Google Translator
Poštová adresa: SZBPV, Nám. sv. Egídia 102/10, 058 01 Poprad,
Hlavná kancelária: +421 903 142771, +421 52 7722626, Námestie sv. Egídia 102/10 ,058 01 POPRAD e-mail:
Bankový účet združenia: Fio Banka, a.s, pobočka zahraničnej banky. Svetové združenie bývalých politických väzňov č. účtu v Slovenskej republike v EUR : 2400889071/8330, IBAN SK3983300000002400889071, SWIFT/BIC FIOZSKBAXXX
Mapa kde nás nájdete
English German French Italian Spanish Russian Bulgarian Polish Serbian Croatian Hungarian
Visitors Kontakt

powered by FreeFind
Žijeme vo svete v ktorom dobro a zlo, spravodlivosť a bezprávie zápasia o nadvládu.V tomto veľkom duchovnom konflikte bojujú dve mocnosti. Na ktorú stranu sa postavíme? To je rozhodnutie, ktorého dôsledky sú večné."
Clifford Goldstein
Zdieľaj
53. výročie okupácie 21. augusta 1968
V Poprade sa tak ako každý rok uskutoční 21. augusta o 14.OO hod. pietna spomienka pri Pamätníku obetiam okupácie na Námestí sv. Egídia

Pri príležitosti 53. výročia okupácie Československa sa na pietnej spomienke v Poprade uskutoční prezentácia publikácie „OKUPÁCIA KOŠÍC A VÝCHODNÉHO SLOVENSKA – AUGUST 1968“, autorov Štefana Lazorišáka a Tibora Kočíka, ktorú vydalo Svetové združenie bývalých politických väzňov. Obeťami okupácie sa v Košiciach stalo 11 našich občanov, čo bolo najviac na území SR. Napriek naším snahám sa pre nezáujem vedenia mesta Košíc nepodarilo zrealizovať inštaláciu centrálneho pamätníka obetiam okupácie. Popradský pamätník tak naďalej ostáva na Slovensku jediným s uvedením počtu obetí. Taktiež zverejňujeme dokument, ktorý poskytol nášmu združeniu dnes už nebohý bývalý generálny prokurátor bývalej ČSFR JUDr. Jiří Šetina, člen Svetového združenia bývalých československých politických väzňov. Týmto dokumentom je Správa ministerstva vnútra ČSSR o štátnobezpečnostnej situácii z apríla 1969 C. j. N/Z-OO79/69 s označením Prísne tajné, ktorá bola 12. mája 1968 predložená predsedníctvu ÚV KSČ. Na základe tejto správy predsedníctvo poverilo Husáka, Černíka, Kempneho a Pelnera, aby zabezpečili koordináciu bezpečnostných zložiek, otázku podriadenosti Pohraniční stráže, predložili predsedníctvu ÚV KSČ súbor opatrení na ochranu štátneho a straníckeho tajomstva a s konečnou platnosťou zabezpečili likvidáciu Spoločnosti pre ľudské práva. Týmto definitívne skončil pokus Alexandra Dubčeka o socializmus s ľudskou tvárou a začal proces normalizácie. Na prvom mieste vyše 90 stranovej správy ako najväčšia hrozba je uvedená organizácia bývalých politických väzňov K -231, ktorá bola krátko po okupácii ministerstvom vnútra zakázaná a označená ako nástroj západných tajných služieb na rozbitie komunizmu. Po odchode do emigrácie pôsobili členovia K 231 v zahraničí a naše združenie je nástupníckou organizáciou   Prečítať celé


Pozvánka

Svetové združenie bývalých politických väzňov
Vás pozýva na pietnu spomienku pri príležitosti 53. výročia okupácie 
Československa  21. augusta 1968,
ktorá sa uskutoční 21. augusta 2021 vsobotu o 14,00 hod.
pri Pamätníku obetiam okupácie v Poprade na Námestí sv. Egídia 

