvedeno, nar. 3. 3. 1911, informátor „Ladislav“, 2932, 23. 12. 1956 – 24. 8. 1958 KS StB Bratislava. Hokejista, rozhodčí, funkcionář. Hrál za ŠK Bratislava, kde byl později i tajemníkem. Od 1948 ligový rozhodčí, od 1954 mezinárodní rozhodčí. Později působil jako instruktor. Ve Slovanu Bratislava pracoval v různých funkcích do 1972. 1971 nositel veřejného uznání I. stupně Za zásluhy o rozvoj československé tělesné výchovy, 1978 zasloužilý rozhodčí. (Malá encyklopedie ledního hokeje, 1986)

RAJČÁK MIKULÁŠ OTTO, rok narození souhlasí, den a měsíc narození se doposud nepodařilo ověřit, zazn. 5. 12. 1902 – 14. 6. 1972 Žilina, A „Trnovec“, 3824, 26. 3. 1960 – 18. 4. 1968 StB Žilina. Katolický kněz. Pocházel z Trnovce. (http://www.frantiskani.sk/nekr/)

??  SILAN JANKO (vl. jm. ĎURKA JÁN), datum narození v registru neuvedeno, nar. 24. 11. 1914 – 16. 5. 1984, A „Básník“, 37282, 4125, kolem 9. 3. 1954 1. zvláštní odbor MV (Žilina). Básník, katolický kněz. Od 1949 správce fary ve Važci (okr. Liptovský Mikuláš, region Žilina).  (Československý biografický slovník, 1992), (http://www.novesady.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=62)

S  SZILÁGYI FERDINAND, rok narození souhlasí, den a měsíc narození se doposud nepodařilo ověřit, zazn. 14. 4. 1908 Bratislava – 5. 1. 1970 Bratislava, informátor „Ekonom“, 5770, 26. 8. 1960 – 4. 4. 1968 KS MV Bratislava se zaměřením na římskokatolickou církev. Katolický kněz.  (http://www.frantiskani.sk/nekr/)

S  ŠAROCKÝ FRANTIŠEK, rok narození souhlasí, den a měsíc narození se doposud nepodařilo ověřit, zazn. 1. 12. 1924 – 13. 8. 1988, D, 9082, 8. 1. 1973 – 14. 9. 1987 StB Prešov. Katolický kněz – 1971-87 Záhradné (okres Prešov). (http://www.farnostsabinov.sk/?option=kaplani)

 

hlavna stranka