Poštová adresa: SZBPV, Nám. sv. Egídia 102/10, 058 01 Poprad,
Hlavná kancelária: +421 903 142771, +421 52 7722626, Námestie sv. Egídia 102/10 ,058 01 POPRAD e-mail:
Bankový účet združenia: Fio Banka, a.s, pobočka zahraničnej banky. Svetové združenie bývalých politických väzňov č. účtu v Slovenskej republike v EUR : 2400889071/8330, IBAN SK3983300000002400889071, SWIFT/BIC FIOZSKBAXXX
Mapa kde nás nájdete
You can translate the content of this page by selecting a language in the select box.
Visitors Kontakt

powered by FreeFind
Žijeme vo svete v ktorom dobro a zlo, spravodlivosť a bezprávie zápasia o nadvládu.V tomto veľkom duchovnom konflikte bojujú dve mocnosti. Na ktorú stranu sa postavíme? To je rozhodnutie, ktorého dôsledky sú večné."
Clifford Goldstein
POLITICKÍ VÄZNI A ICH RODINY SA STALI OBEŤAMI SNAHY VLÁDY O VYSPORIADANIE SA S BÝVALÝM KOMUNISTICKÝM REŽIMOM
Stanovisko Svetového združenia bývalých politických väzňov k svojvoľnému výkladu zákona o protikomunistickom odboji a prekračovaniu právomoci Ministerstvom spravodlivosti a Ústavom pamäti národa
Na základe výzvy ústredného tajomníka Konfederácie politických väzňov (KPVS) Ing. Karola Rosenberga, ktorý pripravuje žalobu proti Ústavu pamäti národa (ÚPN) a Ministerstvu spravodlivosti, formou otvoreného listu zverejňujeme stanovisko k príčinám, ktoré predchádzali súčasnému traumatizujúcemu procesu pri vybavovaní žiadostí oprávnených osôb o vydanie preukazu účastníka / veterána protikomunistického odboja podaných Ústavu pamäti národa po nadobudnutí účinnosti novely zákona č. 365/2020.
Zároveň informujeme našich členov o ponuke Ing. Karola Rosengerga podpísaním plnej moci nechať sa bezplatne zastupovať vo veci podania žiadosti MS SR o preskúmanie rozhodnutia ÚPN. Splnomocnenie je možné stiahnuť z našej stránky a následne ho podpísané aj prílohami zaslať na adresu: Ing. Karol Rosenberg Jesenského č. 2059/2, 903 01 Senec Tel.: 0910932514 / karolrosenberg@gmail.com Žiadosť a splnomocnenie na zastupovanie
Prečítať celé

Oznámenie pre členov Svetového združenia bývalých politických väzňov
Evidujeme vyše 140 prípadov našich členov, ktorým zahynuli rodičia v bývalom ZSSR a nepožiadali ÚPN o vydanie preukazu In memoriam. Je preto nutné podať čo najskôr na adresu Ústav pamäti národa, Miletičova 19 P. O. Box 29 , 820 18 Bratislava 218, vyplnenú ŽIADOSŤ O PRIZNANIE POSTAVENIA ÚČASTNÍKA PROTIKOMUNISTICKÉHO ODBOJA PODĽA ZÁKONA č.219/2006 Z.z.
Prečítať celé

Zdieľaj
Svetové združenie bývalých politických väzňov si 13. apríla 2022 na cintoríne v Poprade-Veľkej pripomenulo položením venca ku pamätníku obetiam komunizmu 72 výročie likvidácie rehoľných rádov-Barbarskej noci. Nemali by sme zabúdať na snahy komunistického režimu v bývalom Československu, ktorý podľa stalinistického vzoru chcel odstrániť kresťanstvo a ateizovať spoločnosť podľa Marxa, ktorý označil náboženstvo ako ópium ľudstva. Napriek brutálnym zásahom štátnej moci sa to komunistom nikdy nepodarilo, čím sa dopustili svojho najväčšieho omylu, ktorý prispel k rozpadu ich režimov v bývalých postkomunistických štátoch a samotnom Sovietskom zväze. Prečítať celé

Správa o činnosti Svetového združenia bývalých politických väzňov za roky 2020-2021
V súvislosti s konaním členskej schôdze, ktorá sa bude konať dňa 4. júna 2022 o 11.00 hod. v malej zasadačke mestského úrade v Poprade zverejňujeme správu o činnosti združenia za roky 2020-2021 pre členov združenia, ktorí sa ne nej nemôžu zúčastniť zo zdravotných dôvodov. Podľa stanov združenia sa členská schôdza má uskutočniť každé dva roky spolu s voľbou predsedníctva SZBPV.
Prečítať celé


Na ukrajinskej tragédii sa začali priživovať novodobí „rusobijci“, ktorých vyše 30 rokov nezaujímali obete stalinských gulagov a obete 21. augusta 1968
Po začatí vojny na Ukrajine sa mnohí tí, ktorí nemali záujem o obete gulagov a augusta 1968 začali predbiehať v protiruských aktivitách. Po pomaľovaní Slavína v Bratislave sa v Prešove začali odstraňovať symboly bývalého Sovietskeho zväzu z pamätníkov padlých vojakov a spustila sa petícia za odstránenie pamätníka. Primátorka Prešova, nominantka KDH Andrea Turčanová, ani po druhom zvolení nemala záujem obnoviť zvýhodné cestovné v MHD pre násilne odvlečených a politických väzňov, ktoré mesto Prešov zrušilo.
Od roku 2007 sme sa márne zasadzovali o inštalovanie centrálneho pamätníka obetiam okupácie 21. augusta 1968 v Košiciach, kde bolo najviac obetí. Napriek prísľubu vtedajšieho vedenia mesta k tomu však nikdy nedošlo.
Je prinajmenšom neúprimné ak sa v súčasnej protiruskej kampani najviac aktivizujú tí, ktorí o obete stalinských gulagov a obete okupácie 21. augusta 1968 nikdy neprejavili úprimný a seriózny záujem. Bohužiaľ našu žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na opravu havarijného stavu jediného Pamätníka obetiam okupácie 21. augusta 1968 so štatistikou obetí na Slovensku zamietli.
Prečítať celé