Petícia vo veci diskriminácie politických väzňov podaná Európskemu parlamentu -Výboru pre petície
Zákon č.365/2020, účinný od 1.1.2021, JE DISKRIMINAČNÝ. Zákon je Diskriminačný v tom,že zo zákona o odškodnení politických väzňov a ich dedičov, VYLÚČIL REHABILITOVANÝCH POLITICKÝCH VÄZŇOV! Ako bývalý politický väzeň,odsúdený pre trestný čin pokusu opustenia republiky, podľa § 8, ods.1, § 109, ods.2, zákona č.140/1961 Z.z.,som bol odsúdený na dva roky odňatia slobody nepodmienečne.
PODĽA ZÁKONA č. 365/2020, napadnutého touto Petíciou, od 1.1.2021 nedostanem ani cent, lebo nemám PREUKAZ Účastníka/Veterána Protikomunistického odboja?
Zákon č.365/2020 ľuďom, ktorí boli vo väzení, odškodné nepriznáva, no ľuďom, ktorí vo väzení neboli, uvedený zákon, odškodné priznáva? Toto je v súlade s právnym štátom podľa zmluvy o vstupe do EÚ, dňa 1.5.2004? Toto je v súlade so Smernicami EÚ o priamej alebo nepriamej diskriminácii?   Prečítať celé


Prípad krádeže najväčšej špecializovanej nemocnice na liečbu pľúcnych chorôb potvrdzuje, že biznis oligarchov a porušovanie princípov právneho štátu pokračuje aj za súčasnej vlády
Bývalý predseda vlády Igor Matovič, bývalý ani súčasný minister zdravotníctva, rovnako ako ministri vnútra a spravodlivosti o životy a zdravie ohrozujúcu situáciu v podtatranskom regióne po zrušení infekčného oddelenia v Poprade a krádeži najväčšej Špecializovanej nemocnice na liečenie TBC a respiračných chorôb v Kvetnici neprejavili záujem, rovnako ako predstavitelia bývalej koalície vedenej Smerom –SD, kedy bolo ako nedôvodné odmietnuté trestné oznámenie vo veci založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, ktorá nezákonne a protiústavnej zlikvidovala a následne sa zmocnila Špecializovanej nemocnice respiračných chorôb Poprad – Kvetnica, podané bývalému Generálnemu prokurátorovi Čižnárovi 19. 3. 2018.
  Prečítať celé


Politickí väzni podali antidiskriminačnú žalobu proti štátu pre porušovanie zásady rovnakého zaobchádzania
Zverejňujeme v plnom znení antidiskriminačnú žalobu s časťou príloh podanú 1. 7. 2021 proti SR – ministerstvu vnútra, vrátane prekladu do anglického jazyka zaslaného zahraničným zastupiteľským úradom a inštitúciám EÚ. Keďže Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, ktoré by malo ako národný antidiskriminačný orgán a národná inštitúcia na ochranu a podporu ľudských práv na Slovensku poskytovať bezplatnú právnu pomoc obetiam diskriminácie na žiadosť združenia ani neodpovedalo, touto cestou združenie preto vyslovuje poďakovanie JUDr. Jánovi Garajovi, MBA, ktorý prevzal právne zastúpenie združenia v spore proti štátu.
  Prečítať celé


Otvorený list zastupiteľským úradom a inštitúciám Európskej únie vo veci likvidácie združení politických väzňov súčasnou vládou Slovenskej republiky
Postup ministra vnútra súčasnej vlády, ktorý rozhodol o likvidačnej dotácii pre Svetové združenie bývalých politických väzňov, ktoré zastupuje bývalých politických väzňov a násilne dovlečených NKVD do Gulagov v bývalom Sovietskom zväze, ktorí tvoria dve tretiny členskej základne združenia, nás prinútil k podaniu antidiskriminačnej žaloby a odoslaniu otvoreného listu- žiadosti o pomoc zahraničným zastupiteľstvám. Pri príležitosti 20 výročia registrácie združenia v Slovenskej republike tak opäť ako po okupácii Československa 21. augusta 1968 čelíme snahám ministerstva vnútra, pre ktoré sú činnosť a aktivity politických väzňov nežiaduce.
  Prečítať celé
Vyberáme z júnového čísla mesačníka Svedectvo
Dnešná moc sa neveľmi líši od komunistickej

Rozhovor s podpredsedom PV ZPKO a bývalým poslancom NR SR Rafaelom Rafajom. Minister vnútra Mikulec chce likvidačnými dotáciami obmedziť činnosť združení politických väzňov, ktoré nie sú dostatočne spriaznené so súčasnou vládnou mocou. Ministerstvo vnútra v rozpore s ústavou SR porušuje slobodu slova a právo na informácie. Vydávanie časopisov politickými väzňami je nežiaduce.  

Komunizmus v novom šate - Slovo Svedectva
Tzv. protifašistickí bojovníci, ktorí pred rokom 1989 vždy stáli pri prvomájových oslavách na tribúnach vedľa hlavných pohlavárov komunistického režimu z ktorých si vytvorili výkladnú skriňu sú opäť ministrom vnútra zvýhodňovaní, pričom títo hrdinovia protifašistického odboja na rozdiel od politických väzňov nikdy nekládli odpor totalitnému režimu komunistov. Súčasná vládna moc si rovnako ako komunisti z protifašistických bojovníkov chce z Konfederácie politických väzňov Slovenska (KPVS), ktorej ako jedinému združeniu zvýšila dotáciu na 80 000 eur vytvoriť servilnú organizáciu, ktorá bude poslušne klásť vence a ktorá bude mlčať a nemiešať sa do budovania nových svetlých demokratických zajtrajškov postavených na falošných mýtoch 17. novembra 1989.
Viac na: http://www.pv-zpko.sk/wp-content/uploads/Svedectvo-6-2021.pdf

Vo veku nedožitých 96 rokov zomrel 14. apríla 2021 MUDr. Emil Scholtz - posledný väzeň sovietskych Gulagov z radov Svetového združenia bývalých politických väzňov

Narodil sa 11. augusta 1925 vo Vaľkove v Okrese Rimavská Sobota. Ako lekára ho NKVD násilne odvliekla 20. decembra 1944. Z pracovného tábora pri Sature v bývalom ZSSR sa vrátil 10. januára 1946. Na Festivale slobody v Bratislave mu 16. novembra 2014 bývalý predseda Ústavu pamäti národa Ondrej Krajňák udelil ako účastníkovi protikomunistického odboja, ktorý bol nútený znášať utrpenie spôsobené komunistickým režimom v období neslobody, ďakovný list. 
  Prečítať celé


Symbolická pietna spomienka pri Pamätníku usmrtených na hraniciach v r. 1948-1989 v Kežmarku
8. júna 2021 sa v Kežmarku na starom historickom cintoríne konala symbolická pietna spomienka pri Pamätníku usmrtených na hraniciach v r. 1948-1989.
V roku 2004 bol v Kežmarku odhalený Pamätník usmrteným na hraniciach v rokoch 1948-1989, ktorý je venovaný viac ako 400 obetiam. Pri tomto pamätníku sú pochované aj dve obete, ktoré boli po exhumácii z Rakúska prevezené na Slovensko -- Ondrej Brejka a Milan Dlubač. Obaja boli usmrtení 7. júla 1980.
Ospravedlnenie: Podľa zmluvy podpísanej ministrom vnútra SR Romanom Mikulcom bola dotácia na činnosť združenia v roku 2021 znížená o polovicu, z tohto dôvodu sa ospravedlňujeme rodinným príslušníkom, našim členom i verejnosti za tohtoročnú pietnu spomienku, ktorá sa uskutočnila iba ako symbolický akt bez pozvania hostí, účasti žiakov a študentov škôl, bez tradičného ukončenia hymnami štátov z ktorých pochádzali obete a bez recepcie.
Prečítať celé

Otvorený list - výzva vláde SR a parlamentu na urýchlené obnovenie komunistami zrušeného inštitútu súkromnej obžaloby
V mene obetí zločinov komunistického režimu, ktorý z priemyselne vyspelého Československa urobil za 40 rokov ekonomicky zaostalú krajinu a ktorého zločiny pokračovali v ekonomickej sfére aj po novembri 1989 ľuďmi prepojenými so starými štruktúrami bývalého režimu a Štátnej bezpečnosti a musia byť preto nepremlčateľné, vyzývame vládu a parlament, aby v súlade s programovým vyhlásením, v čo najkratšom čase prijali legislatívu zavedenia inštitútu súkromnej obžaloby aj bez ingerencie orgánov činných v trestnom konaní podľa vzoru americkej právnej úpravy vo verejnom záujme v situáciách, keď je prokuratúra nečinná a štátu vznikla škoda.
  Prečítať celé