Výzva na zjednotenie združení zastupujúcich politických väzňov

Svetové združenie bývalých politických väzňov na tohtoročnom sneme bude tak ako na každom sneme iniciovať hlasovanie za zjednotenie občianskych združení zastupujúcich politických väzňov. Naše výzvy však boli doposiaľ vždy odmietané. Preto sa na Vás obraciame s výzvou o podporu nášho návrhu na zjednotenie našich občianskych združení.
Prečítať celé


Vo veku 90 rokov zomrel obetavý človek, športovec a hospodár Svetového združenia bývalých politických väzňov František Bednár starší

Zomrel nečakane na následky autonehody 15. februára 2022. Od vzniku Svetového združenia bývalých československých politických väzňov v roku 2001 až do roku 2020 aj vo vysokom veku bol hospodárom združenia a aktívne sa podieľal na organizovaní pietnych akcii a odhaľovaní pamätníkov obetiam bývalého režimu. Jeho pohreb sa uskutoční 21. februára 2022 o 14. 00 hod v dome smútku v Poprade-Veľkej.
Prečítať celé

Podporte činnosť Svetového združenia bývalých politických väzňov v roku 2022 dvoma percentami z vašej zaplatenej dane
Naše združenie je žiaľ tak ako v roku 1968 pre svoje kritické postoje k smerovaniu Slovenska a vplyvu ľudí prepojených s bývalým komunistickým režimom opäť hrozbou aj pre súčasných politikov. Potvrdzuje to likvidačné zníženie dotácie MV SR vo výške 4 000 eur na rok 2021. Obraciame sa preto na Vás, aby ste nám pomohli udržať pri živote naše združenie a oslovili Vašich rodinných príslušníkov, deti a vnúčatá, ktoré sú v zamestnancami alebo podnikajú, aby poskytli 2% zo zaplatenej dane Svetovému združeniu bývalých politických väzňov za čo Vám v mene obetí stalinizmu a komunizmu vyslovujeme úprimné poďakovanie.
Prečítať celé

Podanie sťažnosti proti uzneseniu Úradu dokumentácie a vyšetrovania zločinov komunizmu, ktorý odložil trestné oznámenie pre pokus likvidácie bývalého politického väzňa a občana NSR Petra Placha
O osude bývalého politického väzňa Petra Placha, sme písali v článku s názvom Ako Husákov režim vyrábal špiónov a ničil životy občanom Nemeckej spolkovej republiky uverejnenom na našom webe. Jeho príbeh je otrasným svedectvom krutosti a bezohľadnosti komunistického režimu v období Husákovej normalizácie..
Vyšetrovateľ vec odložil s odôvodnením, že sa nepodarilo identifikovať dozorcu väznice Praha Ruzyně a zistiť skutočnosti oprávňujúce začať trestné stíhanie. Proti uzneseniu sme podali sťažnosť, pretože vyšetrovateľ rozhodol vo veci formálne so zámerom ju zamietnuť pod koberec v kontexte s tzv. hrubou čiarou za zločinmi komunizmu. Vyšetrovanie bolo účelovo vedené len na zistenie identifikácie príslušníka SNV, ktorý bol len nástrojom a ktorý konal na príkaz nadriadených a osôb z pozadia napojených na štruktúry ŠtB resp. VKR.
Prečítať celéDruhý list bývalého politického väzňa prezidentke SR Zuzane Čaputovej
Na požiadanie bývalého politického väzňa pána Petra Klyučkoviča zverejňujeme jeho list pani prezidentke Slovenskej republiky Zuzane Čaputovej s kritickým stanoviskom k súčasnému vedeniu Konfederácie politických väzňov Slovenska a diskriminačnej novele zákona č. 219/2006 Z.z.
Prečítať celé


Nestrácajme vieru a nádej ani v ťažkých časoch - novoročné zamyslenie
Čaká nás rok, ktorý bude pre mnohých ťažký vzhľadom na zhoršujúcu sa ekonomickú situáciu vo svete v dôsledku pandémie. Berme to ako varovanie a výzvu. Ľudia sa rútili nezodpovedne plnou parou „Titanikom blahobytu“ do vlastnej skazy. Príroda nám to dala, dúfajme ešte včas, najavo. Je potrebné si zrovnať priority, prestať ničiť prírodu a začať žít zmysluplne. To za nás politici neurobia. Slovensko nepotrebuje politikov, ktorí myslia len na budúce voľby ale štátnikov, ktorí myslia na budúce generácie!
Prečítať celé


Príspevky rok 2021
MUKL-INDEX stránky nezávislého informačno-politického portálu Svetového združenia bývalých politických väzňov. (Optimalizované pre internetový prehliadač Mozilla Firefox)
Získajte Firefox!
cenzuruje váš poskytovatel připojení?
    
Websupport.sk