71. výročie Barbarskej noci
Svetové združenie bývalých politických väzňov si 13. apríla 2021 na cintoríne v Poprade-Veľkej pripomenulo položením venca ku pamätníku obetiam komunizmu smutné výročie likvidácie rehoľných rádov-Barbarskej noci. Z dôvodu pandemických opatrení sa pietna spomienka uskutočnila len symbolicky bez účasti verejnosti.
  Prečítať celé


Vo veku 97 rokov zomrel jeden z posledných väzňov sovietskych Gulagov a člen Svetového združenia bývalých politických väzňov Jozef Tekeli 13. 10. 1923 - 9. 4. 2021
NKVD ho obvinila zo špionáže a diverzie a v pochybnom procese ho vojenský súd odsúdil na 10 rokov trestu v nápravno-pracovných táboroch v ZSSR. V rôznych táboroch prežil v ťažkých podmienkach vyše osem ro­kov svojho života. Na slobodu sa dostal 12. decembra 1953. Neslobodný bol však aj na slobode. Dlho nemohol nájsť primeranú prácu a problémy s kádrovaním sa preniesli aj na jeho rodinu. Po zmene politického systému bol vo februári 1994 plne rehabilitovaný Vojenským kolégiom Najvyššieho súdu Ruskej federácie. Jozef Tekely bol jedným z posledných pamätníkov stalinských represií.
  Prečítať celé


Trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre pokus usmrtenia s následkom ťažkej zdravotnej ujmy
V zmysle ustanovenia § 5 Zákona č. 198/1993 Sb. zo dňa 9. júla 1993 o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu, podľa ktorého sa do premlčacej lehoty trestných činov nezapočítava doba od 25. 2. 1948 do 29. 12 1989, podávame trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre podozrenie z pokusu usmrtenia s následkom trvalej ťažkej zdravotnej ujmy, bývalého politického väzňa Petra Placha, nar. 29. 7. 1964, bytom, Burgwallbacher 31, 97659 Schönau, Nemecko, člena Svetového združenia bývalých politických väzňov.
  Prečítať celé


Spomienka na obete komunizmu
Pri Pamätníku obetiam komunizmu na Jakubovom námestí v Bratislave sme si 25. februára pripomenuli 73. výročie komunistického prevratu v Československu a predovšetkým obete, ktoré tento tragický historický míľnik priniesol. Na neverejnej pietnej spomienke ÚPN sa osobne alebo svojimi video pozdravmi zúčastnili zástupcovia Politických väzňov – Zväzu protikomunistického odboja, Konfederácie politických väzňov Slovenska a Svetového združenia bývalých politických väzňov. Obete komunizmu si prišli uctiť aj iniciátor pamätníka František Mikloško a za Študentov 16. novembra 1989 Milan Novotný. Ich odkazy, spolu s krátkym príhovorom predsedu Správnej rady ÚPN Jána Pálffyho, vám prinášame v nasledujúcom videu.
  Prečítať celé


Ako Husákov režim vyrábal špiónov a ničil životy občanom Nemeckej spolkovej republiky
Bez akýchkoľvek dôkazov československé orgány s požehnaním z najvyšších miest bezprecedentne zatkli a obvinili občana Nemeckej spolkovej republiky čo bolo preto potrebné navonok zdôvodniť a to bolo možné len vykonštruovaným obvinením a vynútením priznania za akúkoľvek cenu. Návrh realizácie akcie s názvom „Babeta“, s označením prísne tajné, podpísal námestník ministra vnútra ČSSR mjr. Ing. Ján Hanuliak a vo veci sa neskôr priamo angažoval námestník ministra zahraničných vecí ČSSR Ing. Mečislav Jablonský, ktorý komunikoval s veľvyslanectvom NSR a poznal podrobnosti o pokuse likvidácie Petra Placha ku ktorému došlo v ruzinskej väznici decembri 1983.
  Prečítať celé


Prídu bývalí eštebáci o výsluhové dôchodky?
Nemôžeme súhlasiť s názorom pani poslankyne Andrejuvovej a jej zdôvodnením prečo vniklo označenie veterán protikomunistického odboja. Postavenie účastníka protikomunistického odboja má podľa § 2 každý kto prispel k pádu komunizmu ale postavenie veterána má len ten kto bol za to aj väznený, bol príslušníkom PTP alebo násilne odvlečený do pracovných táborov v bývalom ZSSR ako je to definované v § 6 a § 10.
  Prečítať celé


Quo vadis občianske združenia zastupujúce politických väzňov?
Stanovisko o neobjektívnym a zavádzajúcim príspevkom mesačníka PV ZPKO Svedectvo

Viacero našich členov nás požiadalo o stanovisko k článkom uverejneným v januárovom mesačníku PV ZPKO Svedetvo. V tomto čísle sme žiaľ nenašli ani slovo o potrebe zjednotenia ale len vyplakávanie ako PV ZPKO živorí z dotácie 80 000 eur poskytnutej v roku 2020. Pre porovnanie, ak niekto naozaj živorí tak je to Svetové združenie bývalých politických väzňov, ktoré dostalo len 8000 eur, pričom má zhruba rovnaký počet členov. Ani slovo o riešení ako to zmeniť po nástupe novej vlády po odchode Smeru SD do opozície a Mostu -Hid a SNS mimo parlamentu. Namiesto toho kritika krokov vlády a prirovnanie bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského, podozrivého z korupcie, ktorý vo väzbe spáchal samovraždu, k politickým väzňom komunizmu.
  Prečítať celé


Podnet Svetového združenia bývalých politických väzňov vo veci likvidácie Špecializovanej nemocnice v Kvetnici uznala prokuratúra ako dôvodný
Na požiadanie viacerých občanov naše združenie v súvislosti s pandémiou koronavírusu informovalo na jar 2020 predsedu vlády, ministra zdravotníctva, ministra vnútra, ministerku spravodlivosti a ministra životného prostredia o životy a zdravie ohrozujúcej situácii v podtatranskom regióne po zrušení infekčného oddelenia v Poprade a krádeži najväčšej Špecializovanej nemocnice na liečenie TBC a respiračných chorôb v Kvetnici. Na náš list reagoval úrad vlády a ministerstvo zdravotníctva a vnútra. Od ministerky spravodlivosti a ministra životného prostredia sme k dnešku nedostali ani formálne potvrdenie príjmu.
  Prečítať celé


Novoročné zamyslenie
Rok 2021 bude pokračovaním roku pandémie koronavírusu, ktorá ľudstvo prekvapila a na ktorú Slovensko tak ako aj väčšina krajín nebolo pripravené. Žiaľ v ťažkých časoch sa na rozdiel od iných národov nedokážeme zomknúť a jeden druhému pomáhať. Naoko sa hlásime k Bohu a kresťanskej viere ale v skutočnosti tak nekonáme. Pandémia nebezpečnej infekčnej choroby nás nespojila ale naopak rozdelila.
  Prečítať celé


Informácia pre členov Svetového združenia bývalých politických väzňov
Stanovisko Svetového združenia bývalých politických väzňov k zmene a doplnení zákona č. 274/2007 Z.z. o príplatku k dôchodku politickým väzňov
Pokiaľ ste oprávnenou osobou máte nárok na zvýšenie príplatku k dôchodku. Týka sa to žijúcich politických väzňov, príslušníkov PTP a násilne odvlečených. Ďalej ich manželiek –vdov a detí, ktorých rodič bol popravený, usmrtený alebo zahynul vo väzení alebo pracovnom tábore v bývalom ZSSR a poberajú k dôchodku sirotský príplatok.
  Prečítať celé


MUKL-INDEX stránky nezávislého informačno-politického portálu Svetového združenia bývalých politických väzňov. (Optimalizované pre internetový prehliadač Mozilla Firefox)
Získajte Firefox!
cenzuruje váš poskytovatel připojení?
    
Websupport.sk  Webhosting na mieru už od 5,5 Eur od WebSupport.sk